מסע אל העבר

רבני שלום לעם תגובות: 0

מסע אל העבר - יוסף רזניק

 

שבת, כ'ז בתשרי - ביטול יצר העבודה הזרה

בתקופת העלייה מגלות בבל וייסוד בית המקדש השני, התחוללה אצל יהודי הארץ מהפכה של התחזקות רוחנית. בספר נחמיה (פרקים ח-י) מתואר מעמד של קריאת התורה בראש השנה ע'י עזרא הסופר, ולאחר חג הסוכות של אותה שנה, בכ'ד בתשרי, התכנסו כל היהודים לעצרת של צום ותפילה. במעמד זה הם כרתו אמנה (התחייבות) לשמור את מצוות התורה, את השבת ואת השמיטה, להיבדל מהנוכרים שישבו בארץ, לתת תרומות ומעשרות לכהנים וללויים ולהקפיד על הבאת הקרבנות למקדש. על אמנה זו חתמו המושל נחמיה וכל מנהיגי העם.

בגמרא מסופר, שמשתתפי העצרת התפללו שיתבטל היצר לעבוד עבודה זרה, שהיה קשה להתגבר עליו, והוא זה שגרם לחורבן הבית הראשון. ואכן, לאחר שלושה ימי צום, בכ'ז בתשרי, התקבלה תפילתם ויצר זה נמסר בידיהם; ובאמת מאז ועד היום כמעט ולא קיימת עבודה זרה בעם ישראל. לאחר הצלחה זו רצו לבטל גם את יצר העריות, אולם לא יכלו לעשות זאת משום שיצר זה הכרחי להמשך קיומו של העולם.

יום ראשון, כ'ח בתשרי - כובש ירושלים

בשנת ד' תתנ'ט (1099) כבשו הצלבנים - אבירים נוצרים מאירופה - את ארץ ישראל. בדרכם לארץ הם חוללו טבח נורא בקהילות היהודיות. כך עשו גם בארץ ישראל עצמה, והכחידו את היישוב היהודי שנותר בארץ מאז חורבן בית שני.

אויבם הגדול של הצלבנים היה המצביא המוסלמי צלאח א-דין. א-דין נולד בעירק למשפחה כורדית, מילא תפקידים מדיניים וצבאיים בסוריה ובמצרים, והשתלט על שתי מדינות אלה. הוא נלחם בכמה קרבות נגד 'ממלכת ירושלים' הצלבנית, ובחודש תמוז תתקמ'ז (1187) השמיד את הצבא הצלבני ב'קרב קרני חיטין' סמוך לטבריה. הוא הטיל מצור על ירושלים, ובכ'ח בתשרי תתקמ'ח כבש את העיר. לאחר הכיבוש, הותר ליהודים לחזור ולהתיישב בירושלים.

מעניין לציין, שאחד הרופאים בחצרו של צלאח א-דין במצרים, היה לא אחר מאשר רבינו הרמב'ם, שלאחר מכן התמנה לרופאו האישי של המלך עצמו.

יום שני, כ'ט בתשרי - אוצר של תורה

שילוב נדיר של גדלות בתורה והנהגה מדינית, התקיים בדמותו של רבינו יצחק אברבנאל. הוא היה מגדולי מפרשי התנ'ך, ויחד עם זאת כיהן כשר האוצר וכיועץ מלכותי בשלוש מדינות שונות.

רבי יצחק נולד בליסבון בשנת קצ'ז (1437). הוא למד תורה, מדע ופילוסופיה, ולאחר מכן ירש את אביו בתפקיד שר האוצר של פורטוגל. בשנת רמ'ג (1483) נאלץ לברוח מפורטוגל לספרד בגלל עלילה, והתמנה לשר האוצר של פרדיננד ואיזבלה מלכי ספרד. הוא השתדל ככל יכולתו לבטל את גזירת גירוש היהודים מספרד בשנת רנ'ב (1492), ואף הציע למלך ולמלכה תשלום כופר בסכום עצום, אך השתדלותו היתה לשווא. למרות שהוצע לו להישאר בתפקידו, העדיף רבי יצחק להצטרף לאחיו המגורשים והתיישב בממלכת נאפולי שבאיטליה. גם שם מינה אותו המלך לשר ויועץ. מעניין לציין שבפירושו לספר דברים (יז,יד), מציג האברבנאל דגם של משטר הדומה לדמוקרטיה המודרנית. מתוך ניסיונו הרב הוא טוען ששיטה זו עדיפה על שלטון מלכותי, ולדעתו הדבר מתאים גם למצות התורה.

בעקבות הכיבוש הצרפתי של נאפולי, נאלץ רבי יצחק לברוח גם ממדינה זו. בשנים הבאות הוא נדד בין כמה מדינות עד שהלך לעולמו בוונציה, בכ'ט בתשרי רנ'ט (1508).

מלבד פירושו הגדול לתנ'ך, חיבר רבי יצחק ספרים נוספים. חלק מספריו עוסקים בעניין האמונה בביאת המשיח, ונועדו לעודד את פליטי הגירוש השבורים, כדי שלא יתייאשו ויוסיפו לצפות לגאולה השלמה.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר