סיבוב ללא רשות

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

סיבוב ללא רשות

סמי הסתובב בשכונה כשהוא משועמם וחיפש מה לעשות כדי להעביר את הזמן. החבר'ה הלכו לשיעור תורה בסניף 'שלום לעם' השכונתי אבל סמי שעדיין לא היה בעניין, חיפש את עצמו. כשהגיע לחצר בית הכנסת ראה את האופניים החשמליות של שמשי עומדות בחוץ. 'אני ייקח את האופניים יעשה כמה סיבובים, אחר כך אחזיר אותן' וממחשבות למעשים סמי לקח את האופניים וכמובן לאחר סיבובים בכל השכונה החזיר אותן למקום. אלא שכמה דקות אחר כך הגיע איזשהו עובד זר וגנב את האופניים, כשהסתכל שמשי במצלמות האבטחה הוא ראה את סמי לוקח את האופניים ומחזיר אותן ואחר כך מגיע ברנש לא מזוהה ולוקח אותן, כעת שאל שמשי את הרב אולי סמי שלקח את האופניים מהתחלה ללא רשות נקרא 'גנב' וכל מה שקרה אחר כך לאופניים, זה כבר תחת אחריותו ולכן אולי בכלל הוא חייב לשלם לו על האופניים. מה לדעתכם השיב לו הרב?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ש'ה סעיף א' בדין: 'להיכן מחזיר גניבה' ובסימן שנ'ט סעיף ה' בדין: 'שואל שלא מדעת'.

תשובה לשאלה 'תאונה באופניים' (שאלה מס' 522)

תקציר השאלה השבועית: ששון רכב על אופניים ביום גשום במיוחד, ובאחד מעיקולי הדרך איבד שליטה על הבלם והחליק מהגשם, וכתוצאה מכך הפיל את נפתלי על המדרכה ושבר לו את המשקפיים. 'מי המשוגע שנוסע בגשם כזה!' צעק נפתלי, 'אתה תשלם לי על המשקפיים עד הפרוטה האחרונה!'. ואילו ששון התגונן ומחה בקול: 'אני לא חייב לך כלום, קרה לי 'אונס'!'. מה דעתכם?

תשובה בקצרה: אם היה כל כך גשום ואנשים באותו מקום לא נוהגים לרכב על האופניים, ששון חייב לשלם, ואם לא היה כל כך גשום, ששון פטור מלשלם אם קרה לו אונס גמור.

 

תשובה בהרחבה: אדם שנתן לחברו חפץ לשמור עליו, והחבר פשע ולא שמר עליו כראוי, ולבסוף החפץ ניזוק באונס, החבר חייב לשלם עליו, אף ששומר פטור בדרך כלל באונסים, וכפי הכלל הידוע: 'תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב' וכתבו הפוסקים שכך גם הדין לגבי אדם שהזיק באונס, שאם זה נגרם כתוצאה מכך שנהג תחילה בפשיעה, חייב לשלם על הנזק שגרם. במקרה שהשומר או המזיק פשעו, אבל אם הנזק נגרם ממשהו אחר ולא מחמת הפשיעה, הם יהיו פטורים מלשלם. אולם אם יש איזשהו קשר בין הפשיעה לנזק, הם חייבים לשלם, ולדעת חלק מהפוסקים, אף אם הקשר קלוש ודחוק, גם כן ניתן לחייב אותם בתשלום

פשיעה שאינה גמורה

במקרה שלא הייתה פשיעה גמורה אלא רק התרשלות, ולאחר מכן קרה אונס, כתבו הפוסקים שיש לזה דין של 'תחילתו 'בגניבה' וסופו באונס' ופטור, אך בתנאי שאין קשר ברור בין ההתרשלות לנזק, אולם אם ברור שלולא ההתרשלות הנזק לא היה קורה, השומר או המזיק חייבים לשלם.

בסיפור שלנו

אם באותו מקום בו אירעה התאונה נהוג לרכב על אופניים גם ביום גשום שכזה, ששון אינו נחשב כפושע, והיות ויש מהפוסקים הפוטרים באונס גמור גם כאשר מדובר במזיק, ששון יכול לסמוך על פוסקים אלו ולא לשלם, אולם אם היה גשום וסוער במיוחד, או שהמקום מועד לפורענות ולהחלקה עד שאנשים נמנעים לרכב על אופניהם במצב כזה, ששון חייב לשלם אף אם לבסוף הזיק באונס, שהרי 'תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב', ואף אם לא נגדיר זאת כפשיעה גמורה, עדיין הוא חייב כיון שיש קשר ברור בין הנסיעה בגשם להחלקה ולנזק שקרה בעקבותיה.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר