קידוש השם (ג')

יוסף רזניק תגובות: 0

קידוש השם (ג') – יוסף רזניק

המדרגה העליונה של קידוש השם, היא הנכונות למסור את הנפש על הנאמנות לקב'ה. כאשר יהודי מוכן להיהרג למען הקב'ה, הוא מראה בכך שהקשר עם הקב'ה עומד מעל לכל ערך אחר, ואפילו מעל ערך החיים.

במשך הדורות היו מקרים רבים מאוד של יהודים, שחלקם היו אנשים פשוטים ואפילו בעלי עברות, שבשעת מבחן היו מוכנים למסור את נפשם כדי לא להמיר את דתם וכדומה. אמרו חכמים: 'הרוגי מלכות, אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם', כלומר שמדרגתם בגן עדן גדולה ממדרגת כל שאר האנשים.

באלו מצבים יש למסור את הנפש על קידוש השם?

הקב'ה אינו חפץ במותו של האדם אלא בחייו, כפי שנאמר בתורה (ויקרא יח, ה): 'וּשְׁמַרְתֶּם אֶת חֻקֹּתַי... אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֹתָם הָאָדָם וָחַי בָּהֶם'. משום כך כל מצוות התורה נדחות מפני פיקוח נפש, ואסור לאדם לסכן את נפשו כדי לשמור עליהן. אולם ישנן שלוש מצוות שאין לעבור עליהן אפילו במצב של סכנת נפשות, והן: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים (רצח).

במקרה שבו גוי מאיים על יהודי במוות אם לא יעבור עברה, יש למסור את הנפש גם על שאר המצוות, אם מתקיימים שני תנאים: (א') שהגוי אינו עושה זאת להנאתו האישית אלא אך ורק מתוך רצון רע לגרום ליהודי לעבור עברה; (ב') שהדבר מתבצע בפרהסיה, כלומר בפני עשרה יהודים לפחות. דוגמאות לכך היו בזמן השואה, שבהן קצינים נאצים ימ'ש דרשו מיהודים לשרוף ספרי תורה וכדומה.

מצב מיוחד נוסף נקרא 'שעת השמד'. כאשר ישנה גזירה כללית מטעם השלטון שמחייבת יהודים לעבור עבירות (כגון בתקופת אנטיוכוס שקדמה למלחמת המכבים), אמרו חכמים שיש למסור את הנפש אפילו על מצוות קלות, ואפילו שלא בפרהסיה.

מדוע אומרים על הרוגים בפיגועים וכדומה שהם נהרגו על קידוש השם?

השנאה שרשעי הגויים שונאים את עם ישראל, היא משום שעם ישראל מייצג את הקב'ה, ורשעים אלו שונאים את הקב'ה ואת ההתנהגות המוסרית שהוא דורש מבני האדם. משום כך, כל יהודי שנהרג משום שהוא יהודי, נהרג למען הקב'ה גם אם לא בחר בכך ביוזמתו, ומשום כך הוא זוכה למעלתם של ההרוגים על קידוש השם. גם החוק האזרחי, להבדיל, מעניק זכויות מיוחדות לחייל שנפגע על הגנת המדינה, ואפילו לאזרח שנפגע בפעולת איבה.

הצלחתנו - הצלחתו

כיון שעם ישראל הוא עם ה', כל הצלחה של עם ישראל היא קידוש השם, כי היא מראה את כוחו של הקב'ה. ומצד שני, כל כישלון וצרה של ישראל הם חילול השם, משום שנראה כאילו ח'ו לקב'ה אין כוח לעזור לעמו. מסיבה זו, כל פעולה שהאדם עושה כדי להגדיל את כבודו והצלחתו של עם ישראל, יש בה מצוה גדולה (אמנם אין זה סותר את חובתו של יהודי למסור את נפשו למען הקב'ה, משום שקידוש השם שבדבר גובר על חילול השם שבהריגתו ע'י הגויים).

לעניין זה יש משמעות גדולה. במקומות רבים בתורה, בנביאים ובכתובים מתפללים הנביאים והצדיקים שה' יושיע את עם ישראל כדי שלא יתחלל שמו בין הגויים. הבקשה 'עשה למען שמך' חוזרת על עצמה פעמים רבות בתפילה. בספר יחזקאל (פרק ל'ו) נאמר, שהקב'ה עתיד לגאול את עם ישראל גם אם לא נהיה ראויים לכך כלל, רק כדי למנוע את חילול שמו בגלות. וכך נאמר שם (לז, יד): 'וְנָתַתִּי רוּחִי בָכֶם וִחְיִיתֶם וְהִנַּחְתִּי אֶתְכֶם עַל אַדְמַתְכֶם, וִידַעְתֶּם כִּי אֲנִי ה' דִּבַּרְתִּי וְעָשִׂיתִי, נְאֻם ה''.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר