חיסרון או מציאות

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

חיסרון או מציאות

בני שכר דירה בירושלים בחג הסוכות מאדון שרמן, כשהגיע גילה להפתעתו שהדירה ללא סוכה. אבל מזג האוויר בכל מקרה היה סוער במשך כל חג הסוכות ולא הייתה אפשרות לאכול או לישון בסוכה בגלל הגשם השוטף. אחרי החג, רצה בני לשלם 30% פחות מדמי השכירות בטענה שהדירה הייתה ללא סוכה. אבל אדון שרמן טען: 'אם באמת היית יכול לישון או לאכול בסוכה, אז אתה צודק ומגיע לך פיצוי. אבל בכל מקרה לא יכולת להיות בסוכה בגלל מזג האוויר ולכן לא נגרם לך שום נזק ולכן אתה צריך לשלם לי את כל הכסף...' מה דעתכם? האם בני צריך לשלם את הסכום המלא?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: פתחי תשובה סימן של'ג סעיף קטן ג'.

תשובה לשאלה 'הוצאות בע'מ' (שאלה מס' 559)

תקציר השאלה השבועית: נחמן שכנע את איתי שעליו להגיע לאומן לראש השנה. בהתחלה חשש איתי שלא ימצא דירה נורמלית וגם לא יהיה לו מספיק אוכל בחג, אבל נחמן דחה את כל חששותיו. איתי השתכנע ונסע לאומן, אבל בסוף הוא היה צריך להוסיף הרבה כסף מעבר למה שתכנן מראש. כעת הוא תובע מנחמן שישלם לו את ההוצאות הנוספות, בטענה שנסע רק בגללו. האם נחמן צריך לשלם לו את ההוצאות?

תשובה בקצרה: אם איתי לא היה נוסע במקרה שהיה יודע מראש מהו הסדר גודל של ההוצאות, נחמן חייב לשלם לו את הפרש ההוצאות.

תשובה בהרחבה: במקרה שברור לנו שאיתי נסע לאומן רק על סמך דבריו של נחמן, אם כן נחמן הפסיד אותו וזה דומה למקרה שמופיע בשולחן ערוך לגבי: 'מראה דינר לשולחני ואמר לו השולחני שהוא לא מזויף וקיבל אותו בחובו ואחר כך נמצא מזויף, חייב השולחני לשלם לו את כל הנזק שנגרם' (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ש'ו סעיף ו') מדין 'גרמי' ומכאן למדנו שכל מי שסומך על דברי חברו ונגרם לו נזק, חייב חברו לשלם לו את הנזק שנגרם לו מחמת דיבורו. וכמו שנתבאר (סימן י'ד) ש'מי שאמר לחברו לך למקום פלוני והוא מיד יבוא לשם וחברו נסע והוציא הוצאות והוא לא בא, חייב לשלם לחברו על ההפסד שנגרם' ולכן אם איתי יוכיח שבלי השכנועים של נחמן הוא לא היה נוסע בכלל לאומן, נחמן יהיה חייב לשלם לו את כל ההפרש של ההוצאות, אבל את מה שבלאו הכי היה מוציא אם היה נשאר בבית, את זה נחמן לא חייב לשלם. (ט'ז סימן קע'ו סעיף מ'ו וב'נתיבות המשפט' על המקום) אבל אם איתי היה נוסע גם אם היה יודע שיצטרך להוציא עוד קצת כסף מהכיס, למרות שנחמן נהג שלא כשורה הוא לא יהיה חייב לשלם לו את הפרש ההוצאות.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר