רחפן על הראש

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

בית המדרש

שאלה מס' 497

רחפן על הראש

שמוליק אהב מאד את הרחפן שקיבל במתנה מהוריו ליום ההולדת. מאז שקיבל את המתנה, פעמיים בשבוע היה הולך שמוליק בקביעות לגן סאקר כדי להטיס את הרחפן גבוה ככל האפשר. באחד הימים כשהטיס שמוליק את הרחפן בגן, נחת הרחפן ללא התראה מוקדמת על הראש של שמשון שבדיוק עשה על האש בדשא, שבר לו את המשקפיים ועשה לו חבלה משמעותית באף. כמובן שלאחר ההלם הראשוני והצעקות, תבע שמשון משמוליק את הנזקים שנגרמו לו. לאחר שבירר שמוליק מה קרה, התברר לו שאחיו – אורי, שיחק יום קודם לכן ברחפן וכמעט שנגרמה הסוללה, כך ששמוליק הטיס את הרחפן כשהוא בטוח שהבטרייה מלאה ולמזלו של שמשון הם נגמרו בדיוק על הראש שלו. כעת טוען שמוליק שזה נחשב 'אונס' והוא פטור, או שאחיו בכלל צריך לשלם את הנזק. מה דעתכם, מי חייב לשלם?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: תלמוד בבלי מסכת 'סנהדרין' דף ע'ז עמוד ב' בדין: 'זרק צרור למעלה והלכה כצדדין'. האם היה לו לחשוש שנגמרה הסוללה? מסכת 'בבא קמא' דף נ'ה עמוד ב' בדין: 'ארבעה דברים שהתורה מיעטה בשמירתן'.

תשובה לשאלה 'לשלם על הסט' (שאלה מס' 495)

תקציר השאלה השבועית: שמשון מסר את החליפה שלו לניקוי יבש, אלא שבטעות בעל המכבסה איבד את החליפה. 'עליך לשלם לי גם עבור המכנסיים', דרש שמשון מבעל המכבסה, 'כיון שמעולם איני הולך עם מכנסיים שאינם תואמים לאותה חליפה. אבל בעל המכבסה טוען: 'אני איבדתי רק חליפה, וחוץ מזה, רוב האנשים לא מקפידים להתאים מכנסיים לחליפה כך שזו בעיה שלך...' מי לדעתכם צודק?

 

תשובה בקצרה: בעל המכבסה פטור מלשלם לשמשון על המכנס

 

תשובה בהרחבה: הלכה ידועה היא, שכל האומנים שומרי שכר (שו'ע חו'מ סי' ש'ו סעיף א'). ולכן, הנותן למכבסה חליפה, בעל המכבסה נעשה שומר על הבגד, ודינו כדין שומר שכר שחייב אם הבגד נגנב או נאבד, וכל שכן אם פשע בשמירה שחייב על נזקים שנגרמו מהפשיעה.

 

וכתבו הפוסקים (שו'ת חתם סופר), שעל אף שכל מזיק פטור בדיני אדם על נזק שנגרם ב'גרמא', דהיינו נזק שנגרם בעקיפין ולא באופן ישיר, ורק בדיני שמים הוא חייב, אך שומר חייב בדיני אדם גם על נזקים עקיפים, שהרי התורה מחייבת אותו לשלם גם במקרה של גניבה ואבדה, שנגרמים בעקיפין ולא בצורה ישירה.

 

לשלם על הנעל השנייה

 

אדם שקרע נעל אחת של חברו, וכעת אין לחברו מה לעשות עם הנעל השנייה, האם המזיק צריך לשלם על שתיהן? הפוסקים נחלקו בכך: אך במקרה שמדובר בשומר, דעת הפוסקים שעליו לשלם על שתיהן, כיון ששומר חייב גם על 'גרמא', ובכך שהזיק נעל אחת גרם לכך שגם השנייה תצא מכלל שימוש. ולפי זה, גם בסיפור שלנו אמור בעל המכבסה לשלם גם על המכנס, שהרי שמשון לא ישתמש יותר במכנס ללא החליפה.

אולם למעשה בעל המכבסה פטור משתי סיבות: א'). היות והרבה אנשים אינם מקפידים שהמכנס יתאים לחליפה, לכן לפי חלק מהפוסקים זה לא נחשב שנגרם נזק גם למכנס.

ב'). כל החיוב של שומר ב'גרמא' הוא רק על החפץ שקיבל לשמור, שעליו הוא חייב גם אם נגרם נזק עקיף, אבל על שאר נזקים עקיפים שנגרמו לבעלים, על אף שנגרמו מחמת החפץ שלא שמר עליו כראוי, הוא עדיין לא יותר ממזיק ב'גרמא' ופטור. ולכן, אין לחייב את בעל המכבסה על המכנס כתוצאה מאיבוד החליפה, כיון שהוא קיבל לשמירה רק את החליפה ולא את המכנס, והנזק שנגרם למכנס נעשה בצורה עקיפה ב'גרמא' ולא באופן ישיר, ולא הייתה לו כל כוונה להזיק אלא שבשוגג נאבדה לו החליפה, ומשום כך אין סיבה לחייב אותו לשלם על המכנס.

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר