מי ישלם את הדו'ח?

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

מי ישלם את הדו'ח?

שלומי עובד כנהג שליחויות. חלק בלתי נפרד מהתפקיד שלו זה להתמודד עם בעיות החניה בירושלים. באחד הימים הוא קיבל שליחות דחופה במיוחד לעיר אחרת, הוא הגיע למקום, חיפש חניה בכל האזור ולא מצא. בלית ברירה הוא חנה באדום לבן פקח שעבר במקום נתן לו דו'ח חניה בסך חמש מאות שקלים. שלומי החליט להתחכם, הוא התקשר לבוס שלו ואמר: 'תראה הגעתי למקום אבל אין כאן חניה בכלל. אני יכול לחנות על המדרכה באדום לבן אבל יש סיכון שאני יקבל דו'ח. לקחת את הסיכון בכל זאת?' הבוס חשב רגע ואמר: 'בסדר תחנה באדום לבן' בערב הגיע שלומי למשרד והציג בפני הבוס את הדו'ח שקיבל. למחרת בבוקר עבר הבוס על הדו'ח וראה שהשעה שקיבל שלומי את הדו'ח הייתה לפני שיחת טלפון שעשה לו ולכן הוא תבע משלומי לשלם את הדו'ח. מי יצטרך לשלם אותו? והאם יכול שלומי לטעון ש'בין כה הבוס היה מסכים, גם אם הייתי שואל אותו קודם' ולכן הבוס צריך לשלם?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: תלמוד בבלי מסכת 'קידושין' דף מ'א עמוד ב' דיבור המתחיל: 'פיחת' והאם יכול השליח לומר שכך העריך את דעתו של המשלח? שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן שי'א סעיף ב' בדין: 'מצא קפידא מקום לנוח'.

תשובה לשאלה 'מצווה ללא רשות' (שאלה מס' 489)

תקציר השאלה השבועית: ליאור שכח להניח תפילין ורגע לפני השקיעה מצא בבית הכנסת תפילין של אדם אחר. הוא התקשר לרב שלו לשאול האם מותר לו להניח אותם ללא רשות. מה לדעתכם פסק הרב?

תשובה בקצרה: לכתחילה אין להשתמש ללא רשות הבעלים, אבל אם יש חשש שיפסיד את המצווה מותר לו להניח אותם, בתנאי שלא ישנה את הקשר של התפילין ובתנאי שאינו מזיע ויקפיד לקפל אותם באותו סדר כפי שהיו קודם.

תשובה בהרחבה: בתלמוד בבלי מסכת 'בבא בתרא' מובא ש'נוח לו לאדם שיעשו מצווה בממונו' בדבר שאינו מתקלקל על ידי השימוש בו וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך. (שולחן ערוך 'אורח חיים' סימן י'ד סעיף ד') 'מותר ליטול טלית של חברו ולברך עליה ובלבד שיקפל אותה אם מצאה מקופלת, מוסיף הרמ'א והוא הדין בתפילין...' וכתב בעל ה'משנה ברורה' כמה תנאים שנדרשים כדי להשתמש בתפילין של חברו. א') שמשתמש בהם בדרך מקרה ולא בקביעות. ב') שלא יוציא אותן מאיפה שהן נמצאות למקום אחר, גם אם הוא בטוח שיחזיר אותן למקום. ג') שיחזיר אותן מקופלות אם היו מקופלות, אבל לא צריך לקפל בדיוק באותה צורה. ד') כשהבעלים אינו נמצא, שהרי אם הוא שם יש לבקש ממנו רשות וכל שכן אם הוא מקפיד על השימוש בתפילין.

אבל בשו'ת 'ציץ אליעזר' כתב שכיום אין לסמוך על היתר זה ולהניח תפילין של חברו ללא ידיעתו, שכן בזמנם היו משיגים זאת בזול והיום מחירן של תפילין עולה ביוקר ולכן רוב העולם מקפידים על התפילין שלא יתקלקלו. ולכן לכתחילה אין להניח את התפילין, אולם בדיעבד אם לא יניח את התפילין של חברו יפסיד את המצווה של אותו יום, כתבו פוסקי זמננו שיניח את התפילין מכיוון ש'כל ישראל ערבים זה לזה' ונוח לכל יהודי שחברו לא יפסיד את מצוות הנחת התפילין, אלא רק שלא ישנה את קשר התפילין ויקפל אותן בדיוק כפי היו מקופלות.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר