הצינור שהתפוצץ

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

הצינור שהתפוצץ

הרוחות החזקות שהיו באותו בוקר סגרירי בירושלים, היו חזקות במיוחד. שריקות הרוח נשמעו היטב מבעד החלונות המוגפים, למרות שעת הבוקר המוקדמת החל זרם חזק של מים לזרום בחזית הבניין. מוטי מוועד הבית מיהר לבדוק מה גורם לזרימת המים וגילה כי הצינור הראשי של הבניין התפוצץ. כשניסה מוטי להבין מהו גרם לפיצוץ, הוא הבחין בפלטת שולחן גדולה שהייתה על הצינור וכפי הנראה נפלה על הצינור וגרמה לשבירת הברז הראשי. מוטי ערך בירור למי שייכת הפלטה והגיע לאייל השכן שהניח את הפלטה בחצר עד שימצא לה שימוש מתאים. מוטי ביקש מאייל לשלם על הנזק, אלא שאייל טוען: 'אני לא גרמתי לנזק. אני הנחתי את הפלטה בצד ולא חשבתי שהרוח יכולה להפיל פלטה כבדה כזאת, אלא שכנראה הרוחות החזקות הפילו אותה ולכן זהו נזק הבא מרוח שאינה מצויה ואני לא צריך לשלם'.

האם אייל צריך לשלם על הנזק או שזה נחשב רק לגורם נזק בשוגג?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: תלמוד בבלי מסכת 'בבא קמא' דף ו' עמוד א' בדין: 'אבנו, סכינו ומשאו שהניחם בראש גגו' ושולחן ערוך 'חושן משפט' סימן תי'ח סעיף א' מהו הגדר של 'רוח מצויה' וסמ'ע על המקום סעיף קטן ט'.

תשובה לשאלה 'להרוויח מהפציעה' (שאלה מס' 479)

תקציר השאלה השבועית: עקב קשיים בקבלת משכנתא, ביקש יואב מחברו חיים, שייקח עבורו את המשכנתא והתשלומים כמובן ירדו מחשבונו של יואב מדי חודש. אחרי תקופה קצרה נפצע חיים וקיבל 100% נכות, וכיון שבסעיף הביטוח של המשכנתא היה סעיף שבמקרה כזה הביטוח מזכה את הבנק בכל הסכום, הבהיר חיים ליואב כי לא יגיש את המסמכים לחברת הביטוח רק אם יקבל חצי מהרווחים, שהרי הוא זה שנפצע ובגללו הגיע הרווח, ואילו יואב טוען שהרווח כולו מגיע לו כיון שהוא משלם בפועל כל חודש את דמי הביטוח. מי לדעתכם צודק?

 

תשובה בקצרה: על חיים להגיש את המסמכים לחברת הביטוח, ואין לו חלק בתשלומים שלהם כיון שיואב שילם עליהם.

תשובה בהרחבה: אף שחיים לקח את המשכנתא, מכיוון שיואב שילם את דמי הביטוח, הוא זוכה ברווח. חשוב מאד לציין, שבכל הסכם כזה יש צורך לעשות 'היתר עיסקא' בין הצדדים כדי שהצדדים לא יכשלו חלילה בחשש ריבית.

האם חיים יכול לדרוש תשלום עבור הגשת הטפסים?

 

ישנו מקרה המובא בהלכה שראובן הלווה לשמעון אלף שקלים, אבל מסיבות שונות ביקש ממנו שיכתוב בשטר כאילו לוי הוא המלווה. ההלכה היא, שלוי לא יכול לדרוש משמעון לשלם לו את הכסף, אלא על שמעון לשלם לראובן, אבל לוי מצדו לא חייב לחתום ששמעון לא לווה ממנו אלא מראובן, אף אם ראובן מבקש ממנו זאת. אולם מבואר בפוסקים, שאם אין ללוי סיבה מוצדקת שבגללה הוא נמנע מלחתום, ולא ייגרם לו מזה נזק, לוי חייב לחתום כיון ש'כופין על מידת סדום'. וכך גם אצלנו, כיוון שחיים לא יפסיד כלום מהגשת המסמכים, ואילו יואב לא יוכל להסתדר בלעדיהם, הוא חייב לעשות זאת.

במקרה שהגשת המסמכים דורשת מיואב התאמצות יתרה, הוא יכול לדרוש על כך שכר טרחה בהתאם למה שטרח, וכן כמובן אם יש הוצאה כספית בכל תהליך הגשת המסמכים, יואב חייב לשלם לו על כך.

 

בסיפור שלנו

כיון שחיים שילם את דמי הביטוח כפי שסוכם, הוא זה שזכאי לקבל את כל תשלומי הביטוח. יואב מצדו לא יכול להתחמק מהגשת המסמכים לחברת הביטוח, כיון שלא יגרם לו נזק מזה שיסייע לחיים שלא היה יכול להסתדר בלעדיו. אולם הוא יכול לדרוש מחיים שכר טרחה סביר, אם הוא אכן טרח עבור זה. וכן אם תהליך הגשת המסמכים כרוכה בהוצאות כספיות, על חיים לשלם אותן.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר