הוצאות בע'מ

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

הוצאות בע'מ

נחמן היה חסיד ברסלב בכל מאודו. הנסיעה לאומן בראש השנה הייתה בוערת כאש בעצמותיו ובכל הזדמנות, שכנע את כל מי שפגש שעליו להגיע לאומן לראש השנה. באחד הימים הוא פגש את איתי ושכנע אותו להגיע לאומן. בהתחלה חשש איתי שלא ימצא דירה נורמלית וגם לא יהיה לו מספיק אוכל בחג, אבל נחמן דחה את כל חששותיו בביטול. 'אל תדאג, אתה תמצא דירה בזול. וגם יש שם אוכל בשפע' איתי השתכנע ונסע לאומן, אבל בשורה התחתונה חששותיו התממשו והוא היה צריך להוסיף הרבה כסף מעבר למה שתכנן מראש עבור אוכל ושינה. כעת הוא תובע מנחמן שישלם לו את ההוצאות הנוספות בטענה שכל מה שנסע היה על סמך הדברים שלו. האם נחמן צריך לשלם לו את ההוצאות הנוספות? מה דעתכם?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן י'ד סעיף ה' בהגה, בדין: 'לך ואני אבוא אחריך' והאם זה דומה למקרה שלנו.

תשובה לשאלה 'חובה או רשות' (שאלה מס' 557)

תקציר השאלה השבועית: מיכאל היה אדם כבד גוף ובעל משקל עודף. לפי המלצת חבריו, החליט מיכאל ביום מן הימים לעשות ניתוח לקיצור קיבה כדי להפחית כמה עשרות ק'ג ממשקלו. הניתוח עבר בהצלחה ומיכאל השיל מעליו יותר משלושים ק'ג עודפים. אלא שתופעת לוואי אחת ליוותה את מיכאל במשך תקופה ארוכה. אם היה אוכל כמות קטנטונת של לחם, אפילו כזאת המוגדרת בהלכה כפחות מ'כזית' הוא היה שובע ולא מסוגל להמשיך ולאכול. באחד הימים הגיע מיכאל לרב בית הכנסת ושאלתו בפיו: האם הוא צריך לברך ברכת המזון גם לאחר אכילה של פחות מ'כזית' או שאינו חייב בברכת המזון? מה לדעתכם השיב לו הרב?

תשובה בקצרה: מי שעשה ניתוח קיצור קיבה ושבע גם באכילת פת הפחותה מכזית, עליו לברך ברכת המזון.

תשובה בהרחבה: כתב הרמב'ם בהלכות ברכות 'מצוות עשה מן התורה לברך אחר אכילת מזון ואינו חייב לברך אלא אם כן שבע שנאמר 'ואכלת ושבעת וברכת' ומדברי סופרים אפילו אכל כזית מברך לאחריה ברכת המזון' ונפסק להלכה (שולחן ערוך 'אורח חיים' סימן קפ'ד) שחיוב ברכת המזון הוא כבר בשיעור כזית. וכתב ה'משנה ברורה' שדברי השולחן ערוך שחייב בכזית, זה רק מדרבנן. אבל מדאורייתא חייב לברך רק אם אכל כדי שיעור שביעה. ומוסיף ה'משנה ברורה' בשם ה'חיי אדם' ששיעור שביעה אינו דבר שווה לכל אדם וכל אחד יודע מהו שיעור השביעה שלו, גם אם דרכו לאכול רק כדי מחייתו ועבורו זה נחשב שיעור שביעה חייב לברך ברכת המזון. וכן להפך לגבי אדם שרעב ולא שבע מהתורה אינו חייב לברך, אלא רק כשמגיע לשיעור שביעה.

במקרה שלנו

כיוון שמיכאל עבר ניתוח לקיצור קיבה ואצלו השביעה היא גם בכמות מועטת, הוא חייב בברכת המזון מהתורה כיוון שזהו שיעור שביעה עבור אנשים שעברו ניתוחים מסוג זה.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר