אוכל על חשבון הברון

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

אוכל על חשבון הברון

יהודה הקבלן הוותיק העסיק כמה פועלים שעזרו לו בעבודת שיפוץ של בניין ישן. כמובן שחוץ מהמשכורת היומית, היה עליו לתת להם ארוחת צהריים מדי יום. יהודה הגיע לסיכום עם מנהל אחת המסעדות באזור שהפועלים יוכלו לבוא מדי יום לאכול ושהוא ישלם לו בסוף השבוע. אלא שבהסדר הקיים היו שתי בעיות מרכזיות: א') לפועלים שלו היה תיאבון בריא והם אף פעם לא סיימו לאכול, גם אחרי שאכלו מנה ממוצעת ומשביעה. ב') בעל המסעדה שראה שהפועלים רעבים נתן להם לאכול כל מה שהם רצו, הרי בסוף יהודה ישלם את הכול. בסוף השבוע כשהגיש בעל המסעדה ליהודה את החשבון, טען יהודה ואמר: 'אני מוכן לשלם לך מחיר של מנה סבירה בלבד, זה שנתת להם לאכול הכול תעשה את זה על חשבונך, אני לא משלם על זה!' אבל בעל המסעדה טען: 'לא הגבלת אותי לשום מנה, מאיפה אני אמור לדעת מה הם כן יכולים לאכול ומה לא?' ואילו לפועלים הוא אמר: 'אני הסכמתי לכם לקחת אוכל סביר, אתם התפנקתם. תשלמו את זה מכיסכם...' אבל גם הם טענו שיהודה לא הגביל אותם באוכל. מה הדין מי יצטרך לספוג את ההפרש במחיר. יהודה, הפועלים, או בעל המסעדה?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: תלמוד בבלי מסכת 'בבא מציעא' דף פ'ג במשנה 'מעשה ברבי יוחנן בן מתיא'. שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן קפ'ב סעיף ג' בדברי הרמ'א בדין: 'הוציא הוצאות יותר מהרגילות' ובסימן של'ב סעיף ב' כמה חייב המעסיק לשלם עבור ארוחה של פועלים.

תשובה לשאלה 'הופעה כפולה' (שאלה מס' 490)

תקציר השאלה השבועית: משה סיכם עם זמר שיופיע בבית החולים 'שערי צדק' וישמח את החולים. אלא שיום לפני האירוע גילה הזמר שארגון חסד אחר כבר הזמין אותו להופיע באותו יום, באותו מקום ובאותה שעה. בטעות הוא חשב שמדובר באותו אירוע. כעת דורש משה מהזמר לשלם לו על הוצאות האירוע המבוטל, היות ושילם אותם על סמך הבטחתו להופיע. מה דעתכם?

 

תשובה בקצרה: אם אין לזמר אפשרות להופיע בשני האירועים, הוא פטור מלשלם למשה על הוצאות האירוע.

 

תשובה בהרחבה: מי שהוציא הוצאות על סמך מילה של חברו, ולבסוף הפסיד מכך כסף, החבר צריך לשלם לו על כך מדין מזיק בגרמי. דוגמא לכך: ראובן הציע לשמעון להתדיין אתו בבית דין בעיר אחרת, ולבסוף ראובן לא הופיע, על ראובן לשלם לשמעון את הוצאות הנסיעה, כיון שנסע רק על סמך המילה שלו. אולם אם ראובן לא הגיע בגלל מקרה של אונס, ראובן פטור, כיון שדין 'גרמי' שבאונס הוא פטור. ולגבי מקרה של שוגג יש מחלוקת בפוסקים, ומחמת ספק אי אפשר לחייב את ראובן.

שליח שעשה שליחותו וקרה אונס למשלח

זמר תכנן לארגן הופעה, וביקש מחברו להזמין בשבילו אולם. החבר הוציא בשבילו כסף בהזמנת האולם, אלא שלבסוף הודיע הזמר שהוא לא יכול להופיע. במקרה כזה, אף אם הביטול מצד הזמר היה בגלל שקרה לו אונס, הזמר חייב לשלם את הוצאות ביטול האולם, כיון שהמארגן הזמין את האירוע עבור הזמר, והוא בסך הכול השליח שלו. ולכן כאמור, רק כשאדם פעל לצורך עצמו על פי מילה של חברו, אז יש פטור לחבר במקרה של אונס.

בסיפור שלנו

הזמר פטור מלשלם למשה על הוצאות האירוע, כיון שהטעות קרתה לו באונס, שכן נדיר מאד ששני ארגונים יזמינו אירוע באותו מקום ובאותו יום, כך שמובן מדוע הזמר חשב שמדובר באותו ארגון, אלא אם כן יש הבדלים ברורים בין הארגונים וסוגי ההופעות, שאז זה פשיעה מצד הזמר. וכיון שקרתה לזמר טעות באונס, ועל כל פנים בשוגג, הוא לא צריך לשלם את ההוצאות שמשה הוציא, שהרי הוא הוציא אותם לצורך עצמו ולא לצורך הזמר, אם יש לזמר אפשרות להופיע בשני האירועים הוא חייב לעשות זאת.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר