דרס וברח

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

דרס וברח

ההפגנות שהתחילו עם כמה עשרות בני אדם, הפכו מהר מאוד להמוניות וחסמו צמתים מרכזיים עם מפגינים רבים שהתפרעו והתעמתו קשות עם השוטרים. יוסי שנקלע בטעות לאחת ההפגנות המרכזיות, נתקל במחסומים ששמו המפגינים על הכביש. הוא ניסה בכוח לעבור את המחסום ולהתקדם אלא שאז התנפלו על הרכב שלו עשרות צעירים שהחלו לדפוק בחוזקה על הפח של הרכב וניסו לשבור את החלונות. יוסי שפחד מלינץ' לחץ על הגז בכל הכוח כדי לברוח מהמקום, אלא שבמהלך הבריחה הוא פגע באחד מהצעירים ושבר לו את הרגל. האם יוסי חייב לשלם לאותו צעיר על הנזק שגרם לו?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן שע'ח סעיפים א' - ג' בדין: 'מזיק במתכוון ובאונס' ובש'ך על המקום סעיף קטן ב'.

תשובה לשאלה 'שבוע הספר' (שאלה מס' 550)

תקציר השאלה השבועית: שלמה קנה בחנות 4 ספרים ב-100 ₪ לרגל מבצע שבוע הספר, לאחר כמה ימים גילה שאחד הספרים פגום. כשבא להחליף את הספר הודיע לו המוכר שיש לו אפשרות לקבל ספר חלופי ב-30 ₪ לפי המחיר הרגיל, או שהוא יכול להחזיר את ארבעת הספרים ולקבל עליהם 100 ₪ בחזרה, שלמה לא הסכים בטענה שאת הספר קנה ב25 ₪ ולא בשקל אחד נוסף. מי לדעתכם צודק?

תשובה בקצרה: שלמה צריך להוסיף למוכר עוד 5 ₪ אם הוא רוצה להחליף את הספר, או שהוא יכול להחזיר את הספר ולקבל בתמורה 25 ₪.

תשובה בהרחבה: אדם שקנה חפץ ונמצא בו פגם, נפסק בהלכה (שו'ע חו'מ סי' רל'ב סעי' ב') שהקונה יכול לבטל את העסקה ולדרוש את כספו בחזרה, אולם מבואר בפוסקים (סמ'ע ס'ק י') שזה דווקא אם לא היה ניתן להבחין בפגם בשעת הקנייה, אולם אם ניתן היה להבחין בו בקלות ודרכם של אנשים לבדוק מעט את החפץ בשעת הקנייה, אין זה נחשב מקח טעות, כי היה על הקונה לבדוק את החפץ בשעה שרכש אותו. ולכן, בסיפור שלנו, אם הפגם שנמצא בספר הוא גלוי, ברור ששלמה לא יכול לבטל את העסקה בטענה שהיה כאן מקח טעות, שהרי היה עליו לבדוק בשעת הקנייה אם הספרים שלמים ותקינים, אולם אם הפגם שנמצא בספר הוא נסתר כך שרק לאחר שפותחים אותו אפשר לגלות אותו, שלמה יכול לדרוש מהמוכר שהוא רוצה לבטל את העסקה לגבי ספר זה.

מה שלמה יכול לקבל בתמורה

האם המוכר חייב להביא לשלמה ספר חלופי שכעת מחירו עומד על 30 ₪, או שהוא יכול להחזיר לו רק את הכסף שקיבל ממנו על הספר הזה? בהלכה מבואר שיש שני סוגי קניות. 1). אדם שבוחר לעצמו ספר, מגיע אתו למוכר ומשלם לו עליו. במקרה כזה, אם לאחר מכן נמצא שהספר פגום, המוכר יכול להגיד לו: הספר שבחרת פגום? קח את כספך חזרה! 2). אדם שמשלם למוכר ומבקש ממנו שיביא לו ספר מסוים. במקרה כזה, אם הספר שהמוכר הביא פגום, על המוכר להביא לקונה ספר חלופי, שהרי הקונה נתן לו כסף כדי שיביא לו ספר שלם ובינתיים המוכר הביא לו רק ספר פגום, כך שהמוכר עומד עדיין בחיובו לספק לקונה ספר ראוי בתמורה לכסף שקיבל ממנו. ולכן, בסיפור שלנו, ששלמה בחר לעצמו 4 ספרים ולאחר מכן שילם עליהם, המוכר אינו חייב להביא לו ספר אחר אלא הוא יכול להחזיר לו את הכסף שקיבל ממנו, ובפרט שכך הוא מנהג המדינה וכך קובע החוק בכל מקרה שכזה.

שלמה גם אינו יכול לבטל את העסקה כולה ולדרוש את כל הכסף בחזרה, כי יש מחלוקת בראשונים אם 'מקח שהתבטל מקצתו התבטל כולו' (הובא בנתיה'מ סי' קפ'ב), ולכן ההלכה היא שהמוציא מחברו עליו הראיה.

בסיפור שלנו

שלמה אינו יכול לבטל את כל העסקה כולה, ועבור הספר הפגום הוא יכול לדרוש רק את כספו חזרה אבל לא לקבל תמורתו ספר חילופי. 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר