העוקץ שנעקץ

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

שאלה מס' 395

העוקץ שנעקץ

'אם אני מוריד לך את כל הציוד והארגזים לחניון של הבניין, כמה תעלה לי ההובלה?' שאל אוראל את בעל משאית ההובלות. 'אני יוריד לך 400 ₪ מהמחיר' אמר המוביל ואוראל הסכים. הם קבעו שביום ראשון הקרוב בשעה עשר בבוקר אוראל יחכה עם כל הציוד של הדירה בחזית הבניין. יום ראשון הגיע, ואוראל הוריד את כל הריהוט למטה אבל המוביל לא נראה באופק. כשהרים אליו טלפון לברר מתי הוא מגיע, הוא השיב: 'עוד שעה אני אגיע תחכה לי בינתיים...'

שעה חלפה והמוביל לא הגיע, הוא התקשר שוב ואז אמר לו המוביל: 'מה לקחת ברצינות את מה שדיברנו? אני לא מתכונן להגיע אליך...'

'מה זאת אומרת?' זעם אוראל. 'אבל הבטחת שתגיע!' אבל המוביל צחק לו בטלפון: 'הבטחתי שאני יגיע, לא הבטחתי לקיים את ההבטחה...' בלית ברירה כיוון שהיה חייב לפנות את הדירה כדי שיכנסו השוכרים החדשים, התקשר אוראל למוביל אחר שלקח לו סכום גבוה יותר בשביל להגיע מיד. אוראל החליט לנקום במוביל ש'עבד עליו' ושבוע לאחר מכן הוא התקשר תחת שם אחר וקבע איתו עבודה ליום שלם במסווה של עבודה להעברת בניין משרדים במחיר משתלם, בעל המשאית הגיע למקום המיועד ולהפתעתו גילה שהגיע לחניון ריק מאדם. הוא התקשר לאוראל, שהשיב לו את אותה תשובה שהוא השיב לו בשבוע שעבר: 'הבטחתי לך עבודה, לא הבטחתי לקיים אותה...' כעת השאלות שעולות לנו מהמקרה הזה: א') מותר לאוראל לנקום במוביל על מה שעשה לו? ב') האם המוביל יכול לתבוע את אוראל על נזק של אובדן יום עבודה שנגרם לו? ג') האם המוביל צריך לשלם לאוראל את ההפרש שהיה צריך לשלם למוביל אחר? ד') במקרה שאוראל לא יכול לתבוע מהמוביל את הנזק, האם מותר לו להזיק את המוביל באותו סכום שהוא שילם בגללו?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: ספר 'חפץ חיים' בלאווים אותיות ח'-ט' בעניין 'נקמה בצער הגוף'. שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן של'ג סעיפים ה'-ו' בדין: 'פועל שחזר בו בדבר האבד, באיזה אופן חייב לשלם'. סימן שפ'ב ב'פתחי תשובה' סעיף קטן ג' בדין: 'שכר פועל בצחוק, האם חייב לשלם'.

תשובה לשאלה 'הטרמפ שעלה ביוקר' (שאלה מס' 393)

תקציר השאלה השבועית: אבי העלה את בועז לטרמפ ובועז שכח אצלו גלידה ברכב, בערב אבי לקח עמו נוסע אחר שישב בטעות על הגלידה והמושבים של הרכב והבגדים שלו התלכלכו. מי צריך לשלם על ניקוי הבגדים אבי או בועז? ומי צריך לשלם על ניקוי הרכב?

תשובה בקצרה: בועז פטור בתשלום עלות ניקוי הריפוד כיוון שזה נעשה בשוגג, על עלות ניקוי הבגדים של הטרמפיסט השני שניהם פטורים מלשלם. (כדין 'בור' המזיק שפטור מלשלם על בגדים שהתלכלכו).

תשובה בהרחבה: אין ספק שלהלכה אדם שהשאיל מחברו בגד, והבגד הזה התלכלך הוא חייב לשלם על ניקוי הבגד. ('נתיבות המשפט' סימן ש'מ סעיף קטן ג') השאלה היא האם מי שלכלך בגד בשוגג גם יהיה חייב לשלם את הוצאות הניקוי?

הזיק על ידי שכחה האם חייב לשלם?

בתלמוד בבלי (מסכת 'בבא קמא' דף כ'ו עמוד ב') מובא מעשה באדם שהניח אבן בתרמילו, כשעמד במקומו נפלה מרוב הכובד האבן מעצמה מתיקו והזיקה – אותו אדם חייב לשלם כיוון ש'אדם מועד לעולם' ועליו היה להיזהר ולא להניח אבן בתרמילו וגם כאן יש לנו צד לטעון שבגלל דין זה, בועז יהיה חייב לשלם את עלות הניקוי. אמנם יש הבדל שכאן בועז אינו 'מזיק בידיים' שהרי הנזק נגרם על ידי הגלידה והגדרתו היא 'מזיק בממונו' שהוא חייב רק ב'פשיעה' ולא בנזק שנגרם באונס. אמנם להלכה נזק שנגרם על ידי שכחה אינו מוגדר כ'אונס' אבל היות וכאן הריפוד ניזוק בנזק שאינו ישיר בועז יהיה פטור מלשלם על ניקוי הרכב של אבי.

סיבה נוספת לחייב את בועז, היא עצם השימוש שלו ברכב והנאתו בטרמפ מהרכב תחשיב אותו כ'שואל' שחייב גם באונס, אבל כאן כיוון שהמשאיל עצמו – שזה אבי, עשה לו טובה והסיע אותו בעצמו יש לו פטור מיוחד שנקרא 'שמירה בבעלים' שאם המשאיל עושה לו טובה בחפץ שלו, אינו נחשב כ'שואל' והוא פטור מתשלום.

מי ישלם על ניקוי של הבגדים הנוסע השני?

נפסק בהלכה שאדם ששפך מים מחלון ביתו לרשות הרבים וכתוצאה מכך ניזוקו בגדיו של עובר אורח, חייב לשלם לו את הנזק מדין 'בור' אבל אם שפך את המים בחצרו של אדם אחר מי שחייב בנזקים הוא בעל החצר – החל מהרגע שבו נודע לו על הנזק שקיים בחצרו. (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימנים תי'ב סעיף ה', ת'י סעיף ד') ולכן במקרה שלנו כל עוד שאבי לא ידע על הגלידה שנשארה אצלו ברכב כולם פטורים, אבל אם אבי ידע מכך ולא הזהיר את הנוסע השני – הוא היה חייב לשלם רק על נזק ממשי כמו נזק בגוף. אבל לא על ניקוי הבגדים, כיוון שהתורה פטרה את בעל הבור לשלם על נזקי 'כלים'.

בסיפור שלנו

בועז פטור מלשלם על ניקוי הרכב, ועל ניקוי הבגדים של הנוסע השני כולם פטורים.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר