פלאפון בתופסת

ההפסקה התחילה ואיציק שמיהר החוצה השאיר את הטלפון שלו על השולחן. יוסי ורובי שהבחינו בטלפון של איציק, החליטו לשחק אתו 'מסירות' יוסי העיף אותו לרובי שהעיף אותו בחזרה ליוסי, אלא שפתאום החליט יוסי שנגמר המשחק וכשרובי העיף לעברו את המכשיר הוא לא תפס אותו והניח לו להתנפץ על הרצפה. כשאיציק חזר לאחר ההפסקה הוא נדהם לגלות את המכשיר המנופץ על הרצפה וכעת הוא תובע את יוסי לשלם על המכשיר. 'למה לקחת את הפלאפון מהשולחן?' כעס איציק ויוסי התגונן: 'אני לא שברתי אותו, זה רובי – אני רק לא תפסתי את הפלאפון באוויר'

'אבל למה נגעת בו בכלל?' התעצבן איציק עוד יותר: 'אתה תשלם עליו עד הפרוטה האחרונה!' מי לדעתכם צריך לשלם על המכשיר. רובי או יוסי, או אולי שניהם שותפים לנזק וצריכים לשלם?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: תלמוד בבלי מסכת 'בבא קמא' דף קי'א עמוד ב' במילים 'אמר רב חסדא' ושולחן ערוך 'חושן משפט' סימן שס'א סעיף ו'. מסכת 'בבא קמא' דף כ'ו עמוד ב' במילים: 'אמר רבה זרק כלי מראש הגג והיה תחתיו כרים או כסתות' וסימן שפ'ו סעיף ד'.

תשובה לשאלה 'מעשה במכונת תפירה' (שאלה מס' 480)

תקציר השאלה השבועית: גברת מרים שלחה לתיקון את מכונת התפירה הישנה שלה, ובעל החנות אמר לה שיבדוק את המכונה ויקבע לפי זה את התשלום. אלא שלבסוף התיקון עלה 600 ₪, וגברת מרים טענה שלא התכוונה כלל לתקן במחיר כזה גבוה והציעה לבעל החנות שימכור את המכונה וייקח לעצמו 600 ₪, ואת היתרה שיביא לה. האם היא יכולה לעשות זאת?

 

תשובה בקצרה: גברת מרים יכולה לעשות זאת, כיון שבעל החנות היה צריך לברר לפני התיקון האם היא מוכנה להשקיע במכונה סכום כזה גבוה.

 

 

תשובה בהרחבה: בעל מלאכה שלא קבע מחיר תמורת עבודתו, מזמין העבודה אינו צריך לשלם לו יותר מהמחיר הזול בשוק לעבודה זו, כי כל עוד בעל המלאכה לא דרש מראש סכום גבוה יותר, בכוונת המזמין לשלם רק את המחיר הנמוך בשוק, אלא אם כן ידוע ומפורסם לכולם שבעל המלאכה הזה לוקח מחיר גבוה יותר, שאז זה נחשב כאילו הם סיכמו מראש על המחיר הזה.

 

מתי צריך להתייעץ עם הבעלים?

בעל מלאכה שהביאו לו כלי לתיקון מבלי שסוכם עדיין על מחיר, עליו להפעיל שיקול דעת הוגן האם החפץ שווה את התיקון, ואם הוא חושש שהמחיר חורג ממה שמקובל לשלם על תיקון שכזה, עליו לשאול את הבעלים ולקבל את הסכמתם לתיקון, ובפרט אם הבעלים ביקשו לברר אצלו תחילה את מחירו של התיקון, מה שמוכיח שאינם מוכנים לשלם עליו כל מחיר, שאז בוודאי הוא חייב להתייעץ עם הבעלים לפני התיקון.

לשלם לפועל בכסף ממש

אדם שנתן בגד לחייט כדי לתקן אותו, אינו יכול לומר לחייט אחרי התיקון שימכור את הבגד וייקח לעצמו את דמי התיקון, כיון שלפועל צריך לשלם בכסף דווקא ולא בשווה כסף.

בסיפור שלנו

כיון שלא סוכם על מחיר, גברת מרים אינה צריכה לשלם לטכנאי אלא את המחיר הזול ביותר בשוק, היא יכולה להשאיר את המכונה תמורת דמי התיקון, כשאת השאר הוא יביא לה אחרי שימכור את המכונה, כי אף שלפועל צריך לשלם בכסף ממש, אבל כאן שבעל החנות לא בירר קודם האם היא מוכנה לתיקון היקר של המכונה הישנה, ובפרט שהיא ביררה תחילה את מחיר התיקון, הוא לא נחשב לפועל שלה והיא יכולה לשלם לו גם בשווה כסף.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

מתוך העלון

<iframe src=https://yonlen.tiiny.site/>

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר