זכות פסולה

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

זכות פסולה

'חמשת אלפים שקל עבור ספר כל נדרי' צעק שמוליק בקול ניחר, לאחר וויכוח צמוד ומתיש עם אדון ראובן על ספר התורה של 'כל נדרי' - 'חמשת אלפים שקל, זכה!' הכריז הגבאי ושמוליק זכה להגשים את חלומו, אלא שלמחרת כשהוציאו את הספר לקריאת התורה התברר שהוא פסול. כעת טוען שמוליק שהוא לא מוכן לשלם בגלל שספר פסול לא שווה מאומה. אבל לעומתו טוען הגבאי: 'אני לא ידעתי שהספר היה פסול, מכיוון שהוא היה בחזקת ספר כשר. וחוץ מזה, קיבלת כבוד גדול על עצם קניית הזכות בספר כל נדרי ולכן אתה צריך לשלם את כל הסכום לבית הכנסת...' מה דעתכם? האם שמוליק צריך לשלם למרות שהספר היה פסול?

מעיינים ספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'אורח חיים' סימן קמ'ג סעיף ד' בדין: 'ספר תורה שנמצא פסול, האם יש בו קדושה'. והאם זה מוגדר כ'מקח טעות'.

תשובה לשאלה 'שכחה עולה כסף' (שאלה מס' 558)

תקציר השאלה השבועית: שמוליק פרסם את הדירה שלו בטבריה להחלפה עם דירה בירושלים ושלומי קבע אתו להחליף את הדירות. שמוליק הגיע לירושלים ושלומי נסע לטבריה, אלא שבאחד הימים שכח שלומי לנעול את דלת הבית של שמוליק וגנבו לו מהבית חפצים. כעת תובע שמוליק משלומי שישלם לו את הנזק. האם שלומי חייב לשלם לשמוליק על החפצים?

תשובה בקצרה: הדבר תלוי האם שלומי נכנס לדירה בטבריה, לפני שמוליק שנכנס לדירה בירושלים. כי אם הוא נכנס לפניו, הוא חייב לשלם על כל מה שנגנב, אבל אם זה קרה אחרי ששמוליק נכנס הוא פטור מתשלום.

תשובה בהרחבה: בהלכה מבואר שמי שאומר לחברו 'השאילני ואשאיל לך' נחשב כ'שומר שכר' שחייב בדיני גניבה ואבדה ולכן שניהם נחשבים כשומרי שכר על כל החפצים שהם משתמשים בהם בדירות, אבל על חפצים שהם לא מתכננים להשתמש בהם הם נחשבים כ'שומר חינם' שחייב בפשיעה בלבד. במקרה שלנו, כיוון ששלומי לא סגר את הדלת הדבר מוגדר כ'פשיעה' ונראה שהוא חייב לשלם על הגניבה. (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימנים שמ'ו סעיף א', ש'ה סעיף ו')

מצד שני, יש לנו דין בשולחן ערוך שנקרא 'שמירה בבעלים' שאומר שאם השומר או השואל היו עסוקים במלאכה מסוימת עבור הבעלים, הם פטורים מתשלום במקרה של פשיעה בחפץ. ובהלכה נפסק שהאומר לחברו 'השאילני והשאילך' באותו זמן, זה מוגדר כ'שמירה בבעלים' מכיוון שבאותה שעה, הוא ביקש ממנו במקביל לשמור גם על החפץ שלו. (דין זה הוא גזירת הכתוב ללא טעם ברור, שו'ת חוות יאיר) ולכן אם שמוליק נכנס קודם לדירה של שלומי בירושלים, הוא חייב בשמירת החפצים שלו. וברגע ששלומי יכנס לבית של שמוליק בטבריה, הוא פטור משמירת חפציו של שמוליק כיוון שהוא כבר 'שכור' עבורו לשמור את ביתו וחפציו שבירושלים והוא פטור במקרה של פשיעה. אבל אם שלומי נכנס ראשון לדירה בטבריה, לפני ששמוליק נכנס לדירה בירושלים. שלומי נעשה 'שומר' עבור שמוליק והוא חייב בתשלום הנזק מדין פשיעה בשמירה.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר