הצלת (בעל) חיים

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

 

אודי ירד בצעדים מהירים לביתו, בעוד עשרים דקות מגיעה ההסעה שתיקח אותו לבית הספר והתור הארוך בשעות הבוקר במכולת גרם לו לאחר מהרגיל. בעוד הוא נכנס לסמטה שמובילה לכיוון ביתו, הוא הבחין בחתולה גדולה שאורבת לציפור מרהיבה שהייתה עסוקה באיסוף גרגירי חיטה שנפלו על הכביש. אודי התלבט האם עליו להבריח את החתולה כדי למנוע ממנו לטרוף את הציפור? או שזהו דרך העולם ועליו להתעלם ממה שעומד לקרות. מה דעתכם?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט:

תשובה לשאלה 'המכונית שנפתחה בטעות' (שאלה מס' 504)

תקציר השאלה השבועית: יהודה מצא מפתחות של רכב, אבל אף אחד לא ידע לענות לו למי שייך המפתח. יהודה יצא החוצה והחליט לחפש בעצמו את הרכב, כשלחץ על השלט והרכב צפצף ונפתח, ידע יהודה שהרכב שייך לשלומי. הוא עדכן אותו על האבדה, אלא שכששלומי הגיע לרכב הוא גילה שנגנב לו תיק עם מחשב נייד יקר שהיה באוטו. התברר שיהודה לא ידע להשתמש בשלט וגם כשנעל את הרכב עדיין החלונות נשארו פתוחים וכך נגנב התיק מהאוטו. עכשיו תובע שלומי מיהודה לשלם לו את הנזק של התיק. האם יהודה צריך לשלם לו את הנזק?

תשובה בקצרה: יהודה פטור מלשלם לשלומי על הנזק שנגרם מהפריצה למכונית

 

תשובה בהרחבה: הגמרא (ב'ק נ'ה ע'ב) מביאה דין פורץ גדר בפני בהמת חברו, דהיינו ששבר את הגדר של חברו ומחמת כך הבהמה ברחה, שפטור מלשלם מדיני אדם וחייב לצאת ידי שמים, ונחלקו הראשונים בביאור הגמרא, יש אומרים שהפטור הוא רק כאשר הבהמה יצאה והזיקה, שעל זה הפורץ פטור מלשלם כיון שזה רק 'גרמא', אבל אם הבהמה עצמה ניזוקה או נאבדה הוא חייב לשלם, כיון שמיד כשפרץ את הגדר הפכה הבהמה ל'אינה שמורה' וכאילו הזיקה בידיים. ויש אומרים שפטור גם על אובדן הבהמה, כיון שלא עשה שום פעולה בגוף הבהמה עצמה, והסרת המחסום שעמד בפניה אינה נחשבת אלא 'גרמא' וחייב רק מדיני שמים כדין כל 'גרמא' בנזיקין. אולם אם הבהמה הייתה קשורה בשרשרת, והוא הגיע ושבר את השרשרת, אז יש אומרים שלכל הדעות יהיה חייב גם מדיני אדם, כיון שנחשב שעשה פעולה בבהמה עצמה. ולהלכה דעת רוב הפוסקים כדעה הפוטרת מדיני אדם גם במקרה של אובדן הבהמה (חו'מ סי שצ'ו ס'ד).

ולכאורה לפי זה, גם בסיפור שלנו, יהודה יהיה פטור על פתיחת חלון המכונית, כיון שזה דומה לפורץ גדר שפטור מדיני אדם וחייב רק מדיני שמים.

 

התכוון לטובה והזיק ב'גרמא'

 

אולם למעשה נראה שיהודה יהיה פטור גם מדיני שמים, כיון שלא התכוון להזיק אלא אדרבה כל כוונתו הייתה לטובה, ובפרט שניסה לנעול את המכונית כראוי אלא שבטעות ובלא ידיעתו החלונות נפתחו, וכתבו הפוסקים (מנחת פתים סי' שפ'ו) ש'גרמא' בשוגג פטור אפילו לצאת ידי שמים. וסברא נוספת יש כאן לפטור, שהיות והתיק היה במקום גלוי, יתכן שהיה נגנב גם אם החלונות היו סגורים, ולא בהכרח שפתיחת החלונות הן שגרמו לגניבה.

________________________________________________________

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר