מסע אל העבר

רבני שלום לעם תגובות: 0

מסע אל העבר – יוסף רזניק

 

ט' בתשרי, ערב יום הכיפורים - גדול הדורות

דמותו של התנא הקדוש רבי עקיבא היא מופת לכל יהודי, אך בפרט למי שלא זכה לחינוך תורני. עקיבא בן יוסף נולד למשפחת גֵרים, ועד גיל 40 היה עם-הארץ גמור ולא ידע אפילו את אותיות הא'ב. הוא עבד כרועה צאן אצל יהודי עשיר המכונה 'כלבא שבוע'. בתו של כלבא שבוע, רחל, ראתה את מידותיו הטובות של הרועה עקיבא, והסכימה להינשא לו בתנאי שילך ללמוד תורה. אביה של רחל כעס על כך מאוד ונישל אותה מכל נכסיו. בני הזוג חיו בעוני רב, אך עקיבא קיים את הבטחתו לאשתו והלך ללמוד קרוא וכתוב ביחד עם ילדים קטנים.

מסופר שעקיבא ראה פעם סלע שמים נקבו בו חור, ואמר לעצמו שבעזרת עמל והתמדה, בוודאי גם דברי התורה יוכלו לחדור לתוך ליבו. ואכן, הוא עשה חיל בלימוד התורה עד שהפך לתלמידם המובהק של גדולי הדור - רבי אליעזר ורבי יהושע. אמרו עליו שהיה יכול ללמוד הלכות רבות אפילו מה'קוצים' שבראשי האותיות בתורה. כאשר חזר רבי עקיבא לביתו כאחד מגדולי הדור, לאחר שנים רבות של היעדרות, התחרט חותנו על מעשיו הקודמים ונתן לו את חצי הונו. רבי עקיבא אמר על רחל אשתו: 'שלי ושלכם - שלה הוא'.

רבי עקיבא הקים ישיבה בעיר בני ברק והעמיד אלפי תלמידים. למרות שהוא זה שלימד ש'ואהבת לרעך כמוך - זה כלל גדול בתורה', תלמידיו לא נהגו כבוד זה בזה, ומשום כך מתו כולם תוך תקופה קצרה. חורבן כזה של מפעל חיים יכול היה לייאש כל אדם, אולם רבי עקיבא לא התייאש והמשיך ללמד את מעט תלמידיו הנותרים, ובהם התַּנָאים המפורסמים רבי מאיר, רבי יהודה, רבי שמעון בר יוחאי ועוד. רוב התורה שבעל פה שיש בידינו היום, היא מבית מדרשם של רבי עקיבא ותלמידיו.

לצד גדלותו בתורת הנגלה, היה רבי עקיבא גדול גם בתורת הנסתר. בגמרא מסופר על ארבעה מחכמי ישראל ש'נכנסו לפרדס', כלומר עסקו בסודות העמוקים ביותר בתורה. שלושה מתוכם ניזוקו כתוצאה מהעיסוק הזה, ורק רבי עקיבא יצא בשלום.

רבי עקיבא חי בתקופה קשה לעם ישראל. בצעירותו הוא חווה את חורבן בית המקדש וחורבן הארץ בידי הרומאים. אולם הוא לא איבד את האמונה והאופטימיות לגבי העתיד: בגמרא מסופר מעשה שבו חכמי ישראל בכו כשראו את גודל החורבן, ורק רבי עקיבא צחק. לפליאתם הוא הסביר שהתקיימות הנבואות על החורבן, מוכיחה שגם נבואות הנחמה והגאולה עתידות להתקיים. הוא נהג לומר: 'כל שעושה ה' - לטובה הוא עושה'.

כאשר החל מרד בר כוכבא, תמך בו רבי עקיבא, ואף אמר שהמנהיג בר כוכבא עשוי להיות המשיח שיגאל את ישראל. אולם בסופו של דבר דיכאו הרומאים את המרד באכזריות, ולאחר מכן גזרו גזירות שמד על קיום התורה והמצוות, ואיימו במוות על מי שילמד תורה. אך רבי עקיבא לא נכנע והוסיף ללמד תורה, באומרו שהתורה עבורנו היא כמו המים עבור הדגים, והויתור עליה מסוכן יותר. בסופו של דבר נתפס רבי עקיבא בידי הרומאים ונכלא בבית הסוהר. גם שם המשיכו תלמידיו לבקר אותו וללמוד מפיו.

בערב יום הכיפורים (ולפי חלק מהדעות - ביום הכיפורים עצמו), בערך בשנת ג' תתצ'ז (136), הוציאו הרומאים את רבי עקיבא להריגה בייסורים קשים. אפילו בשעת מיתתו, הוא מיהר לקרוא קריאת שמע בזמנה, ונשמתו יצאה במילים 'ה' אחד'. לפני כן הסביר לתלמידיו, שכל חייו הוא ציפה לקיים בפועל את הפסוק 'ואהבת את ה' א-להיך... בכל נפשך', כלומר אפילו מתוך מסירות נפש. רבי עקיבא היה ראש ל'עשרה הרוגי מלכות' - עשרה מגדולי התנאים שנהרגו בתקופת השלטון הרומאי, והוא נחשב כראש למקדשי השם בכל הדורות. גורלו הקשה של רבי עקיבא נחשב כאחד מסודות הנהגת הבורא, אולם מפעל חייו ותורתו ממשיכים לחיות בליבו של עם ישראל כולו.

 

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר