יום הכיפורים

רבני שלום לעם תגובות: 0

יום הכיפורים – יוסף רזניק

אין כמעט יהודי שאינו מכיר את יום הכיפורים - היום הקדוש ביותר בשנה. ביום זה מתגלה אהבת ה' לישראל בצורה העמוקה ביותר, ומכוח האהבה הזו אנו זוכים למחילה על כל עוונותינו, כפי שנאמר בתורה: 'כִּי בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לְטַהֵר אֶתְכֶם, מִכֹּל חַטֹּאתֵיכֶם לִפְנֵי ה' תִּטְהָרוּ'. חכמים אמרו 'עיצומו של יום הכיפורים מכפר'. למרות שהתשובה מכפרת על כל העברות, ישנן עברות שהטהרה והניקיון הסופי מהן הוא רק ביום הכיפורים. ביום הכיפורים נחתם באופן סופי הדין שנגזר בראש השנה, ועד אז ניתן 'לערער' עליו על ידי תשובה, תפילה וצדקה. אחד מחסדי ה' הוא שחתימת הדין נעשית דווקא ביום מחילת העוונות.

יום הכיפורים אינו מכפר ללא תשובה, ולכן הוא מוקדש כולו לתשובה, לווידוי ולאמירת 'סליחות'. הווידויים 'אשמנו' ו'על חטא' נאמרים ביום זה כמה פעמים, כדי להעמיק את התשובה בלב האדם. כדאי וראוי להוסיף גם וידוי במילים אישיות. מלבד ארבע התפילות של כל חג ומועד (ערבית, שחרית, מוסף ומנחה), ביום הכיפורים ישנה גם תפילה חמישית - תפילת 'נעילה' הנאמרת סמוך לסוף היום.

בפנימיות התורה מבואר, שביום הכיפורים מתגלה הנשמה הטהורה של כל יהודי. מתגלה שבתוך-תוכנו אנו טובים ורוצים רק טוב, וכל העוונות והפגמים הם חיצוניים ואינם מבטאים באמת את האישיות שלנו. מכוח ההתגלות הזו אנו זוכים להסיר מעלינו את המשא הכבד של העוונות, ולהיות נקיים, זכים וטהורים גם בחיצוניות.

כִּי בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם

נאמר בתורה (ויקרא ט'ז): 'וְהָיְתָה לָכֶם לְחֻקַּת עוֹלָם: בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי (=חודש תשרי) בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ תְּעַנּוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם וְכָל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ... כִּי בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לְטַהֵר אֶתְכֶם, מִכֹּל חַטֹּאתֵיכֶם לִפְנֵי ה' תִּטְהָרוּ. שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן הִיא לָכֶם... לְכַפֵּר עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִכָּל חַטֹּאתָם אַחַת בַּשָּׁנָה'. כאשר הקב'ה שלח אותנו לעולם הזה, הוא ידע שהמשימה המוטלת עלינו אינה פשוטה. לכל אחד מאתנו יש יצר הרע, וכולנו עלולים ליפול ולהיכשל. לכן הוא נתן לנו שתי מתנות נפלאות: מתנה אחת היא התשובה, שמאפשרת לנו לתקן את מעשינו ולזכות לסליחה ומחילה, ומתנה שנייה היא יום הכיפורים - יום שבו ה' מכפר על כל עוונותינו. חכמים אמרו שעל עוונות קלים מכפרת התשובה לבדה, ועל עוונות חמורים יותר - מכפר הצירוף של תשובה ויום הכיפורים (בעוונות שבין אדם לחברו, צריך כמובן גם לפייס את החבר). ביום זה אנו זוכים להשליך מעלינו את המשא הכבד של העוונות, ולהיות נקיים, זכים וטהורים.

תשובה

רעיון התשובה הוא אחד מעיקרי התורה. אנו איננו כבולים למעשים שעשינו בעבר או להרגלים שליליים, ותמיד יש מקום לשינוי ולתיקון. התורה מבטיחה שכל מי ששב בתשובה - הקב'ה מקבל אותו, סולח לו ומנקה אותו מעוונותיו. מי שחזר בתשובה הוא חביב לפני ה' כאילו לא חטא מעולם, וחכמים אף אמרו ש'במקום שבעלי תשובה עומדים - צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד'. תהליך התשובה כולל את עזיבת החטא והפסקתו, חרטה עליו וקבלה לעתיד, כלומר החלטה שלא לחזור עליו. ביחד עם זה יש צורך גם בווידוי: יש להתוודות לפני ה' על כך שחטאנו, על החרטה שלנו ועל ההחלטה שלא לחזור על החטא. בחטא שבין אדם לחברו, צריך גם לבקש סליחה מהחבר ולפייס אותו, וכן יש לפצות אותו אם נגרם לו נזק כספי. ועל כך אמרו חכמים ש'עברות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה (יבקש סליחה) את חברו...' אבל 'עברות שבין אדם למקום' יום הכיפורים מכפר בתשובה אמיתית מעומק הלב.

מהו סדר התפילה ביום הכיפורים?

ביום הכיפורים מתפללים חמש תפילות - ערבית, שחרית, מוסף, מנחה ו'נעילה'. 'נעילה' היא תפילה מיוחדת ליום הכיפורים, הנאמרת לפנות ערב, לפני ששערי השמים ננעלים. בכל אחת מהתפילות אומרים וידוי על העוונות, 'סליחות' ופיוטים שונים. תפילה מיוחדת הנאמרת עם כניסת היום, היא 'כל נדרי' - נוסח של 'התרת נדרים' שיכול להתפרש גם כסמל לשחרור מכל ההרגלים הלא טובים שאנו נתונים בהם. רבים נוהגים ללבוש ביום הכיפורים בגדי לבן, ועם צאת הצום נוהגים לתקוע בשופר ולשיר 'לשנה הבאה בירושלים הבנויה'. 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר