בום על קולי

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

בום על קולי

רעש המטוסים החגים בשמיים, נשמע שוב ושוב ללא הרף. מטוסים רבים חגו בשמיים לרגל אירועי יום העצמאות. 'יוני, בא תראה איך המטוסים טסים נמוך!' צעק אורי לאחיו הקטן. אבל ההמשך היה מפחיד לפי כל קנה מידה. המטוס טס נמוך מדיי ובמהירות עצומה, כך שמהרעש נשברו כל זכוכיות הבית ואם לא די בכך, סבא דוד שהיה בסלון נקרע לו עור התוף מהרעש של המטוס והוא איבד את שמיעתו באוזן שמאל.

כעת תובעת המשפחה מהטייס לשלם את הנזקים ולפצות את הסבא על איבוד השמיעה ולשלם את הנזק שנגרם לחלונות הבית. אבל הטייס טוען: 'אני בסך הכול טסתי קצת נמוך, והמטוס עשה רעש. איפה כתוב שעל כזה נזק צריך לשלם?'

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט:  שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ת'ך סעיף ל'ב והאם זה דומה למקרה שלנו? סימן ש'ץ סעיף ט' והאם חייב בנזק שבא מכוחו בלי מעשה בפועל?

תשובה לשאלה 'מכת דם בביצים' (שאלה מס' 398)

תקציר השאלה השבועית: שרונה ביקשה מיעל תבנית ביצים על מנת להחזיר בעוד יומיים, עברו יומיים ושרונה החזירה. לא עבר הרבה זמן והשכנה באה בטענה שהיו בתבנית ארבע ביצים עם דם ולכן היא רוצה ארבע ביצים נוספות. האם צריך לתת לה ביצים נוספות?

תשובה בקצרה: שרונה לא צריכה לתת ליעל ביצים נוספות, כיוון שלהלכה היה על יעל לזרוק את הדם ולהשתמש בביצים.

תשובה בהרחבה: לפני שנדון בתשובה שלפנינו עלינו לבדוק האם מבחינה הלכתית ביצים עם דם כשרות לאכילה, ונסכם את הדינים העולים ב'שולחן ערוך' יורה דעה סימן ס'ו.

א) ביצה שנולדה מהפריית זכר ונקבה ויש בה דם, הדם אסור באכילה מהתורה, וגם זה ספק. בכל מקרה חכמים אסרו לאכול את הביצה אם נמצא דם.

ב) ביצה שנולדה מזכר ונקבה אם נמצא בה דם על החלבון, צריך לזרוק את החלבון אבל שאר הביצה מותרת, אבל אם נמצא דם על החלמון הביצה אסורה לאכילה.

ג) ביצה שנולדה ללא זכר (מ'ספנא דארעא') ונמצא בה דם זורקים את הדם בלבד. כיום כמעט כל הביצים שנמצאות בשוק הן ביצים של 'ספנא דארעא' ולכן אם נמצא בהן דם - הדם עצמו אסור אבל כל הביצה מותרת לאכילה.

ד) כתבו הפוסקים שאדם שנגעל מאכילת ביצים שנמצא בהן דם, על אף שהן מותרות מבחינה הלכתית אסור לו לאכול אותן מדין איסור 'בל תשקצו את נפשותיכם' (בן איש חי הלכות).

האם אישה שלוותה ביצים ומצאה בהן דם, יכולה להחזיר ביצים כנגד אלו שנמצא בהם דם. או שיש כאן איסור 'ריבית'?

ישנו כלל בהלכה ש'אסור להלוות סאה – בסאה' כלומר: אסור להלוות סאה של חיטים ולהחזיר סאה של חיטים, כי בינתיים שער החיטה יכול לעלות ויש חשש לאיסור 'ריבית'. אבל אם מדובר בדבר שרגילות העולם להלוות אותו אחד לשני, ולא מקפידים האם הוחזר פחות או יותר אין בכך איסור 'ריבית', לדוגמא: ייתכן שהביצים שהחזירה השכנה היו יותר גדולות ממה שלקחה, אבל בכל זאת היות ואין דרך העולם להקפיד על גודלן של הביצים, כל עוד זה במסגרת הגדלים הסטנדרטים שבחנויות.

אדם קנה ביצים ונמצאו בהן דם, האם יש לו טענה על המוכר?

בהלכה (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן רל'ב סעיף ט') נפסק שאדם שקנה ביצים מחברו, ונמצאו שאינן ראויות לאכילה – הרי שיש כאן 'מקח טעות' וצריך להחזיר את הכסף. אולם לא נהגו כך רוב העולם ולכן המנהג מבטל את הדין ההלכתי, הכלל הוא שהולכים אחרי מנהג רוב העולם. אם כן, למרות שמעיקר הדין המקח בטל, אבל כיום המנהג הוא שהמקח קיים ואי אפשר לבטל אותו ואין לקונה טענה על המוכר. אם כן, כל עוד הביצה סגורה יש לה ערך כספי והקונה קיבל תמורה לכסף ששילם, ואם נמצא בה דם הרי ש'מזלו גרם' ודבר זה אינו קשור למוכר. חשוב לציין, שסברה זאת נוהגת רק לגבי ביצים ולא לגבי מקרים אחרים של 'מקח טעות' בהלכה.

ולכן גם במקרה שלנו, כל עוד ששרונה החזירה ביצים סגורות שיש להן ערך כספי, זה נקרא שהחזירה את ההלוואה למרות שלאחר מכן נמצא בהן דם. ואין הבדל בין קנייה של ביצים לבין הלוואה, כיוון שמסתכלים על השווי בעת ההחזרה וכל עוד יש לו שווי כספי – ההחזר קביל, וכיוון שהחזירה לה ביצים סגורות אינה חייבת להביא לה שוב ביצים חדשות.

בסיפור שלנו

ישנן שתי סברות לומר שהחזרת הביצים נחשבת כ'החזרה' לכל דבר, למרות שהיה בהן דם. א') להלכה, רוב הביצים כיום הם 'ספנא דארעא' ועדיין ניתן להשתמש בהם גם כשנמצא בהן דם. ב') גם אם יעל תוכיח שהיא איסטניסטית, ונגעלת מביצים כאלו, עדיין יש להם שווי כספי, ושרונה החזירה ביצים כפי שנדרש ממנה להחזיר שמזלה של יעל גרם שנמצא בהן דם.

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר