ביטחון בה'

רבני שלום לעם תגובות: 0

ביטחון בה'  – יוסף רזניק

בני האדם בימינו מלאים דאגות. אנשים דואגים למצבם הכלכלי, למצבם הבריאותי, למעמדם החברתי, לשלום בני משפחתם ועוד. דאגות אלו מכבידות מאוד על הלב ומונעות את שלוות הנפש ואת השמחה. האם יש דרך להימנע מהן?

לחיות כמו ילד

רמז לתשובה ניתן למצוא כאשר מתבוננים בתינוק או בילד קטן. אחת הסיבות שאנו אוהבים ילדים קטנים, היא שהם עליזים וחסרי דאגה. הם אינם דואגים למינוס בבנק, למכונת הכביסה שהתקלקלה, ואפילו לא לבעיה רפואית בגופם שלהם (כל עוד איננה כואבת). מבחינתו של הילד, כל הדברים הללו הם עניינם של ההורים, והוא סומך עליהם שיטפלו בכל הדברים בצורה הטובה ביותר. בלשון אחרת ניתן לומר שהוא 'בוטח בהם', כלומר מרגיש בטוח מתוך הסתמכות עליהם.

אני לא הנהג

עניין זה הוא משל ליחס של האדם כלפי הקב'ה. מי שחושב שהעולם מתנהל על ידי כוחות טבע עיוורים, והאחריות לשרוד בעולם שכזה מוטלת אך ורק עליו - מתמלא דאגה, כי הוא יודע שכוחותיו חלשים ומוגבלים. אולם מי שיודע שהקב'ה מנהל את העולם ואין גבול ליכולתו, והוא גם אוהב אותנו, רוצה בטובתנו ודואג לנו באופן אישי - אדם כזה מתמלא רוגע ושלווה, כי הוא יודע שהקב'ה ידאג לכל מחסורו. ועל כך נאמר (תהלים נ'ה, כ'ג): 'הַשְׁלֵךְ עַל ה' יְהָבְךָ (=משאך) וְהוּא יְכַלְכְּלֶךָ'.

יש על מי לסמוך

פסוקים רבים בתנ'ך משבחים את מידת הביטחון בה', וקוראים לאדם שלא לבטוח בדברים חיצוניים כמו רכוש או כשרונות אישיים. לפעמים האדם יכול לזכות לישועה שאינו ראוי לה מצד מעשיו, רק בזכות העובדה שבטח בה' והאמין שה' רוצה בטובתו. כאשר האדם מחזק בקרבו את הידיעה שה' הוא רב חסד, גם משמיים מתנהגים עמו יותר במידת החסד ופחות במידת הדין, ככתוב (תהלים ל'ב, י'): 'הַבּוֹטֵחַ בַּה' - חֶסֶד יְסוֹבְבֶנּוּ'.

העבודה היא חיינו

אמנם גם כאשר האדם מאמין בה' ובוטח בו, אין פירוש הדבר שהוא יכול לשבת 'רגל על רגל', ולבטוח בה' שיעשה הכל עבורו. בוודאי שאין הוא יכול לעשות דברים מסוכנים ולבטוח בה' שישמור עליו. תפקידו של האדם בעולם הוא להיות מעין 'שותף' של הקב'ה בתיקון העולם. משום כך, גם בעניין הפרנסה, שמירת הבריאות וכדומה, על האדם לעשות את חלקו, ודבר זה קרוי 'השתדלות'. אך ברגע שהאדם משתדל באופן סביר ומקובל, או בתחומים שאינם נתונים כלל בידו של האדם, האחריות לתוצאות היא בידו של הקב'ה בלבד, ואפשר לבטוח בו שיעשה את הטוב ביותר עבורנו.

לראות את התוכנית הגדולה

עוד יש לדעת, שביטחון בה' אין פירושו ביטחון שהקב'ה יתן לנו תמיד כל מה שאנחנו רוצים. הקב'ה נותן לאדם את מה שטוב לו ביותר, ולא תמיד מה שהאדם רוצה הוא מה שבאמת טוב עבורו. במקרים רבים אפשר לראות כיצד מאורעות שנראו בתחילה כשליליים, התבררו מאוחר יותר כטובים ומועילים. לפעמים דוקא ההתמודדות עם חסרונות מקנה לאדם שלמות נפשית. דוגמה לכך היא הורים שמתרחקים מעט מילד ומאפשרים לו גם להיכשל וליפול, כדי שילמד ללכת בכוחות עצמו.

עם זאת, אדם במדרגה רוחנית גבוהה יכול לעתים להרגיש מעין רוח ממרום, שמבשרת לו שה' יעזור לו ויצליח את דרכו בדבר מסוים שהוא עומד לעשות. מדרגה כזו היתה למשל לדוד המלך בעת שניגש להילחם עם גוליית. כאשר האדם מסתמך על הרוח הזו הוא יכול לחולל דברים גדולים, שכן כאשר הקב'ה עוזר - אין דבר שהוא בלתי אפשרי.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר