תאונה באופניים

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

תאונה באופניים

הרוח נשבה בחוזקה והגשם הצליף זלעפות, אבל לששון זה לא הפריע. הוא היה עטוף היטב במעיל גשם והמשיך בנסיעה על האופניים. באחד הרחובות כאשר פנה ששון שמאלה, הוא איבד שליטה על הבלמים והחליק מהגשם, כתוצאה מכך הוא עף על נפתלי הפיל אותו על המדרכה ושבר לו את המשקפיים. נפתלי התרומם בקושי והחל לצעוק על ששון: 'תגיד אתה נורמלי? מי המשוגע שנוסע בגשם כזה! אתה תשלם לי על המשקפיים עד הפרוטה האחרונה!'

'מה אתה רוצה ממני, אני החלקתי בגשם! ' התגונן ששון ומחה בקול: 'אני לא חייב לך כלום, קרה לי 'אונס'!' מה דעתכם? האם ששון צריך לשלם לנפתלי על המשקפיים?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן תי'ב סעיף ד' במילים: 'נתקל לאו פושע הוא'. סימן שע'ח סעיף ג' בדין 'העולה בסולם' עד המילים: 'תחילתו בפשיעה וסופו באונס'.

תשובה לשאלה 'חנוכייה בהשאלה' (שאלה מס' 519)

תקציר השאלה השבועית: שלמה קנה חנוכייה יוקרתית ב-1,000 דולר, ואיציק חברו 'העלים' אותה ממנו בערב חג החנוכה והדליק בה נרות בשמונת ימי החג. במוצאי חנוכה הגיע איציק לשלמה, הניח לפניו את החנוכייה ואמר לו: 'הרי שלך לפניך!'. שלמה ההמום תהה בכאב: 'מה אעשה עם זה עכשיו? או שתשלם לי אלף דולר וקח אותה לעצמך, או שתשלם לי שכירות על השימוש בחנוכייה!'. מה דעתכם?

תשובה בקצרה: איציק חייב להחזיר את החנוכייה מיד, ושלמה אינו יכול לדרוש ממנו שישלם לו את ערך החנוכייה או שיביא לו שכירות על השימוש.

תשובה בהרחבה: הגונב על מנת להחזיר דינו כגנב, וכפי שנפסק בהלכה (שו'ע חו'מ סי' רצ'ב ס'א) ששואל שלא מדעת - גזלן ועליו לחזור בתשובה ולפייס את הנגזל עד שימחל לו על הצער שגרם לו, על אף שמחזיר לו את החפץ הגזול (רמב'ם הל' תשובה פ'ב ה'ט). אולם אם הוא מחזיר את החפץ כמו שהוא, אף שערכו ירד בינתיים, הנגזל לא יכול לחייב אותו בתשלום. ולכן, מי שגזל חמץ לפני פסח, יכול להחזיר אותו אחרי פסח, אף שכעת הוא אסור בהנאה, מפני שיכול לטעון 'הרי שלך לפניך' (סי' שס'ג ס'א). ולפי זה, בוודאי שאיציק יכול לטעון לשלמה 'הרי שלך לפניך' שהרי ניתן להשתמש עם החנוכייה לשנה הבאה.

 

נפחתה הגזלה

במקרה שהחפץ הגנוב נפחת מבלאי שניכר מבחוץ, הגזלן חייב לשלם על הפחת (סי' שס'ג ס'ה). ואם החפץ לא נפחת אך ערכו ירד והוא לא ניכר מסיבה חיצונית, נחלקו בזה הפוסקים: יש הסוברים שאפילו אם גרם לכך הגזלן בשוגג חייב לשלם, ואין זה דומה לחמץ בפסח ששם הוזל מעצמו על ידי האיסור של פסח, ויש סוברים שגם אז הוא פטור. יש לציין, כי לדעת חלק מהפוסקים (דברי חיים דיני נזק'מ סי'ב), גם במקום שאי אפשר לחייב את הגזלן על זה שהגזלה הוזלה, בכל זאת הוא צריך לשלם כדי לצאת ידי שמים.

 

האם משלם שכירות על השימוש

בהלכה מבואר (סי' שס'ג ס'ג) שאם אדם גזל בהמת חברו ועשה בה שימוש והחזיר אותה לבעלים, אף שעבר על איסור תורה של 'לא תגזול' בכל זאת אינו חייב לשלם דמי שכירות על השימוש, אפילו אם גם הבעלים היה צריך להשתמש בה באותו שעה (סמ'ע), אלא שאם הגנב עשה זאת כמה פעמים, בית דין מענישים אותו ומחייבים אותו לשלם שכירות על מה שנהנה מן הגזלה.

 

בסיפור שלנו

איציק יכול לומר לשלמה 'הרי שלך לפניך', ואף שהחנוכייה כבר משומשת, לדעת רבים מהפוסקים הוא פטור מלשלם היות וזה לא ניכר, ויש הסוברים שראוי שישלם כדי לצאת ידי שמים, ואם נגרם איזה פחת אפילו באונס, לכל השיטות הוא חייב לשלם. ולגבי דמי שכירות על השימוש בחנוכייה, שלמה אינו יכול לחייב אותו לשלם.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר