חורבן הבית

רבני שלום לעם תגובות: 0

חורבן הבית – יוסף רזניק

לאחר שעברנו את ימי 'בין המצרים' שבהם אנו מתאבלים על חורבן הבית והמקדש, האבלות מגיעה לשיאה ביום תשעה באב שנקבע ליום תענית שמקורו בדברי הנביאים כיום אבל על חורבן שני בתי המקדש – בית המקדש הראשון שנחרב בידי נבוכדנצר מלך בבל, ובית המקדש השני שנחרב על ידי הצבא הרומאי שבראשו עמד טיטוס. בית המקדש מאז ומעולם היה שיא תפארתו של עם ישראל ומכל העולם באו גויים רבים להקריב קורבנות תודה לה'.

מה היה בבית המקדש, שכל-כך מתאבלים עליו?

בית המקדש והעבודה בו הם אחד הערוצים המרכזיים של הקשר עם ה'. אמרו חכמים שהעבודה בבית המקדש היא אחד משלושת הדברים שהעולם עומד עליהם. כשליש(!) ממצוות התורה עוסקות במישרין או בעקיפין בעבודת המקדש.

בתורה נאמר: 'וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתֹכָם' (שמות כה, ח). כשבית המקדש היה קיים הקב'ה כביכול 'שכן' (=היה מצוי) בתוכו, ופירוש הדבר הוא שמציאותו של ה', גדולתו וטובו היו גלויים שם הרבה יותר ממה שאנחנו מכירים. דוגמה אחת לכך היא שבבית המקדש ובסביבתו היו נעשים עשרה ניסים באופן קבוע, כאילו אין חוקי טבע בעולם (למשל, העשן שהיתמר מהמזבח היה עולה תמיד בקו ישר, והרוח לא הסיטה אותו לצדדים). בבית המקדש היה ניתן להגיע למדרגות גבוהות של רוח הקודש ונבואה. מהמקדש יצא שפע רוחני וגשמי לעולם כולו, והרבה מהצרות שאנו סובלים מהן היום נובעות במישרין מחורבן המקדש.

אחד הדברים המעציבים בעניין החורבן, הוא שלאחר כל כך הרבה שנים של ריחוק, קשה לנו אפילו להבין מה פירוש הדבר שה' קרוב אלינו ושוכן בתוכנו. הדבר דומה לעיוור שאינו מבין כלל מה פירוש הדבר 'לראות'. זה עצמו דבר שיש להתאבל עליו.

מדוע נחרב בית המקדש?

חכמים אמרו שבית המקדש הראשון נחרב בגלל חטאי עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים (=רצח). רוב דבריהם של הנביאים בתנ'ך הם דברי תוכחה ואזהרה על חטאים קשים אלו ודומים להם, שגרמו לכך שלא היה עוד טעם בקיומו של בית המקדש.

בתקופת בית המקדש השני המצב השתנה, ורוב עם ישראל היה נאמן לה' ולתורה. אולם בתקופה זו רווחו שנאת חינם ועבירות שבין אדם לחברו, ודבר זה גרם לחורבן (אפילו בתקופת המצור הרומאי על ירושלים, קבוצות שונות בתוך העיר נלחמו זו בזו במקום להילחם ברומאים). לכן בימינו חשוב מאוד לפתח אהבה ואחדות בתוך עם ישראל, ובזכות זאת ייבנה בעזרת ה' בית המקדש במהרה.

מי יבנה את בית המקדש השלישי?

בעניין זה נאמרו דעות שונות. יש מן החכמים שאמרו שבית המקדש השלישי ירד בנוי מהשמיים כשנהיה ראויים לכך או כשה' ירצה בכך. חכמים אחרים אמרו שבית המקדש ייבנה בידי אדם, ויש אף שאמרו שעלינו להשתדל ככל יכולתנו לבנות אותו בפועל ממש, ולנסות להתגבר על המכשולים הקיימים בעניין זה.

 

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר