הסדק והנזק

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

הסדק והנזק

לרגל בר המצווה של בנו הגדול שכר רובי את אולם האירועים 'פנינת העיר' האירוע עבר בשלום, אלא שתקרית אחת קטנה התרחשה: בנו הקטן אלעד זרק אבן על דלת הזכוכית בכניסה ועשה בה סדק. הדלת לא הייתה שבורה אלא סדוקה, בינתיים עד שבעל האולם ישב לדון אתו לגבי הנזק האולם הושכר לשימי ובמהלך האירוע שלו קרה לדלת סדק נוסף. ובאירוע השלישי של נתן נגרם סדק נוסף שהכריע את גורל הדלת והיא נשברה. שימי טוען שאם הדלת לא הייתה סדוקה, לא היה נגרם עוד סדק ונתן טוען שהדלת כבר הייתה שבורה ולכן הוא פטור מתשלום. מי לדעתכם צודק?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: תלמוד בבלי מסכת 'בבא קמא' דף נ'ח עמוד ב'. שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן שפ'ז בש'ך סעיף קטן א'.

תשובה לשאלה 'להציל מהלהבות' (שאלה מס' 548)

תקציר השאלה השבועית: רוני שטס לחו'ל העביר את האקווריום שלו ליוני. אלא שבאחד הימים פרצה שריפה בביתו של יוני שכילתה את רוב הבית יחד עם האקווריום. כשחזר רוני מחו'ל ושמע שיוני הצליח להציל כמה חפצים יקרי ערך, דרש ממנו לשלם לו על האקווריום בטענה שהיה צריך להציל גם אותו. ואילו יוני טוען: 'בקושי את החפצים שלי הצלחתי להציל, איך בדיוק רצית שאציל לך את האקווריום?'. מה דעתכם?

תשובה בקצרה: אם יוני שמר על האקווריום בחינם, הוא פטור מלשלם לרוני, אבל אם הוא שמר תמורת תשלום, עליו לשלם לרוני, כי היה חייב להציל את האקווריום על חשבון חלק מהדברים שלו.

תשובה בהרחבה: כידוע ישנם שני סוגי שומרים: שומר חינם ושומר שכר. שומר חינם חייב רק אם פשע, ושומר שכר חייב גם על גניבה ואבידה, ורק במקרה של אונס הוא פטור, אולם אם היה יכול להציל ולא הציל, חייב לשלם, כי הוא נחשב פושע בזה שלא הציל.

וגם אם אינו יכול להציל בעצמו חייב השומר להזעיק אחרים שיבואו לעזור לו להציל, אלא ששומר חינם חייב רק אם יכול למצוא מצילים בחינם, ואילו שומר שכר חייב גם לשכור מצילים עד כדי שווי עלות הפיקדון, ואחר כך הוא יכול לדרוש את התשלום מבעל הפיקדון, ואם לא עשה כך חייב לשלם לבעלים על הפיקדון שנשרף (שו'ע סי' ש'ג ס'ח).

במקרה שפרצה שריפה והשומר יכול להציל אלא שזה יהיה על חשבונו, וכגון שהוא חייב למהר ולהציל גם חפצים שלו, יש אומרים (ש'ך סי' ש'ג סק'ז בדעת הרמ'א) שכיון שבעצם יש לו את האפשרות להציל, אלא שמסיבות אישיות הוא מעדיף לא להציל, הוא נחשב כפושע ואפילו אם הוא שומר חינם הוא חייב, אך הכרעת הפוסקים היא ששומר חינם פטור, כי זה דבר מובן ואנושי שאדם ממהר להציל את החפצים שלו לפני החפצים של חברו, ולכן זה לא נחשב פשיעה.

ואולם שומר שכר חייב גם על זה, כי בדיוק לכן הוא מקבל תשלום כדי שיתאמץ לשמור יותר, וראיה לזה ממה שמבואר בהלכה (שו'ע סי' ש'ג ס'ד) ששומר צאן שברח מזאב שרדף אחרי צאנו, אם הוא שומר חינם פטור, כי הוא לא חייב להכניס את עצמו בסכנה, ושומר שכר חייב, כי על זה הוא מקבל תשלום שינסה להתעמת עם הזאב אפילו אם יתכן שיקרה לו מזה נזק בגופו או בבגדיו.

בסיפור שלנו

אם יוני קיבל תשלום על שמירת האקווריום, הריהו כשומר שכר, והיה עליו להציל את האקווריום גם על חשבון חפציו האישיים, ולכן חייב לשלם לרוני, אבל אם שמר בחינם, דינו כשומר חינם שחייב רק על פשיעה, וזה שהעדיף להציל את רכושו הפרטי אינו נחשב פשיעה, ולכן פטור מלשלם לרוני.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר