יש לי מושג

תכלית הבריאה – יוסף רזניק

בשביל מה הכול?

פעמים רבות עולה השאלה, מדוע בכלל נברא העולם, ומדוע כל כך חשוב לה' לברוא אותנו ולתת לנו תורה ומצוות. חכמינו התייחסו לשאלה זו, וננסה לכתוב בקצרה את אחד הכיוונים שהועלו בדבריהם.

כבר בפרק הראשון בתורה המדבר על בריאת העולם, חוזר על עצמו כמה פעמים הביטוי 'וַיַּרְא אֱ-לֹהִים כִּי טוֹב'. גם לגבי התורה והמצוות חוזר על עצמו פעמים רבות הביטוי 'לְמַעַן יִיטַב לָךְ'. מהפסוקים הללו אנחנו למדים שה'אינטרס' של ה' יתברך בבריאה הוא - שיהיה טוב לכולם. חכמי הקבלה ביארו שכיון שה' יתברך הוא טוב בתכלית, הוא רצה להעניק מטובו גם לאחרים, ולשם כך ברא את העולם ואותנו בתוכו.

למה לא 'מסלול ירוק'?

אולם על הסבר זה עולה מאליה השאלה - אם תכלית כל הבריאה היא שיהיה טוב, מהיכן הגיעו הרע, הצרות והייסורים, שגם הם קיימים בעולם? וכן, מדוע כדי לזכות בטובו של ה' יש להשקיע כ'כ הרבה עבודה בעשיית הטוב, קיום המצוות והיזהרות מחטא? האם משהו 'מפריע' לה' להכניס את כולנו לגן עדן בלי לעבור דרך ה'פרוזדור' של העולם הזה?

כדי לענות על שאלה זו יש להבין שה' חפץ לתת לנו את הטוב הגדול ביותר האפשרי, ולא רק טוב חלקי. ברור למשל שגם אם ה' יתן לנו את כל ההנאות החומריות שבעולם, לא תהיה זו הטבה אמיתית, כיון שכל מי שטעם אי פעם את טעמה של הנאה רוחנית, יודע שכל ההנאות הללו אינן נחשבות כלל לעומתה. לכן צריך לנסות להבין מהו הטוב הגדול ביותר שבנמצא.

משכורת, לא נדבה

אנו יודעים שה' יתברך הוא מקור הטוב ואין טוב גדול ממנו. לכן, הטוב הגדול ביותר שאפשר לתת לאדם, הוא התקרבות לה' והידמות אליו, עד כמה שנברא יכול להיות דומה לבורא. זהו הטוב העצום הקיים בעולם הבא, שעליו אמרו חז'ל שאפילו הנביאים לא יכלו לדמיין אותו.

אבל להיות דומה לה', פירושו בין השאר להיות חופשי ועצמאי, כמו שה' הוא חופשי ואינו תלוי בשום גורם אחר. פירושו גם להיות אקטיבי, נותן ויוצר, ולא פסיבי ו'מקבל', ופירושו גם להיות ראוי מעצמך לטוב שיש לך ולא רק לקבל אותו כמתנת חינם. ממילא ברור שאם ה' יעניק לנו את טובו סתם כך, אזי לא נהיה דומים לו כלל, אלא נהיה מתוכנתים, תלותיים, פסיביים ומקבלים, וממילא לא יהיה זה טוב אמיתי.

לשם כך נברא העולם הזה וניתנו לנו התורה והמצוות. בעולם הזה אנו מקיימים את המצוות מתוך בחירה חופשית, ובכך יוצרים בכוחות עצמנו את מדרגתנו הרוחנית, וקונים בכך מידה מסוימת של עצמאות ושל יצירה. ועל ידי קיום המצוות אנו נעשים דומים לה' במידה שבני אדם מסוגלים אליה, כפי שמתבטא למשל במצות 'וְהָלַכְתָּ בִּדְרָכָיו', כפי שפירשו אותה חז'ל: 'מה הוא רחום וחנון - אף אתה הֱיֵה רחום וחנון'.

כדי שהעבודה הזו תהיה אפשרית, העולם הזה נברא מלכתחילה בלתי שלם וטובו של ה' מתגלה בו רק באופן מצומצם (וזהו מקור הרע בעולם), כדי שאנו נתקן אותו בכוחות עצמנו. וכדי שתהיה התמודדות ובחירה אמיתיות, ניתן בתוכנו היצר הרע שמנסה למנוע אותנו מעבודת ה'. אבל אם אנו זוכים לבחור בטוב ולהתגבר על היצר, אנו מתקנים את עצמנו ואת העולם כולו, והתענוג הרוחני שבכך מורגש במידת מה כבר בעולם הזה, אבל בעיקר בעולם הבא, שבו טובו של ה' מתגלה בשלמות ובו אנו משיגים בשלמות את המדרגות שעליהן עבדנו בעולם הזה.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

מתוך העלון

<iframe src=https://yonlen.tiiny.site/>

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר