מצווה ללא רשות

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

מצווה ללא רשות

 

לאחר תקופה ארוכה של לימודים יצא ליאור לטיול עליו חלם כל החורף: החלקה על השלג בחרמון. כאשר עצר בדרך גילה ששכח את התפילין בבית והבטיח לעצמו שהוא ינסה להשיג תפילין כדי להניח אותן עוד לפני השקיעה. ההחלקה על השלג עברה עליו בנעימים במשך כל היום ורק בדרך חזרה כשנכנס לבית כנסת על מנת לחפש תפילת מנין לתפילת מנחה, נזכר בבהלה ששכח להניח תפילין. הבעיה הייתה שבית הכנסת היה שומם ולא היה שם איש, חיפוש קצר העלה בידיו תיק תפילין שעליו היה רקום השם א.ש, ליאור התלבט האם להניח את התפילין ללא רשות ואז נזכר בסברא ששמע פעם ש'נח לאדם שיעשו מצווה בממונו' השקיעה התקרבה וליאור הרים טלפון בהול אל הרב שלו במדרשיה כדי שיורה לו מה לעשות, מה לדעתכם השיב לו הרב?

 

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: תלמוד בבלי, מסכת 'בבא מציעא' דף כ'ט עמוד ב' בדין: 'נוח לו לאדם שיעשו מצוה בממונו'. שולחן ערוך 'אורח חיים' סימן י'ד סעיף ד' וברמ'א על המקום.

תשובה לשאלה 'רכב תחת רכב' (שאלה מס' 485)

תקציר השאלה השבועית: שמואל השאיל לרפאל ליום אחד את רכב הגרירה שלו, ורפאל נתן לו לו את שלו כרכב חילופי. לשמואל קרתה תאונה שלא באשמתו, וכשבא להחזיר את הרכב תבע ממנו רפאל את הנזק שנגרם: 'הרי אתה מוגדר כ'שואל' שחייב באונס ולכן אתה צריך לשלם לי!' אמר רפאל. ואילו שמואל טוען: 'אני לא נחשב 'שואל', אני בכלל לא הייתי צריך את הרכב שלך, בסך הכול עשיתי לך טובה והחלפתי אתך רכב ליום אחד...' מי לדעתכם צודק?

תשובה בקצרה: שמואל פטור מתשלום על נזקי הרכב

תשובה בהרחבה: יש דין שנקרא 'שמירה בבעלים', וכוונתו, שאם אדם שאל חפץ מחברו כדי להשתמש בו, ובשעת ההשאלה עשה המשאיל פעולה מסוימת לטובת השואל, ישנה גזירת הכתוב שהשואל פטור מלשלם אם החפץ נאבד, אפילו אם השואל פשע בשמירתו. אולם זה דווקא אם בתחילת ההשאלה עשה המשאיל טובה עם השואל, אבל אם זה נעשה לאחר מכן, השואל חייב לשלם במקרה של גניבה ואבדה.

שנים שהחליפו חפציהם, מה דינם?

אדם שהשאיל לחברו חפץ, ובתמורה השאיל לו השואל חפץ משלו, נחלקו הפוסקים מה דינם. יש אומרים שדין זה דומה לשמירה בבעלים, היות שכל אחד חייב לשמור את החפץ שברשותו בשביל הבעלים וכיון שכל אחד עושה פעולה לטובת השני זה נחשב 'שמירה בבעלים', ולכן שניהם יהיו פטורים מתשלומים אם יקרה משהו לחפץ שהושאל, אם אכן הם השאילו את חפציהם אחד לשני באותו זמן ממש. ויש חולקים וסוברים שדינם כשומרי שכר, שהרי כל אחד משלם לשני על הנאת ההשאלה, ולכן הם אכן יהיו פטורים מאונסים כדין שומר שכר, אבל יהיו חייבים על גנבה ואבדה וכל שכן על פשיעה, כי זה לא נחשב 'שמירה בבעלים' דהיינו שכל אחד שומר בשביל השני, אלא כל אחד שומר בשביל עצמו. ולהלכה העיקר כשיטה הסוברת שהם פטורים לא רק על אונסים, אלא אפילו על פשיעה, כי מקרה כזה נחשב 'שמירה בבעלים'. ולכן במקרה שלנו, אם שמואל שאל את הרכב לאחר שרפאל שאל ממנו את רכבו, יש לשמואל פטור של 'שמירה בבעלים', והוא יהיה פטור אם רכב אחר נכנס בו, אפילו אם לא נזהר מספיק. אבל אם הוא נכנס ברכב אחר והזיק אותו, יש לו דין של 'מזיק' והוא יהיה פטור רק אם זה היה באונס גמור וזו דעת רוב הפוסקים.

בסיפור שלנו

 

שמואל פטור על הנזקים של הרכב מדין 'שמירה בבעלים', אלא אם כן הוא זה שעשה את התאונה, שאז לרוב הפוסקים הוא יהיה פטור רק אם זה קרה לו באונס גמור.

 

____________________________________________________________________

 

מסע אל העבר

יום ראשון, ל' בניסן - ה'תריתל' בפאס

רבים סבורים, כי פרעות ופוגרומים כנגד יהודים אירעו בארצות אירופה בלבד, ואילו תחת השלטון המוסלמי חיו היהודים בשלווה. אך מיתוס זה אינו נכון כלל, שכן שנאת המוסלמים ליהודים לא היתה פחותה מזו של הנוצרים, ודיכוי ופרעות כנגד היהודים התרחשו לרוב גם בארצות המזרח וצפון אפריקה. במרוקו, פרעות כאלו היו נקראות 'תריתל' - מילה ערבית שפירושה 'ביזה'.

ה'תריתל' הידוע ביותר התרחש בעיר פאס, והחל בל' בניסן תרע'ב (1912). מרוקו הייתה אז מדינת-חסות של צרפת, דבר שעורר זעם בקרב מוסלמים רבים. האירועים החלו בהתקוממות של חיילים מוסלמים כנגד קצינים וכוחות צבא צרפתים, ולאחר מכן פרצו המורדים למלאח (הרובע היהודי) והחלו במסע של טבח וביזה. במשך שלושה ימים נרצחו כ-50 יהודים, עשרות רבות נפצעו, ובתים רבים נבזזו ונשרפו. 12 אלף יהודים נאלצו לברוח למקומות אחרים למשך שבועות ארוכים. רק לאחר שהושגו הסכמות בין הכוחות הצרפתיים לבין המורדים, יכלו היהודים לשוב לבתיהם ולבנות את חייהם מחדש.

יום שני, א' באייר - סיפורו של 'חכם' אשכנזי

ביום שני השבוע ימלאו 300 שנה לפטירתו של אחד מגדולי ישראל המיוחדים בדורו - הגאון רבי צבי הירש אשכנזי, הידוע בשם 'חכם צבי'. מסלול חייו של ה'חכם צבי' עבר במדינות רבות: הוא נולד בצ'כיה בשנת תי'ח (1658), למד אצל סבו סמוך לבודפשט שבהונגריה, ולאחר מכן נשלח על ידיו לסלוניקי שביוון, כדי שילמד גם בשיטה הספרדית. שם קיבל את התואר 'חכם'.

רבי צבי הירש כיהן כרב בסרייבו (בוסניה), אלטונה והמבורג (גרמניה), אמסטרדם (הולנד) ולבוב (פולין). בתקופות מסוימות הוא שהה גם בונציה ובלונדון. בזמן כהונתו באמסטרדם נלחם בחריפות בתלמידי משיח השקר שבתי צבי שר'י. בשל כך הסתכסך עם גורמים חזקים בקהילה ונאלץ לעזוב את אמסטרדם ולנסוע לפולין, שם הלך לעולמו בר'ח אייר תע'ח (1718). רבי צבי הירש הותיר אחריו את הספר 'שו'ת חכם צבי'. בנו היה רבי יעקב עמדין, שהיה אף הוא מגדולי דורו, והוא ידוע בשם 'יעב'ץ' (=יעקב בן צבי).

יום רביעי, ג' באייר - עלייתו ונפילתו של קיסר

נפוליאון בונפרטה הוא מהדמויות ההיסטוריות המפורסמות בכל הזמנים. בצעירותו היה קצין בצבא הצרפתי, ובזכות כשרונו הצבאי הגדול עלה לדרגות בכירות. בין השאר ניהל מסע מלחמה במזרח התיכון, וכבש את מצרים וחלקים מארץ ישראל. בשנת 1799, בימי חוסר היציבות שלאחר המהפכה הצרפתית, תפס נפוליאון את השלטון והכתיר את עצמו לקיסר צרפת. הוא ניהל קרבות מוצלחים נגד כמה מדינות, ובשיא הצלחתו השתרעה האימפריה שלו על רוב שטחה של אירופה.

יחסו של נפוליאון ליהודים היה מורכב. כאשר ניסה לכבוש את ארץ ישראל, הוא פרסם כרוז שבו הציע ליהודים לתמוך בו, ובתמורה יקים מחדש את מדינת היהודים. הוא היה גם השליט הראשון באירופה שהעניק ליהודים זכויות אזרח, ברוח המהפכה הצרפתית שביקשה לבטל את המעמדות בחברה. הדבר שיפר מאוד את מצבם החומרי של היהודים. מצד שני, הוא דרש מהיהודים להשתלב בחברה שסביבם, ומשמעות הדבר הייתה פגיעה במצב הרוחני ובשמירת התורה. משום כך, גם בקרב גדולי ישראל ניתן למצוא התייחסויות חיוביות ושליליות לקיסר יוצא דופן זה.

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר