יש גבול לטסטים!

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

יש גבול לטסטים!

כאשר עזרא רצה להתחיל ללמוד נהיגה, חברים המליצו לו על דני - מורה נהיגה וותיק ובעל ניסיון שלוקח סכום של 4,500 ₪ עבור תלמיד כשהסכום כולל את הטסטים עד שהתלמיד עובר במבחן מעשי. עזרא התלהב מהרעיון והיה נראה לו שזו עסקה שמתאימה לו מאד וקבע מיד עם דני כדי להתחיל לעשות אצלו שיעורים, בשיעורים הוא הצליח אלא כשהוא ניגש לטסט התברר שעזרא נהג בעל ידיים שמאליות והוא נכשל בטסטים בזה אחד זה. לאחר עשרה טסטים שבהם נכשל עזרא אצל דני, הרים דני ידיים בייאוש ואמר לעזרא: 'עד כאן! יש גבול לטסטים שאתה יכול לעשות תחת הסכום ששילמת!'

'אבל סיכמנו שהתשלום הוא עד להצלחה בטסט!' טען עזרא להגנתו. 'מצטער, אני את העבודה שלי עשיתי ואני לא מוכן ללמד אותך יותר!' השיב דני בפסקנות. עזרא תבע את דני לדין תורה והשניים ניגשו אל הרב שיפסוק להם מהי ההלכה. מי לדעתכם צודק?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: תלמוד בבלי מסכת 'גיטין' דף ע'ג עמוד א' בדין: 'אדם שקנה קרקע וקיבל על עצמו כל אונס שיקרה'. שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן רכ'ה סעיפים ג' - ד'.

תשובה לשאלה 'טעות יקרה' (שאלה מס' 459)

                         תקציר השאלה השבועית: רפי האינסטלטור הוזמן לתקן נזילה בבניין מגורים, המכשיר שלו הראה כי הבעיה נמצאת                                          בקומה השלישית, בלית ברירה פירק מר סמית את מרצפות דירתו, אלא שבסוף התברר שזו היתה טעות והנזילה נבעה בכלל מדירה בקומה השנייה, כעת דורש מר סמית מרפי לשלם לו על הנזק המיותר בהרמת המרצפות, ובמקביל בוועד הבית לא מוכנים לשלם לרפי על העבודה שהתבררה כטעות יקרה, ואילו רפי טוען שהוא לא אשם שהמכשיר שלו לא דייק הפעם, מה דעתכם? האם רפי חייב לשלם למר סמית על הנזק, והאם וועד הבית צריכים לשלם לרפי על העבודה?

 

תשובה בקצרה: רפי האינסטלטור צריך לשלם את הנזק שגרם למר סמית, היות והוא מקבל תשלום על עבודתו, וכל פעולה                                             שנעשית היא על פי סמכותו ואחריותו הבלעדית.

תשובה בהרחבה

בעל מקצוע שטעה וגרם נזק האם הוא צריך לשלם על הנזק?

אדם שהגיע לחלפן כספים, ובדק אתו על מטבע שמישהו החזיר לו תמורת חוב שהיה לו, אם הוא מקורי או מזויף, והחלפן אישר שהמטבע מקורי, אך לאחר מכן התברר שהוא היה מזויף, וכתוצאה מכך נגרם נזק לאותו אדם, מבואר בהלכה (שלחן ערוך חושן משפט סימן ש'ו סעיף ו') שאם החלפן הוא מומחה בהכרת מטבעות ולא מקבל שום תשלום על חוות דעתו, הוא פטור מלשלם לאדם ששאל אותו, כי הטעות שלו נחשבת לאונס, אבל אם הוא מקבל על כך תשלום, הוא חייב לשאת בתוצאות הנזק, כיוון שהוא היה צריך לבדוק טוב יותר ולהיזהר שלא לטעות, שהרי יודע שהאנשים שבאים לשאול אותו סומכים עליו לגמרי והם אף מוכנים לשלם לו על כך, אבל אם הוא אינו מומחה, אף אם הוא לא לוקח תשלום עבור חוות דעתו, הוא חייב לשלם, אם ניכר שהאדם ששאל אותו סומך עליו, כיון שאצלו טעות לא נחשבת לאונס שהרי הוא לא מומחה והוא לא היה צריך לענות, וכך נפסק בהלכה (שלחן ערוך שם).

ולפי זה, גם בסיפור שלנו, רפי האינסטלטור יהיה חייב לשלם על הנזק שגרם למר סמית, על אף שהוא מומחה, כיוון שהוא מקבל כסף על חוות דעתו, והיה לו להיזהר ביותר שלא לטעות ולגרום נזק כיוון שסומכים עליו ועל הוראותיו.

האם רפי יכול לדרוש תשלום על השעות שעבד?

רפי טוען שהוא התאמץ לגלות את מקור הנזילה, ואף שלבסוף הוא לא הצליח לאתר אותה, בכל זאת צריכים לשלם לו על השעות שעבד, האם הוא יכול לדרוש זאת? ישנו מקרה דומה המובא בפוסקים (קצות החושן סימן רכ'ז סעיף קטן י'א) לגבי שומר שנוטל שכר והחפץ ששמר עליו נגנב, כיון שלא שמר עליו כראוי, שהוא לא יכול לדרוש מהבעלים תשלום עבור שעות העבודה כיון שהבעלים הסכימו לשלם לו על שעות השמירה רק על מנת שהחפץ יישמר כראוי, אבל ברגע שהשומר לא הצליח למנוע את הגניבה, אין סיבה שהבעלים ישלמו לו על השעות שעבד ולא הביאו שום תועלת, אלא אם כן זה  נלקח ממנו על ידי שודדים חמושים וכדומה שאז מקבל תשלום על הזמן ששמר, כיוון שזה היה אונס גמור, אבל אם הגניבה היתה רק בגלל שהשומר לא שמר כראוי, הבעלים לא צריכים לשלם לו כלום, כיוון שלא הייתה להם שום הנאה מזה שהוא שמר, אף אם היה לו אונס אישי כמו חולי וכדומה (ש'ך סימן ש'ג סעיף קטן ה', ושם בנתיבות המשפט סעיף קטן ג') ומצד שני, הוא עדיין נחשב לשומר שכר וחייב לשלם על הגניבה, כי ההסכם היה שהוא יקבל שכר על עבודתו, אם יעשה את עבודתו כראוי ולכן היה לו להתאמץ יותר שלא יגנבו את החפץ, ולפי הלכה זו, גם בסיפור שלנו, רפי לא יכול לדרוש תשלום עבור שעות העבודה, כי וועד הבית הזמינו אותו כדי שיגלה את מקור הבעיה, והיות שהוא לא פתר את הבעיה, הם לא צריכים לשלם לו כלום, ובכל זאת הוא חייב לשלם על הנזק שגרם כיון שסמכו עליו ואף התכוונו לשלם לו על עבודתו המקצועית שלבסוף התבררה כטעות.

מי צריך לשלם על בירור מקור הנזילה?

כשיש נזילה בבניין ומתגלה שהוא מגיע מביתו של אחד הדיירים, ברור שאותו בעל דירה לבד צריך לשלם את תיקון הנזילה, אף אם הוא לא אשם בכך, כיון שהממון שלו גורם נזק לשכנים, והוא חייב לדאוג שמהבית שלו לא יגרם שום צער ונזק לשאר דיירי הבניין, אך מה יהיה במקרה  שהזמינו אינסטלטור כדי לגלות את מקור הנזילה, והוא אמר שהיא מגיעה מהקומה השלישית, ואחרי ששלשת הדיירים בקומה השלישית שברו את המרצפות, התגלתה הנזילה אצל אחד מהם, מי אמור לשלם לאינסטלטור על כך שבמומחיותו הוא גילה שהנזילה אכן האם מגיעה מהקומה השלישית ויתברר שזה נכון? כל השכנים? דיירי הקומה השלישית? או אולי רק הדייר שמביתו הגיעה הנזילה? בשאלה זו דנו גדולי הדיינים, יש מהם שפסקו שכל השכנים צריכים לשלם על עצם חוות דעתו של האינסטלטור שהרי יש בזה תועלת לכל דיירי הבניין, אך יש הסוברים שרק הדייר שבביתו התגלתה הנזילה צריך לשלם על הכול, כיוון שאילולא הנזילה בביתו כלל לא היו צריכים להזמין אינסטלטור, ולמעשה, צריך לעשות שאלת חכם שיכריע בנידון.

לסיכום

רפי יצטרך לשלם למר סמית על הנזק שנגרם לו כתוצאה משיקול דעתו המוטעית, כיוון שהוא הורה לשבור את המרצפות בביתו על פי סמכותו המקצועית, ואילו וועד הבית אינם צריכים לשלם לרפי על שעות העבודה, כיוון שבפועל הוא לא עשה את מה שהם רצו ממנו כשהזמינו אותו, אף אם הוא לא אשם בזה אלא המכונה היא זו שגרמה לטעות.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר