ימי הרחמים

רבני שלום לעם תגובות: 0

ימי הרחמים – יוסף רזניק

חודש אלול

חודש אלול הוא החודש האחרון של השנה ונועד לסיכום ולחשבון-נפש של השנה החולפת. החודש נקרא גם 'חודש הרחמים והסליחות', ובו הקב'ה קרוב אלינו במיוחד, ועוזר לנו לתקן את דרכינו ולזכות לשנה טובה ומתוקה.

בלב כל יהודי מורגשת התעוררות בימי חודש אלול. אנו מרגישים רצון להשתנות ולהיות טובים יותר, וחשים כמיהה לדבר-מה רוחני. בחודש הזה אנו מקבלים כוחות להשיג דברים שתמיד היו נראים לנו קשים ובלתי אפשריים. זה הזמן לעצור לרגע ממרוץ החיים, לחשוב על מה שאנחנו רוצים באמת להיות, ולנסות להתחיל ליישם את הרצונות הללו. זה הזמן לסלוח ולבקש סליחה.

בראש-חודש אלול עלה משה רבנו להר-סיני כדי לקבל את הלוחות האחרונות, ולאחר ארבעים יום, ביום-הכיפורים, ירד עם הלוחות בידו, ועם הבשורה שהקב'ה סלח לעם ישראל על חטא העגל. יום זה נקבע ליום סליחה ומחילה לדורות.

סליחות

'סליחות' הוא שם כולל לסדר של פסוקים, תפילות ופיוטים, שתוכנם הוא חרטה ובקשת מחילה, קינה על החורבן וציפייה לגאולה. אמירת סליחות בתקופה זו של השנה היא מנהג קדום בקהילות ישראל; הספרדים נוהגים לומר סליחות כבר מראש חודש אלול, והאשכנזים - מהשבוע שלפני ראש השנה. את הסליחות נוהגים לומר בשעה מוקדמת בבוקר או בחצות הלילה, אך ניתן לומר אותן גם במשך היום.

ראש השנה

ביום א' בתשרי נברא אדם הראשון, וזהו היום הראשון בלוח השנה היהודי. ב'ממלכתו' של הקב'ה, ראש השנה הוא 'החג הלאומי' שבו אנו מכריזים מחדש על אמונתנו בה' ועל קבלת מלכותו. בעניין זה עוסקות רבות מתפילות היום, ומבחינה זו ראש השנה נחשב ליום של שמחה.

כשם שראש האדם מפעיל את כל הגוף, כך בראש-השנה הקב'ה שופט את האדם ואת העולם וקובע את גורלם למשך השנה כולה. משום כך ראש השנה נקרא גם 'יום הדין'. מבחינה זו יש בו מתח מסוים, אבל אנו בוטחים בקב'ה שהוא רוצה בטובתנו, ולכן יסלח לנו וידון אותנו לשנה טובה ומתוקה.

לפני ראש השנה אנו מבקשים סליחה ומחילה מאת הקב'ה, ומקבלים על עצמנו לעשות טוב מכאן ולהבא. כך אנו נכנסים ליום הדין כבעלי תשובה, והקב'ה מוחל לנו על עוונותינו.

תקיעת שופר

מצות עשה מן התורה לשמוע תקיעת שופר בראש השנה. התקיעה היא חלק מסדר התפילה בציבור, אך ניתן לבצע אותה גם בנפרד, עבור מי שאינו יכול לבוא לבית הכנסת. למצוה זו יש כמה וכמה משמעויות: קול השופר מסמל את ההכרזה על מלכות ה', מעורר את האדם לתשובה, ויש בו גם משמעות של 'צעקה' לה' שידון אותנו לשנה טובה.

עשרת ימי תשובה

עשרת הימים מראש השנה ועד יום הכיפורים, נקראים 'עשרת ימי תשובה', והם מוקדשים לעשיית תשובה ובקשת סליחה איש מרעהו. בימים אלו התשובה קלה יותר והיא מתקבלת מיד, ועליהם נאמר הפסוק: 'דִּרְשׁוּ ה' בְּהִמָּצְאוֹ, קְרָאֻהוּ בִּהְיוֹתוֹ קָרוֹב'. שיאם של עשרת ימי תשובה הוא יום הכיפורים, שמוקדש כולו לתשובה ולכפרה.

תשובה

רעיון התשובה הוא אחד מעיקרי התורה. אנו איננו כבולים למעשים שעשינו בעבר או להרגלים שליליים, ותמיד יש מקום לשינוי ולתיקון. התורה מבטיחה שכל מי ששב בתשובה - הקב'ה מקבל אותו, סולח לו ומנקה אותו מעוונותיו. מי שחזר בתשובה הוא חביב לפני ה' כאילו לא חטא מעולם, וחכמים אף אמרו ש'במקום שבעלי תשובה עומדים - צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד'.

תהליך התשובה כולל את עזיבת החטא והפסקתו, חרטה עליו וקבלה לעתיד, כלומר החלטה שלא לחזור עליו. ביחד עם זה יש צורך גם בוידוי: יש להתוודות לפני ה' על כך שחטאנו, על החרטה שלנו ועל ההחלטה שלא לחזור על החטא. בחטא שבין אדם לחברו, צריך גם לבקש סליחה מהחבר ולפייס אותו, וכן יש לפצות אותו אם נגרם לו נזק כספי.

יום-הכיפורים

אין כמעט יהודי שאינו מכיר את יום הכיפורים - היום הקדוש ביותר בשנה. ביום זה מתגלה אהבת ה' לישראל בצורה העמוקה ביותר, ומכוח האהבה הזו אנו זוכים למחילה על כל עוונותינו, כפי שנאמר בתורה: 'כִּי בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לְטַהֵר אֶתְכֶם, מִכֹּל חַטֹּאתֵיכֶם לִפְנֵי ה' תִּטְהָרוּ'. חכמים אמרו 'עיצומו של יום הכיפורים מכפר'. למרות שהתשובה מכפרת על כל העבירות, ישנן עבירות שהטהרה והניקיון הסופי מהן הוא רק ביום הכיפורים. ביום הכיפורים נחתם באופן סופי הדין שנגזר בראש השנה, ועד אז ניתן 'לערער' עליו על ידי תשובה, תפילה וצדקה. אחד מחסדי ה' הוא שחתימת הדין נעשית דוקא ביום מחילת העוונות.

המצוה המרכזית והחשובה ביותר ביום הכיפורים, היא הצום וההתנזרות מההנאות הגשמיות. חמשת הדברים שנאסרו ביום כיפור הם אכילה ושתייה, רחיצה, סיכת הגוף בשמן, נעילת נעלי עור וכן תשמיש המיטה (יחסי אישות). ביום זה אנו דומים למלאכים, שאינם זקוקים לדברים הללו.

יום הכיפורים אינו מכפר ללא תשובה, ולכן הוא מוקדש כולו לתשובה, לווידוי ולאמירת 'סליחות'. הווידויים 'אשמנו' ו'על חטא' נאמרים ביום זה כמה פעמים, כדי להעמיק את התשובה בלב האדם. כדאי וראוי להוסיף גם וידוי במילים אישיות. מלבד ארבע התפילות של כל חג ומועד (ערבית, שחרית, מוסף ומנחה), ביום הכיפורים ישנה גם תפילה חמישית - תפילת 'נעילה' הנאמרת סמוך לסוף היום.

בפנימיות התורה מבואר, שביום הכיפורים מתגלה הנשמה הטהורה של כל יהודי. מתגלה שבתוך-תוכנו אנו טובים ורוצים רק טוב, וכל העוונות והפגמים הם חיצוניים ואינם מבטאים באמת את האישיות שלנו. מכוח ההתגלות הזו אנו זוכים להסיר מעלינו את המשא הכבד של העוונות, ולהיות נקיים, זכים וטהורים גם בחיצוניות

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר