כסף מזויף

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

כסף מזויף

השמועה על סכום הכסף הגדול שקיבל אוריאל השכן מהבניין ממול, הגיעה לאזניו של רפי שהיה באותה תקופה במצוקה כלכלית קשה. הפיתוי היה גדול מדיי עבורו והוא לא עמד בו, הוא פרץ לביתו של אוריאל ולקח את הסכום שעמד על 50,000 $ כמובן שלאחר מכן, הוא מיהר לפרוט את הכסף אצל חלפן כספים אלא שהחלפן הסכים לפרוט רק 48,000 וטען כי אלפיים דולר הם מזויפים. הוא אפילו המליץ לרפי להשמיד אותם כדי שלא ייתפס באחזקת שטרות מזויפים. ראש השנה הגיע והרהורי תשובה גרמו לו לחרטה עצומה. הוא הגיע לאוריאל, סיפר לו על הגניבה והחזיר לו 48,000 $ ואמר לו שאלפיים דולר מהסכום היו מזויפים והוא השמיד אותם. אבל אוריאל ביקש ממנו את כל הסכום: 'אני לא ידעתי שהכסף היה מזויף ובכל מקרה תכננתי לנסוע אתו למזרח הרחוק ושם להשתמש בכסף ואף לא היה יודע שזה כסף מזויף, בכל מקרה גרמת לי נזק ואני רוצה שתשלים לי את כל הסכום...' מה דעתכם? האם רפי צריך להשלים לו את הסכום?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: תלמוד בבלי מסכת 'בבא קמא' דף צ'ג עמוד ב' בדין: 'כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה'. שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן שס'ב סעיף א'. סימן שנ'ט סעיף א' בדין: 'גזל הגוי'. סימן ר'ז ב'נתיבות המשפט' סעיף קטן ח'.

תשובה לשאלה 'זכות פסולה' (שאלה מס' 561)

תקציר השאלה השבועית: שמוליק קנה את הזכות לספר 'כל נדרי' בחמשת אלפים שקלים, אלא שלמחרת כשהוציאו את הספר לקריאת התורה התברר שהוא פסול. כעת טוען שמוליק שהוא לא מוכן לשלם בגלל שספר פסול לא שווה מאומה. אבל לעומתו טוען הגבאי: 'אני לא ידעתי שהספר היה פסול, מכיוון שהוא היה בחזקת ספר כשר. וחוץ מזה, קיבלת כבוד גדול על עצם קניית הזכות בספר כל נדרי ולכן אתה צריך לשלם את כל הסכום לבית הכנסת...' מה דעתכם? האם שמוליק צריך לשלם למרות שהספר היה פסול?

תשובה בקצרה: קשה לחייב את שמוליק בתשלום הסכום לבית הכנסת, מצד שני אם שילם מראש הוא לא יכול לבקש את כספו בחזרה.

תשובה בהרחבה: דעת רוב הראשונים שספר תורה שחסר בו אפילו אות אחת, הוא פסול לקריאה בתורה ואין בו מעלה של ספר תורה אלא הוא נחשב כספר של חמישה חומשי תורה (רמב'ם הלכות ספר תורה). אמנם, דעת הרמב'ם שספר תורה שחסרה בו אות, כשר. ואם קראו בו בציבור יצאו ידי חובה ומרן בעל השולחן ערוך חשש לשיטתו בשני מקומות (יו'ד סימן רע'ט ואו'ח סימן קמ'ג) ופסק להלכה שבמקרה כזה לא צריך לחזור על הקריאה. ולכן במקרה שלנו, הדבר תלוי במחלוקת הראשונים הנ'ל האם ספר תורה נחשב ככשר או לא.

אמנם נראה, שגם לדעת הרמב'ם כל מה שנחשב כספר תורה כשר זה רק לעניין קריאה בציבור שהקלו מפני טורח ציבור אך אין עליו קדושת ספר תורה. ואף אם נאמר שלדעת הרמב'ם עדיין יש לספר קדושת ס'ת, עדיין שמוליק יכול לבוא ולטעון שעל ספק הוא לא מוכן לשלם כל כך הרבה כסף. כפי שמבואר בשולחן ערוך לגבי מי שקנה בהמה ונמצאה ספק טריפה, יכול לבטל את המקח מדין מקח טעות. (סימן רל'ב סעיף י'ג) וגם במקרה שלנו, ההתחייבות של שמוליק על הסכום הזה יכולה להיחשב כמקח טעות כיוון שהוא רצה שסגולת האר'י של 'כל נדרי' תהיה מושלמת ולא רק לפי דעת הרמב'ם. אבל אם שמוליק קנה את ספר 'כל נדרי' בשביל הכבוד שיקבל מחבריו בבית הכנסת, הרי קיבל את מבוקשו ובמקרה כזה יצטרך לעמוד בהתחייבותו.

לסיכום

אם שמוליק יאמר שקנה את 'כל נדרי' כדי לזכות בסגולת רבינו האר'י, אין לחייב אותו בתשלום. אבל אם כוונתו הייתה גם לשם כבוד או פרסום, יצטרך לשלם כפי מה שנהנה ולדינא צריך לשאול חכם הבקי בהלכה וכל אחד יעשה כפי שיורה לו רבו.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר