מסע אל העבר

רבני שלום לעם תגובות: 0

מסע אל העבר

שבת פרשת תולדות, ג' בכסלו תשע'ז, 3/12/16 - הפייטן הגדול

 

בג' בכסלו שנת תרע'ט, לפני כמעט מאה שנה, נפטר בירושלים הפייטן והמשורר הנודע, רבי רפאל ענתבי טבוש מארם צובא, שנודע בשירי הקדוש שלו ובפיוטיו הנפלאים, הספוגים ברגש יהודי טהור ומלאים שירות ותשבחות לבורא העולם. הוא חיבר כארבע מאות שירים, אותם היו שרים בבתי הכנסת בליל שבת באמירת הבקשות, וספרי השירה שלו נדפסו במהדורות רבות. בשנת תרנ'ג, בעת שהכתירו את רבי יעקב שאול אלישר, ל'ראשון לציון' והרב הראשי, כתב רבי רפאל שיר לכבוד המאורע, וכאשר נכנס הרב לבית הכנסת הגדול על-שם רבן יוחנן בן-זכאי בירושלים העתיקה, החלו שתי מקהלות ילדים לשיר את השיר, ובתום המאורע הודה לו הראשון לציון והעניק לו שלושה מטבעות של נפוליון זהב לאות הוקרה. השיר מתחיל במלים אלו: 'ישא ברכה ותהילה, ראשון על כל הגולה, דורש טוב לעמו, טעמו ונימוקו עמו, והמשרה על שכמו, כי יעקב בחר לו י-ה. עליון חלק מחכמתו, לראש זקני עדתו, יאריך ימים על ממלכתו, אל ישר זך פעלו, יאיר עליו מהילו, אשרי העם שככה לו, בן הבכור קרא לו י-ה'...

 

יום ראשון, ד' בכסלו תשע'ז, 4/12/16 - שלושה דברים והיפוכם

 

בד' בכסלו תרל'ח, נפטר הצדיק רבי יעקב דוד קאליש, האדמו'ר הראשון לבית אמשינוב, בנו של הצדיק רבי יצחק מוורקא. רגיל היה לומר כך: 'שלושה דברים צריך אדם להצליח לעשות. בית מזיגה מלא בערלים שתויים, צריך להיות מקום מתאים בשבילו להתבודדות עם קונו. ראש מלא בדאגות צריך להיות משוחרר ונקי מכל עול מתוך אמונה וביטחון בה' יתברך. ועיר שלמה מלאה בזבחי ריב ומדון צריכה להיות בעבורו מקום מנוחה'...

 

יום שני, ה' בכסלו תשע'ז, 5/12/16 - פרשן התלמוד

בה' בכסלו שצ'ב, נפטר אחד מגדולי הדורות המפורסמים שבכל הדורות, הוא המהרש'א, רבנו שמואל אליעזר איידל'ס, מחבר הפירוש הנפלא על הש'ס, שעליו אמר הבעל-שם-טוב שחיבורו נכתב ברוח הקודש, ואמר שאילו היו בני האדם יודעים את צדקותו, היו מלחכים את העפר שעל-גבי קברו. צדיקים אמרו עליו שהוא הצטרף עוד עם גדולי הראשונים, על-אף שחי כבר בראשית תקופת האחרונים. פירושו הפך להיות חלק בלתי נפרד מהגמרא. לבד מגאונותו היה בעל חסד עצום, ועל דלת ביתו תלה שלט מאיר עיניים עליו נכתב הפסוק שבאיוב: 'בחוץ לא ילין גר - דלתי לאורח אפתח'. הבית והשלט עמדו על תילם עד לפני כמאה ושלושים שנה, ובשנת תרמ'ט עלה בלהבות.

 

יום שלישי, ו' בכסלו תשע'ז, 6/12/16 - קראתי ואין עונה!

 

בו' בכסלו תשי'ח, נפטר הגאון הנודע רבי מיכאל דב וייסמנדל, מגדולי פעילי ההצלה בתקופת השואה ומראשוני מפתחי שיטת דילוגי האותיות בתורה. בעיצומה של השואה האיומה, בה עבר הרב וייסמנדל סבל רב ואף שיכל מאוחר יותר את בני משפחתו, התנער כארי והחל לזעוק את זעקת יהודי אירופה כלפי יהודי העולם, והתחנן לעזרה כספית ולחץ ציבורי נרחב, כדי להפסיק את השמדת מיליוני יהודי אירופה. אולם מאמציו היו לשווא, ולמרבה הצער לא סייעו לו המוסדות היהודיים וקולו היה כקול קורא במדבר. לאחר השואה, היגר לארצות הברית, שם פתח ישיבה והרביץ תורה לרבים. רגיל היה לומר, שלאחר השואה בה איבדנו כה הרבה תלמידי חכמים, בחורי חמד ותינוקות של בית רבן, הרי שכח התורה של כל יחיד עולה כפי ערך כוח תורתם של כמה וכמה תלמידי חכמים בדורות העבר.

 

יום שישי, ט' בכסלו תשע'ז, 9/12/16 - לשמוע בכי של ילד יהודי

 

בט' בכסלו תקפ'ח, נפטר האדמו'ר האמצעי רבי דב בער מליובאוויטש, בנו של בעל התניא, יוצר שיטת חב'ד בחסידות. היה זה ביום שגם נולד בשנת תקל'ד, והקב'ה מילא את ימי חייו מיום אל יום, כמו שמסופר על האבות הקדושים ומשה רבנו. בהיותו אברך צעיר לימים, התעמק בלימודיו עד שלא שמע כיצד ילדו נופל החוצה מהעגלה שעמדה סמוך אליו ופורץ בבכי. אביו האדמו'ר הזקן, ששהה בדירה העליונה, היה אף הוא שקוע בלימודו, אך שמע את בכיו של הילד וירד למטה כדי להרגיעו. לאחר מכן העיר לבנו ואמר: 'עד כמה עמוק ששקועים בעניינים גבוהים, זקוקים תמיד להאזין לשמוע את קול בכייתו של ילד יהודי'.

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר