חובה או רשות

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

חובה או רשות

מיכאל היה אדם כבד גוף ובעל משקל עודף. לפי המלצת חבריו, החליט מיכאל ביום מן הימים לעשות ניתוח לקיצור קיבה כדי להפחית כמה עשרות ק'ג ממשקלו. הניתוח עבר בהצלחה ומיכאל השיל מעליו יותר משלושים ק'ג עודפים. אלא שתופעת לוואי אחת ליוותה את מיכאל במשך תקופה ארוכה. אם היה אוכל כמות קטנטונת של לחם, אפילו כזאת המוגדרת בהלכה כפחות מ'כזית' הוא היה שובע ולא מסוגל להמשיך ולאכול. באחד הימים הגיע מיכאל לרב בית הכנסת ושאלתו בפיו: האם הוא צריך לברך ברכת המזון גם לאחר אכילה של פחות מ'כזית' או שאינו חייב בברכת המזון? מה לדעתכם השיב לו הרב?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'אורח חיים' סימן קפ'ד סעיף ו' וב'משנה ברורה' סעיף קטן כ'ב.

תשובה לשאלה 'תמונת הנזק' (שאלה מס' 554)

תקציר השאלה השבועית: רוני יצא לטיול בהרי הגולן ונעמד להצטלם ליד המפל, הוא ביקש מבחור בשם מיקי שיצלם אותו. אלא שבדיוק עבר חבר של מיקי שדגדג אותו והמצלמה החדשה נפלה מידיו ונשברה. כעת תבע רוני ממיקי שישלם לו על הנזק. ומיקי טוען: 'אני בסך הכול עשיתי לך טובה וחוץ מזה היא לא נפלה בגללי!' כשרוני בא לתבוע את החבר על הנזק הוא טען: 'אני בסך הכול דגדגתי את מיקי, מה אני אשם שנגרם לך נזק...' מה דעתכם? מי צריך לשלם לרוני על הנזק?

תשובה בקצרה: ניר ומיקי פטורים מתשלום על המצלמה, אבל ניר שדגדג את מיקי חייב ב'דיני שמיים' ולכן ראוי שישלם על המצלמה.

תשובה בהרחבה: לכאורה מיקי שקיבל את המצלמה מרוני כדי לצלם אותו, מוגדר בהלכה כ'שומר חינם' כיוון שהסכים לקבל מרוני את המצלמה. כמו שבהלכה מתואר לגבי ראובן שביקש משמעון להעביר לו נעליים ממקום למקום ושמעון אמר לו להניח אותם על החמור ונגנבו הנעליים, שמעון חייב עליהם אפילו שראובן לא ביקש שישמור עליהם ויותר מכך, אפילו ששמעון לא קיבל עליהם שמירה. (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן רצ'א סעיף ג') ומבואר בספר 'מאירת עיניים' שכיוון שעצם המעשה מוכיח שיש כוונה מצדו של שמעון לשמירה על הנעליים ממילא הוא נעשה שומר עליהם. ולכן גם במקרה שלנו, רוני נעשה שומר על המצלמה ברגע שהסכים לקבל אותה מרוני והוא 'שומר חינם' שחייב רק במקרה של פשיעה, עכשיו כיוון שכאן לא הייתה פשיעה מצדו הוא פטור מתשלום מדין 'שומר'.

 

 

 

מצד שני, אולי ניתן לחייב אותו מדין 'מזיק' כיוון כשדגדגו אותו הוא השליך את המצלמה ארצה כפי שכתוב בהלכה ש'מי שנפלה אבן מחיקו והזיקה יש לו דין של אדם המזיק' (סימן תכ'א סעיף י', תלמוד בבלי מסכת 'בבא קמא' דף כ'ו עמוד ב') אלא שכאן זה היה ב'אונס' ויש מחלוקת הפוסקים האם אדם המזיק חייב באונס וכאן שוודאי לנו זה היה אונס גמור – מיקי יהיה פטור לכל הדעות ולכן אינו חייב לשלם על המצלמה. (סימן שע'ח סעיף א')

מכל מקום, את ניר יש מקום לחייב מדין אדם המזיק ב'גרמי' – כלומר שגורם לנזק שהרי על ידי שדגדג את מיקי נפלה המצלמה, אבל במקרה הזה יתכן שזה יוגדר כ'גרמא' ולא כ'גרמי' כפי שכתוב ב'שולחן ערוך' (סימן ת'כ סעיף כ'ה) ש'המבעית את חברו ונעשה חירש, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים' כיוון שרק גרם לנזק אבל לא ביצע אותו בפועל. ולכן גם כאן, ניר נחשב כגורם לנזק שהרי בפועל לא הוא הפיל את המצלמה ולכן הוא חייב רק בדיני שמיים.

בסיפור שלנו

למעשה מיקי פטור מתשלום על המצלמה, אבל ניר חייב בדיני שמיים וראוי שישלם עליה כדי לפטור את עצמו מדין שמיים.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר