חשמל בהברקה

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

חשמל בהברקה

דודו החשמלאי היה יצירתי במיוחד, הוא מצא לעצמו כל פעם דרך חדשה כדי להרוויח עוד קצת כסף והפעם אפשר לומר שהוא הגזים. בבניינים שאליהם הוזמן לבצע עבודות חשמל, הוא היה מרכיב פאנלים סולאריים שמייצרים חשמל מהשמש ומוכר את החשמל לבניינים הסמוכים. באחד הימים עלו השכנים על העניין ותבעו ממנו חלק מהרווחים, כיוון שהוא לא ביקש מהם רשות להקים פאנלים סולאריים בשטח שלהם. אבל דודו טען להגנתו שהיות והחשמל מגיע מהשמש שלא שייכת לאף אחד, זו הסיבה שהוא לא צריך לחלוק עם אף אחד את הרווחים. מה דעתכם? והאם מותר לדודו לעשות דבר כזה? וגם אם מותר, האם השכנים יכולים לאסור עליו להשתמש בפאנלים והאם מגיע להם חלק מהרווחים?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן רע'ג סעיפים י'ג, י'ד בדין: 'פורס מצודה ברשותו של חברו' ובמפרשים על המקום.

 

תשובה לשאלה 'הצלת (בעל) חיים' (שאלה מס' 507)

תקציר השאלה השבועית: אודי הבחין בחתולה גדולה שאורבת לציפור מרהיבה שהייתה עסוקה באיסוף גרגרי חיטה והתלבט האם עליו להבריח אותה משם 'צער בעלי חיים' או שזהו דרך העולם ועליו להניח לחתולה לטרוף את הציפור. מה דעתכם?

תשובה בקצרה: אין צורך להציל את הציפור כיוון שזה דרכו של עולם וכך ברא הקב'ה את עולמו.

תשובה בהרחבה: אסור מהתורה לצער בעלי חיים וכתב ב'קיצור שולחן ערוך' שחלק מאיסור 'צער בעלי חיים' זה לא רק שאסור לצער אותם, אלא ישנה גם מצוה למנוע מהם צער שמגיע אליהם. וכמו שמצאנו שחייבים לפרוק משא מעל גבי בהמה כדי למנוע ממנה צער המשא, כך גם חייבים למנוע צער מיותר מכל בעל חיים.

ויש לדון האם המצווה הזאת היא גם להציל נטרף מיד בעל חיים טורף, כמו בסיפור שלנו. שהרי הקב'ה ברא את העולם בצורה כזאת שחלק מבעלי החיים יאכלו אחד את השני, כפי שהסביר בעל ספר 'חסידים': 'ברא חיות בריות שאוכלות בריות אחרות, כמו עכביש שאורג כדי לתפוס זבובים ותולעים והקב'ה ברא חי שיאכל חי כמו החיות, כדי שלא יתרעם האדם לומר כיצד התיר הקב'ה לאדם לשחוט בהמות חיות ועופות ולא חשש לצער בריותיו, לכן ברא שכך דרך העולם' ודבר זה מצוי גם ביבשה וגם בים שדגים גדולים טורפים את הדגים הקטנים יותר ואם כן אנו מבינים שעלינו לא להתערב בטבע הבריאה ולמנוע ממנו מאכל שזקוק לו אותו בעל חיים. יותר מזה, אפילו לא להתערב בין בעלי חיים שרבים זה עם זה, מאחר שטבע של ציד והריגה טבע בהם בורא העולם, לכן האדם אינו צריך להיות 'שוטר' על בעלי החיים ואפילו שנצטווינו למנוע צער בעלי חיים, זה רק במקרה של צער אחר ולא צער שנגרם בגלל הטבע שטבע הבורא בבעלי החיים. ובשו'ת 'התעוררות התשובה' כתב שהרואה חתול הרודף אחרי תרנגולת להכותה מצוה למנוע זאת מהחתול בגלל 'צער בעלי חיים' של התרנגולת. ולכאורה זה סותר את מה שהבאנו מקודם, אלא שבספר 'צער בעלי חיים' באר שכל זה דווקא לגבי חתול שמזונו מצוי בשפע ואף על פי כן רודף אחרי התרנגולים להבהילם, לשם שעשוע בעלמא ולא לצורך אכילה. אבל גם הוא מודעה שבעל חי שעומד לטרוף בעל חיים אחר, אין למנוע ממנו את טרפו.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר