יש לך מושג

רבני שלום לעם תגובות: 0

יש לי מושג

תנועת המוסר (א') – יוסף רזניק

בעיר וילנא שבליטא לפני כמאתיים שנה, נהגו העשירים לערוך שמחות משפחתיות מפוארות בחצר בית הכנסת הגדול. אחד מתושבי העיר היה סנדלר שהתעשר זה מקרוב, ובאחד הימים ערך גם הוא את חתונת בתו במקום יוקרתי זה. העשירים האחרים לא אהבו שבעל מלאכה 'פחותה' שכזו מתנהג כאחד מהם, ואחד מתוכם עשה מעשה שפל: בשעה שהכל התאספו סביב החופה, הוא חלץ את נעלו וקרא בקול רם אל אבי הכלה: 'הי, אתה! כמה יעלה לי לתקן את הנעל הזו?'

לא נשאר בבית

המעשה הזה ודומים לו זעזעו את נפשו של הגאון רבי ישראל מסלנט, שנולד בשנת תק'ע (1810) והיה מגדולי החכמים בדורו. הוא ראה שקיימת בציבור הזנחה רבה בתחום המצוות שבין אדם לחברו ובתחום המוסר והמידות. אפילו לומדי התורה לא עסקו כל כך בלימוד עניינים אלו, אלא בעיקר בתחום המצוות המעשיות. משום כך, למרות שנטייתו האישית היתה להתבודד ולהסתתר מעיני הבריות, החליט רבי ישראל שחובתו היא לעסוק בחינוך למוסר ולמידות טובות.

סליחה על ה'סליחות'

רבי ישראל החל לומר דרשות בציבור, ועורר את העם לעניינים שלא הוקדשה להם תשומת לב מספקת. הוא תיאר למשל את דמותו של יהודי שחשוב לו מאוד לקום לפנות בוקר ל'סליחות', אך בדרכו לבית הכנסת הוא מקים רעש ומעיר את בני ביתו ואת השכנים, ובכך יוצא שכרו בהפסדו. רבי ישראל היה אומר שאין זה מספיק להיקרא 'דתי' ולקיים מצוות כמו שבת וכשרות, שכן חלק משמעותי מהתורה הוא המצוות שבין אדם לחברו: צדקה, גמילות חסדים, וזהירות מפגיעה בזולת, מגזל, מלשון הרע, מנקימה ונטירה ועוד. התורה מצווה אותנו לתקן גם את נפשנו שלנו, לקנות מידות כמו רחמנות, הכרת הטוב, ענווה, זריזות ואומץ, ולהתרחק ממידות כמו גאווה, רדיפת כבוד, כעס ועצבות. גם המצוות שבין אדם למקום אינן רק מעשים טכניים, אלא על האדם לקנות אמונה וביטחון בה', אהבת ה' ויראתו, וקיום המצוות מתוך כוונה פנימית. את כל העניינים הללו ניתן לכלול בשתי מילים - 'תיקון האדם'.

ללמוד דרך הלב

הכלי העיקרי שמצא רבי ישראל לתיקון האדם, הוא לימוד המוסר. לימוד יומיומי של ספרי מוסר כדוגמת 'חובות הלבבות' ו'מסילת ישרים', יכול להשפיע על האדם ולסייע לו לקנות את המידות הטובות. אולם לימוד זה צריך להיות ב'התפעלות', כלומר מתוך ניסיון להשפיע על הלב ולא רק לקנות ידיעות שכליות. רבי ישראל לימד כמה טכניקות המסייעות לעניין זה: חזרה מרובה על משפטים בעלי משמעות ועל מאמרי חז'ל בנושאי מוסר ומידות, לימוד בניגון מיוחד, ושימוש בכוח הדמיון לשם המחשת התועלת שבמידות הטובות והגנות שבמידות השליליות. דבר נוסף שעשוי לסייע הוא לימוד פרטי ההלכה הקשורים לנושא שמעוניינים להשתפר בו.

'מנהל עסקים' נפשי

מלבד לימוד המוסר, על האדם לעסוק באופן יומיומי גם בהתבוננות פנימית, כדי לבחון את מצבו, לראות אלו מידות זקוקות ביותר לתיקון, ולמצוא את הדרכים והתחבולות הטובות ביותר לעשות זאת מתוך התאמה לנפש המיוחדת שלו. עליו לקבוע לעצמו יעדים ולבחון כיצד הוא עומד בהם. ההתבוננות הפנימית עוזרת לאדם להכיר את עצמו, להיות אמיתי עם עצמו ולהיזהר מ'נגיעות' (אינטרסים אנוכיים סמויים המשפיעים על ההחלטות שלנו). וכמו בכל עניין בחיים, גם התיקון האישי דורש תפילה וסייעתא דשמיא. מי שעושה את העבודה הזו, מתמלא שמחה על כך שהוא משתפר ומתעלה ומשיג הישגים בתחום שהוא החשוב ביותר בחיים - להיות אדם טוב ונעלה יותר.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר