טעות טיפשית

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

שאלה מס' 305

טעות טיפשית

'שלום, אני רוצה להזמין חדר במלון לארבעה ימים לאמצע חודש אוגוסט' אמר שימי לפקידה. 'אין בעיה, אני כבר מבצעת לך את ההזמנה. אני רק צריכה ממך את מספר האשראי עבור ההתחייבות להזמנה. מה המספר?' שאלה הפקידה באדיבות, ושימי התבלבל לרגע. 'אה, הכרטיס? כן הנה אני אומר לך!' אמר בקול. הוא שלף מכיסו את כרטיס האשראי של מוטי שאפשר לו להשתמש בכרטיס, כיוון שהמסגרת של שימי כבר התמלאה החודש. הוא נתן לפקידה את הפרטים המלאים כולל תעודת הזהות של מוטי, והתלהב מעצם העובדה שהוא כבר 'סגר' לעצמו את החופש השנה. שימי שלא היה מאופס, שכח שהוא נמצא ברכבת ושהוא דיבר בקולי קולות, כך שבינתיים ישב מאחוריו אלמוני שמיהר לרשום את כל פרטי האשראי של מוטי. עד שמוטי עלה על העובדה שמבצעים לו קניות בכרטיס האשראי, הספיק הגנב לחייב את הכרטיס ב2,000 שקלים.

בבירור מעמיק שערך מוטי כדי להבין כיצד נגנב לו מספר האשראי, הוא הבין ששימי נתן את פרטי האשראי ברכבת וכך בוצעה הגניבה: כעת הוא תובע משימי לשלם לו את כל ההפסדים, בגלל חוסר הזהירות שלו. האם שימי חייב לשלם למוטי את ההפסדים?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: א') האם שימי נחשב כ'שומר'? שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ש'א סעיף א' ובש'ך סימן ס'ו סעיף קטן קכ'ו.

ב') האם מוטי נקרא 'מזיק'? סימן שצ'ו סעיף ד' בדין: 'פורץ גדר חברו, בפני בהמת חברו' וב'נתיבות המשפט' סימן רצ'א סעיף קטן ז'.

ג') האם יש למוטי דין של 'מוסר ממון'? סימן שמ'ח ובש'ך סעיף קטן ה' בשם 'תרומת הדשן'.

תשובה לשאלה 'חלוקת הצדקה' (שאלה מס' 303)

תקציר השאלה השבועית: יורם עשה עסקה טובה שגרפה לכיסו רווח יפה, הוא קיבל החלטה לתת מעשרות לצדקה, הוא פנה לגבאי בית הכנסת. הגבאי התלבט האם להפנות אותו למשפחה אחת שסכום הגון יעמיד אותה על רגליה ויתאפשר לה לחגוג את החג בשקט, או לחלק את התרומה בין כמה משפחות. הם נגשו לרב שיפסוק להם, מה פסק הרב?

תשובה בקצרה: עדיף שיורם יעניק את כל הכסף למשפחה אחת שתוכל לחגוג את החגים כראוי, ובפעם הבאה כשירצה יעניק למשפחה אחרת.

תשובה בהרחבה: בהלכה נפסק (שולחן ערוך 'יורה דעה' סימן רנ'ז סעיף ט') ש'לא ייתן אדם את כל צדקותיו לעני אחד בלבד' והכוונה שאם יש לאדם סכום כסף גדול, לא ייתן את כולו לעני אחד בלבד- לדוגמא עשרת אלפים דולר, אלא עדיף שיחלק את הסכום למאה צדקות של מאה דולר שאז הוא מקיים מאה פעמים את מצוות צדקה ומחיה בכסף הזה מאה משפחות, וכך מפרש הרמב'ם בפירושו על המשניות ו'הכול לפי רוב המעשה' לפי ריבוי הכסף והעניים, ולכן עדיף לחלק את הכסף בין כמה משפחות.

אבל במקרה שלנו נראה שעדיף לתת את הכסף למשפחה אחת, כדי שהיא תוכל לחגוג את החג כראוי כפי שכתוב בספר 'חסידים' (סימן ס'א) 'טוב לאדם לפרנס אחד אם אין לו כסף לפרנס עוד אחרים, טוב לו לפרנס נפש אחת מאשר לתת לחמישה אחרים שלא יספיק הממון בעבורם...' דברים אלו אינם סותרים את דברי ה'שולחן ערוך' והרמב'ם כיוון שהם מדברים כשאין מספיק כסף כדי לפרנס משפחה אחת לכל צרכיהם, ולכן כשאין מספיק כסף לפרנס משפחה אחת כראוי עדיף לפרנס כמה משפחות, שכך הוא מקיים כמה פעמים את מצוות צדקה.

ולכן במקרה שלנו, כולם מודים שעדיף לתת את כל הסכום למשפחה אחת כדי שתוכל לחגוג את החג כראוי ובפעם הבאה כשירצה לתת, יוכל להעניק למשפחה אחרת.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר