הקפה שנשפך

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

בית המדרש

שאלה מס' 468

הקפה שנשפך

שלום ודוד ניהלו שיחה ערה מאחורי דלת המשרד שבו עבדו, הם יצאו ל'הפסקת קפה' קצרה ולהתרעננות כשבדיוק בכניסה הלהיט אותם ויכוח קטן. אלא שלפתע נפתחה הדלת בפתאומיות ויוני יצא מהמשרד במהירות ונתקל בשלום שהחזיק בידו כוס קפה רותח. שלום נפל על הרצפה, אבל כוס הקפה הרותח נשפכה על מכונת הצילום וגרמה לה לנזק. בנוסף, החליפה של שלום התלכלכה מאד מהאבק והייתה זקוקה לניקוי יבש לאחר הנפילה. האם יוני צריך לשלם על הנזקים שגרם ביציאתו המהירה מהדלת?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן שע'ח סעיף א' וסימן שי'ב סעיף ד' בעניין: 'נפל והזיק'. סימן שי'ב סעיפים א' – ב' והאם הנכנס חייב על מה שהזיק והאם היה לו להיזהר בהליכתו.

תשובה לשאלה 'חשיבות הברכה' (שאלה מס' 467)

תקציר השאלה השבועית: הרב דניאל סיפר בשיעור שאדם שאוכל ללא ברכה גוזל כביכול את הקב'ה, ואז תמיר שאל האם מותר לו להגיש את האוכל לסבו שאינו שומר תורה ומצוות את האוכל כיוון שהוא לא יברך ויתכן שהוא מכשיל אותו באכילה ללא ברכה. מה ענה הרב דניאל?

תשובה בקצרה: שתמיר יבקש מהסבר בצורה נאותה לברך על האוכל, ואם הוא חושש שהסבא ייפגע מכך יגיש לו את האוכל בכבוד הראוי לו.

 

תשובה בהרחבה: במסכת ברכות בתלמוד הבבלי לומדת הגמרא שאסור לאדם להכניס אוכל לפיו ללא ברכה, כיוון שמי שנהנה מהעולם הזה ללא ברכה כביכול גוזל את הקב'ה במה שאכל, ומבארת הגמרא מדוע הוא נחשב כגזלן מכיוון שכל מה שיש בעולם שייך לקב'ה כפי שנאמר בתהילים 'לה' הארץ ומלואה' ועל ידי הברכה על האוכל – הוא נהיה שייך לנו ואז אנחנו רשאים לאוכלו. אבל אם אוכלים ללא ברכה, כביכול גזלנו את הקב'ה. ולפי דברי הגמרא פסק ה'שולחן ערוך' (סימן קס'ט סעיף ב') שאם אנחנו מכירים אדם שלא מברך כלל, אסור לתת לו אוכל כיוון שאנחנו מכשילים אותו באכילה ללא ברכה, ונמצא שהוא גוזל מהקב'ה ולכן לפי דברי ה'שולחן ערוך' היה ראוי לתמיר להימנע מלהגיש באופן ישיר את האוכל לסבו, אלא היה עליו להעביר את האוכל על ידי מישהו אחר. אבל כתבו פוסקי זמננו, שהיום בתקופתנו יש לבקש מאותו אדם לברך תחילה וסוף על המזון ולהסביר לו בנועם את חשיבות הברכה אם אין התנגדות לכך, אבל אם הלה יראה בכך עלבון בכבודו והדבר יגרום למחלוקת ולפגיעה אישית אין לומר לו מאומה, שהרי אם יאמרו לו משהו הוא ייכשל באיסורים חמורים יותר ולכן יש לקרב אות ושהרי התורה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, ולכן יש להגיש לו את האוכל ולא לומר מאומה.

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר