הובלות בחינם

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

הובלות בחינם

החיים של מאיר כאיש שיווק לא היו קלים במיוחד. מתוקף עבודתו בשיווק, היה עליו להעביר סחורה בין כל נקודות המכירה של החברה. הוא חיפש דרך קלה וזולה להעביר את הסחורה, ומצא: כשהיה צריך לשלוח סחורה לדרום, הוא פשוט העמיס את הארגז לתא המטען של אוטובוס אגד שנסע לעיר המבוקשת, ותיאם עם מנהל נקודת המכירה שיחכה בשעה היעודה בתחנת האוטובוס וישלוף משם את הארגז עם הסחורה. באחד הימים הצטרף אליו לנסיעה יוסי ידידו הטוב, שחיפש טרמפ לכיוון הבית. מאיר העלה אותו בשמחה לרכב ואמר לו: 'אני רק מתעכב כאן כמה דקות, יש אוטובוס לבאר שבע שכבר מגיע כאן לתחנה. אני מעמיס עליו סחורה, ואז ניסע לכיוון הבית. בסדר?'

'בכיף, יש לי זמן...' ענה יוסי בחיוך. והמשיך: 'אבל תגיד לי, אתה בטוח שאין בזה חשש גזל? אני לא בטוח שחברת אגד מסכימה להיות שותפה לעסקים שלך על חשבונם...' האם מותר למאיר לעשות זאת? ואם כבר עשה זאת מספר פעמים, האם הוא צריך לשלם על כך לאגד?

ובאותו עניין: אריאל חיפש דרך קלה להעביר את חבילת הפליירים מהדפוס לידידו שימי שהתגורר בבית שמש, הוא ארז את חבילת הפליירים בקרטון ועטף אותה היטב, הוא ניגש למשאית של אחת מחברות ההובלות שידע שיש לה מסלול מדי יום לבית שמש. קשר את החבילה היטב לאחת הצדדים של המשאית בחלקה התחתון, ותיאם עם שימי שיבוא לקחת את החבילה מהחניון של חברת ההובלות בבית שמש. האם אריאל יהיה חייב לשלם? והאם יש הבדל בין שני השאלות?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן שס'ג סעיף ו' בדין: 'זה נהנה וזה לא חסר' ומה הדין כשאומר בעל הבית שהוא לא מסכים. סימן רס'ד סעיף ד' ברמ'א במוציא הוצאות וחברו נהנה ממה שהוציא, והאם זה דומה למקרה שלנו?

תשובה לשאלה 'אבא, אל תעשן!' (שאלה מס' 427)

תקציר השאלה השבועית: אבא של דניאל ביקש ממנו ללכת ולקנות לו סיגריות והוא סירב בטענה שזה מזיק לבריאות של אביו, אביו כעס ואמר לו: 'לא למדת בשיעור תורה שכל מה שאבא אומר צריך לעשות?' ודניאל ענה: 'כתוב בתורה 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם' וזה מזיק לך לבריאות, ולכן אני לא צריך לשמוע בקולך ולהביא לך סיגריות. האם דניאל צודק?

תשובה בקצרה: אם אבא מבקש בבנו סיגריה לעשן, על הבן לתת לו את הסיגריה. אבל אם הרופא קבע שלגביו זו סכנה בריאותית וודאית, אסור לתת לו או לקנות עבורו סיגריות.

תשובה בהרחבה: נאמר בתורה 'כבד את אביך ואת אימך למען יאריכון ימיך' על פסוק זה כתב בעל ספר 'החינוך' (מצווה ל'ג): 'משורשי המצווה, שראוי לאדם שיכיר ויגמול חסד עם מי שעשה לו טובה ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה, שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים. ושייתן אל לבו כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם, ועל כן באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל, כי הם הביאוהו לעולם, וגם יגעו הרבה יגיעות בקטנותו'. ולכן מחויב הבן לשמוע בקול אבי ואמו ולכבדם וכמובן שלא לסתור את דבריהם ולעשות נגד רצונם. אבל במקרה שהאבא מבקש מהבן דבר שמזיק לבריאותו, האם כאן הבן מחויב לשמוע בקול אביו? או שהדין הוא כפי שמצאנו בהלכה, שבמקרה שאביו אומר לו לעבור על מצוות התורה אסור לבן לשמוע בקול אביו?

ובספר 'חסידים' אות רל'ד נכתב: 'מעשה באחד שחלה, בא הרופא אצלו לרפאותו, אמר לו אם תשתה מים תהיה בסכנה ואם תאכל מאכל פלוני תהיה בסכנה בנפשך. ואמר לבנו תן לי מים ואותו מאכל פלוני ואם לא, אני לא מוחל לך - לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ואמר לו החכם אל תחשוש לדבריו...' ובספר 'ברכי יוסף' להחיד'א דייק בלשונו של בעל ספר 'חסידים' שדווקא במקום סכנה הבן לא ישמע לאביו, אבל אם אין חשש סכנה עליו לשמוע בקול אביו, למרות שהדבר מזיק לבריאותו. אמנם דעת רוב הפוסקים, לא כדעתו של ה'ברכי יוסף' וסוברים שלאו דווקא רק במקום סכנה, אלא שאסור לבן לשמוע לו בכל דבר שמזיק לבריאותו של האב, מכיוון שכל הטעם בכיבוד אב הוא כדי לתת לאב ולגרום לו הנאה, וכאן אולי האב נהנה הנאה רגעית בטווח הקצר – אבל נגרם לו נזק גדול יותר בטווח הארוך.

במקרה שלנו:

דעת הפוסקים כיום, שנראה גם לדעת האוסרים לתת דבר המזיק לאביו, הכוונה היא רק בדברים שהנזק בהם ברור לכולם. אבל בדבר שרבים עושים כן, ולא חוששים לדברי הרופאים למרות שהרופאים טוענים זה מזיק לבריאות, צריך לשמוע בקול אביו ולהביא לו את מבוקשו.

אבל אם לגבי אביו של דניאל, הרופא קבע שספציפית לגביו – עישון מזיק בצורה באופן ישיר לבריאות, למרות שאין חשש סכנה דניאל עשה כהוגן שלא שמע בקול אביו, כיוון שבמקום איסור לא חוששים לעבור על מצוות כיבוד אב ומותר להמרות את פיו, במקרים שזה מזיק לבריאות.

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר