נטילת ידיים (ב')

יוסף רזניק תגובות: 0

נטילת ידיים (ב') – יוסף רזניק

אחד הטעמים לנטילת ידיים לפני אכילת לחם, הוא כדי לטהר את הידיים מטומאה. חשוב לדעת שטומאה אינה דומה ללכלוך גשמי ואינה עוברת ברחיצה רגילה בלבד. חכמים גילו לנו שהטומאה עוברת רק בנטילה מתוך כלי, כפי שהכהנים בבית המקדש רחצו את ידיהם ורגליהם מתוך הכיור שהוא כלי. בעניין זה יש כמה דינים וכאן נשתדל לפרט את העיקריים שבהם.

באיזה כלי יש להשתמש לנטילה?

הכלי שנוטלים ממנו צריך להיות שלם בלי חורים או סדקים, ולהחזיק לכל הפחות 'רביעית' מים (לפי הדעה המקובלת - כ-86 סמ'ק, כחצי כוס חד פעמית). אפשר ליטול מכוס רגילה או מבקבוק.

אפשרות אחרת לטהר את הידיים היא לטבול אותן במי מעיין או נחל או בים. כמו שטבילת הגוף במים אלו מטהרת את הגוף, כך היא מטהרת את הידיים, וטבילה זו נחשבת כנטילת ידיים.

באלו מים יש להשתמש לנטילת ידיים?

המים שנוטלים בהם לפני האוכל צריכים להיות נקיים באופן שלפחות בעל חיים יכול לשתות מהם, עליהם להיות צלולים ושקופים ללא צבע, ושלא נעשתה בהם מלאכה אחרת (כגון מים משומשים מרחיצת כלים). ואם טובלים את הידיים במים הראויים לטבילה, אין צורך להקפיד על דברים אלו.

איזה חלק ביד יש ליטול?

לכתחילה יש ליטול את כל כף היד, ויש להקפיד שהמים יגיעו לכל המקומות ביד. בשעת הדחק אפשר להקל וליטול את האצבעות בלבד.

לפני הנטילה צריך להסיר מהידיים כל דבר שחוצץ בין היד לבין המים, כגון טבעות או לכלוכים שונים. ואם מדובר בדבר שלא מקפידים עליו, כמו צַבָּע שתמיד יש על ידיו כתמי צבע, אין צורך לנקותו. במקרה שיש על היד תחבושת וכדומה ואי אפשר להסירה, אפשר ליטול רק את החלק שאין עליו תחבושת.

כיצד נוטלים בפועל?

יש לאחוז את הכלי ביד שמאל, ליטול את יד ימין, להעביר את הכלי ליד ימין וליטול את יד שמאל. אם שופכים על כל יד 'רביעית' מים או יותר, אין צורך ליטול כל יד יותר מפעם אחת. ויש נוהגים מטעמים שונים ליטול כל יד פעמיים או שלוש.

בעניין ברכת הנטילה, המנהג הנפוץ הוא שלא לברך לפני הנטילה, כיון שאז הידיים עדיין אינן נקיות, אלא ליטול ידיים תחילה, לברך 'ברוך אתה ה'... אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים', ולאחר מכן לנגב את הידיים, שכן גם הניגוב הוא חלק מהמצווה. ויש נוהגים לברך לפני הנטילה, כמו כל המצוות שמברכים עליהן לפני עשייתן.

מי שמתכוון לאכול פחות מ'כביצה' לחם (כ-50-60 סמ'ק), ייטול ידיים בלא ברכה, כיון שיש אומרים שאין חיוב ליטול ידיים על כמות קטנה כזו.

מה יעשה מי שאין לו מים או כלי לנטילה?

אם אפשר להשיג מים במרחק הליכה של 'מיל' (כקילומטר אחד), יש להביא משם מים ואין לאכול בלי נטילה. ואם האדם הולך בדרך והמים נמצאים בכיוון ההליכה שלו, אין לאכול בלי נטילה אלא אם כן המים רחוקים יותר מארבעה מילין. ואם אין מים אפילו במרחק כזה, אפשר לעטוף את היד בבגד או במפית ולאכול את הלחם מבלי לגעת בו. במקרה שיש ברז מים אך אין כלי ליטול ממנו, אפשר בשעת הדחק ליטול ישר מהברז.

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר