תלמיד חכם (א')

יוסף רזניק תגובות: 0

יש לי מושג

תלמיד חכם (א') – יוסף רזניק

כל אחד רוצה להיות זמר?

בכל עַם ובכל קבוצה חברתית בעולם, ישנה שכבת אנשים שחולקים להם כבוד מיוחד, ושרואים בהם דוגמה ומופת לכלל הציבור. אנשים אלו יכולים להיות מנהיגים או בני אצולה, אנשי צבא, אנשי עסקים, מדענים וממציאים, ואפילו זמרים, שחקנים או ספורטאים. במידה רבה אפשר להכיר את העולם הפנימי של אדם ושל ציבור, לפי האנשים שהוא מכבד ושאליהם הוא שואף להידמות.

אין גדולה כתורה

בעם ישראל, שהתורה היא חייו והיא מדריכה אותו, התואר הנעלה ביותר היה מאז ומעולם 'תלמיד חכם', והגדלות בתורה עדיפה על גדלות בכל תחום אחר. במסכת אבות (ו,ה) נאמר: 'גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות', והגמרא (בבא בתרא יב,א) אף קובעת ש'חכם עדיף מנביא'. מעלת לימוד התורה גדולה ממעלת כל שאר המצוות. ואף על פי שבשעת הצורך יש להפסיק את הלימוד כדי לקיים מצוה בזמנה, עדיין מי שעיקר עיסוקו בתורה חשוב ממי שעיקר עיסוקו בכל מצוה אחרת, ואפילו ממי שעוסק בהצלת נפשות.

הרוזן מ... בית המדרש

תלמידי החכמים הם ה'אליטה' של עם ישראל, אולם זו 'אליטה' שפתוחה לכל אדם ואינה תלויה לא בייחוס משפחתי, לא במעמד כלכלי ואפילו לא בכישרונות יוצאי דופן, אלא בעיקר ברצון ובהשקעה. חכמים הפליגו ואמרו ש'ממזר תלמיד חכם - קודם לכהן גדול עם הארץ', ואכן היו חכמים שבאו ממעמד חברתי נמוך ביותר, ובזכות גדלותם בתורה נעשו למנהיגי העם.

מי יכול להיקרא 'תלמיד חכם'?

פירוש הביטוי 'תלמיד חכם' הוא 'תלמידו של חכם', ו'חכם' הוא שם עצם ולא תואר. הפירוש המקובל של המילה 'תלמיד' הוא 'אדם שלומד', אולם נראה שיש למילה זו פירוש נוסף, והוא 'אדם מלומד' (כמו ש'תבשיל' פירושו 'דבר מבושל'). לפי פירוש זה, 'תלמיד' אינו שם של עיסוק עכשווי, אלא תואר שניתן לאדם לאחר שהשיג ידיעות מסוימות בתורה (מעין 'תואר אקדמי'). ואכן אמרו חכמים, שכדי להיקרא 'תלמיד חכם', על האדם לדעת היטב לכל הפחות מסכת אחת או נושא אחד בהלכה, באופן שהוא יכול לענות בהם על שאלות. וככל שהאדם בקיא יותר ומעמיק יותר בתורה, כך הוא נחשב תלמיד חכם גדול יותר.

מלאכים על פני האדמה

אמנם ידיעות בלבד אינן מספיקות. תלמיד חכם אמיתי הוא רק מי שגם מקיים את מה שהוא לומד, מכוון את כל מעשיו ומידותיו על פי התורה ונוהג בדרך ארץ יותר מאדם רגיל. מי שלמד תורה אך מעשיו או מידותיו מקולקלים - אין לכבדו ואין ללמוד ממנו.

חכמים הפליגו ואמרו, שרב שראוי ללמוד ממנו תורה, הוא רק מי שדומה ל'מלאך ה' צ-באות'. התורה מלמדת את האדם ללכת בדרכי ה', ולכן התנהגותו של תלמיד חכם אמיתי אמורה להיות דומה כביכול להנהגתו של הקב'ה בעצמו. יתרה מזו: כיון שהתורה היא חכמתו של הקב'ה, הרי שמי שיגע בתורה, מגיע למצב שגם חשיבתו נעשית דומה כביכול לזו של הקב'ה עצמו (וזו אחת הסיבות לכך שאנשים מתייעצים עם תלמידי חכמים גם בענייני חול). משום כך תלמידי החכמים מייצגים את הקב'ה בעולם, ודומים למלאכים, שגם הם מוציאים לפועל את מידותיו של ה'.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר