מסע אל העבר

רבני שלום לעם תגובות: 0

שבת פרשת וירא, י'ח בחשון תשע'ז, 19/11/16 - הרב טולדנו

בי'ח בחשון תשל'א, לפני 46 שנה, נפטר רבי רפאל ברוך טולדנו ממקנס, מגדולי רבני מרוקו בדור האחרון, אשר השיב רבים מעוון והחזירם למוטב לאבינו שבשמים. הוא נודע בדרשותיו המאלפות ובפיוטיו הנפלאים, בהם הפיוט הנודע 'אשורר שירה לכבוד התורה', אשר נפוץ בקרב עדות המזרח. גדולים היו רחמיו על עניי ישראל, וממשכורתו היה מפריש שני שליש לצדקה. פעם ביקשה הרבנית מעות לתיקון שיניה, אולם הרב השיב פניה ריקם וסיפר לה כי כיסו ריק ואין בידו לשלם את דמי הריפוי. זמן קצר לאחר מכן, נכנס אל ביתו עני בן-טובים וסיפר לרב על מצוקתו, ובדברו הבחין הרב ששיניו טעונות טיפול, ומיד נתן בידו סכום גדול לריפויין. תמהה הרבנית ושאלה: 'הרי זה עתה סיפרת לי שאין בידך לתקן את שיניי, והנה עכשיו נתת לעני זה סכום גדול לאותה מטרה'?! ניחמה הרב בדברי טעם והסביר לה: 'עני זה נקלע לביתי, והרי זה בגדר מצווה עוברת. אם לא אתן לו מעות עתה, מי ישים לב לשיניו הזקוקות לטיפול? אולם את נמצאת עמי כל-העת, ובשינייך אפשר לטפל גם מחר' והאישה הצדקת נענתה ברצון לדברי בעלה.

יום ראשון, י'ט בחשון תשע'ז, 20/11/16 – גילויים מן השמיים

בי'ט בחשון תר'י, לפני 167 שנה, נפטר הצדיק רבי אליהו רגולר רבה של קאליש, שנחשב כאחד מגאוני ליטא וכמקובל נשגב. כל ימיו היו מקשה אחת של התמדה בתורה, למרות שסבל מכאבי ראש איומים, עד שנאלץ לחבוש את רקותיו בתחבושת מיוחדת. פעם התבטא ואמר, שאם מישהו היה חש את כאבי הראש העזים שהוא חש, ודאי היו מבקשים את נפשם למות מרוב כאבים, אולם הוא לא נפרד לרגע מהתורה שהייתה אהובת נפשו ומקור חייו, והיה לומד חמש עשרה שעות ביממה, בלי להתייחס לקור או לעייפות. הוא זכה לגילויים שמימיים, ונמצאו בכתביו כמה פעמים שרשם: 'דבר זה נתגלה לי מן השמים', בזכות התמדתו הגדולה וענוות נפשו.

יום שני, כ' בחשון תשע'ז, 21/11/16 - זקן המקובלים

ביום כ' בחשון תשמ'ד, לפני 33 שנה, נפטר המקובל המפורסם רבי מרדכי שרעבי, ראש ישיבת 'נהר שלום' וזקן המקובלים בדור הקודם. רבים היו נוהרים אליו והיו מתברכים מפיו, וראו אצלו ישועות ונפלאות מעל לדרך הטבע. פעם הגיעו אליו כמה מתושבי שכונה מסוימת בירושלים, וסיפרו לו כי בשכונה מתגורר אדם שבבעלותו כלב גדול, הנובח על כל העוברים ושבים, וזורע פחד בלבות הילדים. כל תחנונים לבעל הכלב לקשור אותו, עלו בתוהו, והילדים החלו לפחד ואף דיברו מתוך שנתם על כלבים. ביקשו האנשים מהרב שרעבי להתיר להם להרעיל את הכלב כדין כלב רע, אולם הוא הניא אותם מכך והבטיח להם כי ישועת ה' כהרף עין, ובמהרה ייפטרו מעונשו שלזה. לא עבר אלא ימים ספורים, והכלב נשך באופן פתאומי את בעליו. רופא וטרינרי הובהל אל המקום, והוא קבע כי על פי חוק יש להמית את הכלב המסוכן, ותושבי השכונה שבו לנשום לרווחה.

יום שלישי, כ'א בחשון תשע'ז, 22/11/16 - חתן התנ'ך

בכ'א בחשון תשנ'ז, לפני 20 שנה בדיוק, נפטר רבי יחיא הלוי אלשיך, מגדולי רבני תימן, שנודע בבקיאותו העצומה בתורה כולה, בקיאות שהדהימה את כל מכיריו וסובביו. למרות גאונותו העצומה, סירב לקבל משרה רבנית, והתפרנס בדוחק רב מהגהת ספרי תורה. בשנת תשכ'א נבחר כחתן התנ'ך העולמי, לאחר שהפליא בתשובותיו הקולחות שגילו שליטה מלאה בתנ'ך כולו. הוא ציטט קטעים שלמים מספרי התנ'ך, מילה במילה עם טעמיהן, וקידש שם שמים ברבים. זכה להעמיד דור ישרים, ובניו וחתניו מכהנים כרבנים ומרביצי תורה.

יום רביעי, כ'ב בחשון תשע'ז, 23/11/16- נטל חלק במצווה

בכ'ב בחשון תרפ'ז, לפני 90 שנה בדיוק, נפטר האדמו'ר השלישי מבעלזא, רבי יששכר דב רוקח. הוא הקפיד מאוד על אורח חיים פשוט והתרחק ממותרות, אולם לאחרים נתן את כל אשר לו, והיה פזרן גדול לצדקה וחסד. את חסידיו חינך להיות בעלי צדקה בגופם ובממונם, ולחשוב תמיד כיצד להיטיב עם הזולת. אחד מחסידיו הגיע אליו פעם מרחוק לקראת ראש השנה, אולם לפני התקיעות ביקש ממנו הרבי ללכת לחולה פלוני, ששכב בבית מחולשתו, ולשמשו כדי להקל עליו מחוליו. הצטער האיש על שלא יוכל לשמוע את התקיעות מהרבי, אולם לא יכול היה לסרב לו. לאחר התפילה, קרא לו הרבי ואמר: 'היום קיימת מצווה גדולה של ביקור חולים, וגם אני רוצה לקחת חלק במצווה זו', ומיד לקח שופר ותקע בפניו את כל התקיעות.

יום שישי, כ'ד בחשון תשע'ז, 25/11/16 - סגולת הביזיונות

בכ'ד בחשון תש'י, נפטר האדמו'ר רבי גדליה משה מזוועהיל, בנו של הצדיק רבי שלמה מזוועהיל, שאל קברו בבית הקברות בשייח' באדר שבמרכז ירושלים, נוהרים המונים ורואים אצלו ישועות ונפלאות. בתקופת מאורעות תש'ח, הצטופפו רבים מתושבי שכונת בית ישראל בירושלים, במקלט קטן, מאימת הפגזים, והרבי שהה שם יחד עם כולם. הייתה שם גם אישה אחת שלא הייתה שפויה בדעתה, והיא לא הפסיקה לפגוע בלשונה בדרי המקלט והעליבה אותם קשות. היו כמה שרצו לגרש אותה מהמקלט, אבל הרבי מנע זאת מהם, ואמר להם כי מי שמקבל על עצמו ביזיונות בשתיקה, יכול להינצל מכל פגע ונזק, 'וכיצד רוצים לגרש את הסגולה הגדולה הזו מכאן'? שאל...

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר