חנוכה

רבני שלום לעם תגובות: 0

חנוכה – יוסף רזניק

על מה נקבע חג החנוכה?

הימים ימי בית המקדש השני. בארץ ישראל הנתונה תחת שלטון יווני-סורי, מתנהל מאבק תרבותי בין נאמני התורה לבין ה'מתייוונים' - יהודים שנטו אחרי התרבות היוונית, שהעריצה את היופי והכוח הגופני, וכן את המדע והפילוסופיה, אך הייתה אלילית ונטולת מוסר כמעט לגמרי.

במאבק זה התערב המלך אנטיוכוס הרביעי, שרצה שכל היהודים יתייוונו, וגזר גזירות חמורות על שומרי התורה: ברית המילה וקיום המצוות נאסרו בעונש מוות, בית המקדש חולל והוקרבו בו חזירים לאלילים יווניים, וכל היהודים חויבו לחלל את השבת, לאכול טרפות ולהשתתף בפולחנים היווניים. יהודים רבים נהרגו על קידוש השם ורבים אחרים ברחו להרים.

במצב זה קם מתתיהו הכהן ממשפחת חשמונאי, עם חמשת בניו ובראשם יהודה המכבי, והרים את נס המרד בשלטון היווני. בסדרה של קרבות ששילבו גבורה אנושית עם אמונה וסיוע אלוקי, ניצח צבא יהודי קטן וחלש חילות יווניים גדולים וחזקים בהרבה, עד שבכ'ה בכסלו שנת ג'תקצז (3597) השתלטו החשמונאים על המקדש, טיהרו אותו וחידשו את עבודת הקרבנות. לזכר הניצחון והשחרור מעול היוונים והחֲנוּכָּה המחודשת של המקדש, קבעו החכמים שבאותו דור את ימי החנוכה, המתחילים בכ'ה בכסלו ונמשכים שמונה ימים. בימים אלו מרבים בשמחה ואומרים 'הלל'.

מדוע מדליקים נרות בחנוכה?

אחת מעבודות המקדש היא הדלקת נרות במנורת הזהב. כאשר נכנסו היוונים למקדש הם טימאו את כל השמן שבו היו מדליקים את המנורה, וכאשר החשמונאים שבו וחנכו את המקדש, הם הצליחו למצוא רק פך (כד) קטן של שמן טהור. פך זה היה אמור להספיק רק ליום אחד, אך נעשה להם נס והשמן מפך זה דלק שמונה ימים תמימים, עד שהביאו שמן טהור חדש. לזכר הנס הזה קבעו חכמים את המצווה להדליק נרות בחנוכה. נרות החנוכה גם מסמלים את אור התורה לעומת החושך היווני.

כמה נרות מדליקים?

מעיקר הדין מספיק להדליק נר אחד בכל יום. אבל המנהג המקובל הוא להדר במצווה ולהדליק נר אחד בלילה הראשון (הלילה שלפני כ'ה בכסלו), שניים בלילה השני וכן הלאה, עד שבלילה השמיני מדליקים שמונה נרות. כיון שאסור להשתמש באור הנרות הללו לצרכים אחרים, נהגו להדליק בכל יום נר נוסף הקרוי 'שַׁמָּשׁ', ולשים אותו במיקום שונה משל שאר הנרות. הספרדים נוהגים שרק אדם אחד בכל בית מדליק, והאשכנזים נוהגים שכל אחד מבני הבית מדליק נרות בפני עצמו.

היכן מדליקים את הנרות?

צריך להדליק את הנרות מצדו השמאלי (הצד שאין בו מזוזה) של הפתח הפונה לרחוב, או על אדן החלון הפונה לרחוב. הנרות צריכים להיות בגובה שלושה טפחים לפחות מן הקרקע (כ-24 ס'מ). 

מתי מדליקים?

בעניין זמן ההדלקה יש מנהגים שונים: יש הנוהגים להדליק עם שקיעת השמש, ויש הנוהגים להדליק עם צאת הכוכבים או לאחר תפילת ערבית. הנרות צריכים לדלוק לפחות חצי שעה.

אלו נרות מדליקים?

כל סוגי הנרות כשרים לנר חנוכה, ובלבד שהם דולקים לפחות חצי שעה. ישנו הידור מיוחד להדליק בשמן זית, שבו היו משתמשים בבית המקדש.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר