הכסף שהתחלף

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

הכסף שהתחלף

'יוסי אתה יכול לתת לי הלוואה של אלפיים שקלים לחודש?' שאל שמשון את חברו הטוב יוסי שניהל גמ'ח כספים בשכונה. 'בשמחה' השיב יוסי וכבר באותו ערב העביר לו מעטפה שבתוכה 100 שטרות חדשים של 20 שקלים. כאשר הגיע שמשון הביתה וספר פעם נוספת את השטרות, גילה שם שלושה שטרות של 200 שקלים במעטפה. שמשון פנה לרב השכונה כדי לשאול מה לעשות עם הכסף, שהרי יוסי מקבל חבילות של שטרות מאנשים שמחזירים חובות שאותם הוא מעביר הלאה, לכן לא בטוח שהטעות היא של יוסי אלא של אחד הלווים שהחזיר את הכסף. האם נאמר שהכסף יהיה מונח עד שיתברר מי הבעלים או שסביר להניח שהוא התייאש מהכסף וזכה בזה יוסי שהכסף היה אצלו, או שבכלל שמשון זכה בכסף מכיוון שיוסי לא ידע מכך? מה לדעתכם פסק לו רב השכונה?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן רל'ב סעיף י'ח בדברי הרמ'א בדין: 'האם חצרו קונה לו דבר של הפקר' וב'פתחי תשובה' סעיף קטן ח' וב'נתיבות המשפט' סעיף קטן ח' וסימן רס'ב סעיף ג' וב'נתיבות המשפט' סעיף קטן ג'. ש'ך סימן רס'ח סעיף קטן ב' וב'נתיבות המשפט' סימן רס'ב סעיף קטן א'.

תשובה לשאלה 'פלאפון בתופסת' (שאלה מס' 482)

תקציר השאלה השבועית: איציק שכח את הטלפון שלו על השולחן, יוסי ורובי החליטו לשחק אתו 'מסירות'. אלא שפתאום החליט יוסי שנגמר המשחק וכשרובי העיף לעברו את המכשיר הוא לא תפס אותו והניח לו להתנפץ על הרצפה. כשאיציק הגיע התגונן יוסי וטען שלא הוא שבר את הטלפון אלא רובי, אבל איציק טען שגם הוא אשם כיון שהוא שיחק בזה בלי רשות. מי לדעתכם צריך לשלם על המכשיר?

 

תשובה בקצרה: יוסי ורובי נחשבים גזלנים בכך ששיחקו עם הטלפון בלי רשות, ולכן איציק יכול לתבוע את הנזק ממי מהם שירצה. ובמקרה שהוא תבע את רובי, יכול רובי לבוא ולתבוע את יוסי על כך שלא תפס את הטלפון וגרם לו לשלם על הנזק.

 

תשובה בהרחבה: בגמרא מובאת מחלוקת לגבי אדם שלקח חפץ של חברו ללא רשותו כדי להשתמש בו, האם הוא נחשב 'שואל' - שאז ברגע שיחזיר את החפץ למקומו זה כבר לא יהיה באחריותו, או שהוא נחשב 'גזלן' והחפץ נשאר תחת אחריותו עד שיוחזר לידי הבעלים. ולהלכה נפסק שדינו כגזלן, ולכן הוא יהיה חייב על כל נזק שייגרם לחפץ, גם אם זה יהיה באונס, עד שהוא יגיע לידי בעליו. ולפי זה, ברגע שיוסי לקח את הטלפון של איציק ללא רשות על מנת לשחק בו הוא נחשב 'גזלן', וזאת אף שלא הייתה כוונתו לגנוב או להזיק אלא רק להשתמש בו, וכיון שכך הוא יהיה חייב על הנזק שנגרם לטלפון אף שזה קרה באונס על ידי זריקתו של רובי.

סומך על חברו

כמו יוסי כך גם רובי מתחייב על הטלפון מהרגע שנגע בו בלי רשות, ולכן איציק יכול לתבוע את מי משניהם שירצה, אלא שאם רובי יצטרך לשלם את הנזק הוא יוכל לתבוע את יוסי לשלם לו על כך, כיון שהוא זרק את הטלפון רק על סמך זה שיוסי יתפוס אותו, ונפסק להלכה שהמוציא מעות על פי חברו, חייב לשלם לו, ומבואר שאדם שהזיק חפץ גזול שהיה ביד הגזלן, חייב לשלם לו על כך כיון שבגללו הגזלן יצטרך כעת לשלם חפץ חדש לנגזל.

בסיפור שלנו

א') אם יוסי עדיין לא נגע בטלפון, והוא אף לא אמר לרובי לזרוק אותו לכיוונו, רק רובי יהיה חייב מדין גזלן ואילו יוסי יהיה פטור.

ב') אם יוסי אמר לזרוק, הוא יהיה חייב לשלם לרובי במקרה שאיציק יתבע אותו, כיון שרובי סמך עליו, ובכך שלא תפס את הטלפון הוא גרם לו נזק.

ג') אם יוסי לא אמר לזרוק, אבל גם הוא כבר שיחק עם הטלפון, שניהם נחשבים גזלנים, ואיציק יכול לתבוע את הנזק ממי שירצה.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר