הכול כלול?

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

הכול כלול?

יוני עבד כמתקין מערכות איתור להגנה על רכבים מפני גניבות. במסגרת עבודתו כמתקין, הוא היה מגיע לבית הלקוח מתקין את המערכת ברכב וגובה עבור ההגעה וההתקנה סכום של חמש מאות שקלים. באחד הימים הזמין את יוני אדם בשם אהרן, הוא הגיע והתקין לו את המערכת בסיום ההתקנה שאל אותו אהרן: 'תגיד לי הכול כלול במחיר? גם עצם ההגעה וגם ההתקנה עצמה?'

'כן' השיב יוני ואהרן המשיך: 'תראה אני יודע שיש לך התקנה, כאן בהמשך הרחוב לחבר שלי בשם אביחי. אז אם הגעת לכאן בכל מקרה אולי אני ישלם פחות על עצם ההגעה כי בכל מקרה היית מגיע לכאן?' יוני סירב בטענה שזהו המחיר שהוא לוקח לכל לקוח בלי קשר להיכן הוא גר וכמה זה קרוב למקום הימצאו. מה דעתכם? האם יוני היה צריך לקחת פחות כסף לאהרן כי בכל מקרה היה מגיע לאזור? או לחלק את סכום ההגעה בין אהרן לאביחי?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן קע'ח סעיף ג' וב'נתיבות המשפט' על המקום, בעניין 'מנהג המדינה'.

תשובה לשאלה 'כסף מזויף' (שאלה מס' 563)

תקציר השאלה השבועית: רפי פרץ לביתו של אוריאל ולקח סכום כסף גדול של 50,000 $ הוא מיהר לפרוט את הכסף אצל חלפן שהסכים לפרוט רק 48,000 וטען שאלפיים דולר מזויפים. ראש השנה הגיע והרהורי תשובה גרמו לו לחרטה עצומה. הוא הגיע לאוריאל, סיפר לו על הגניבה והחזיר לו 48,000 $ ואמר לו שאלפיים דולר מהסכום היו מזויפים והוא השמיד אותם. אבל אוריאל ביקש ממנו את כל הסכום בטענה שהוא תכנן לנסוע למזרח הרחוק ושם להשתמש בכסף ואף לא היה יודע שזה כסף מזויף. האם רפי צריך להשלים לו את הסכום?

תשובה בקצרה: רפי פטור מתשלום על השטרות המזויפים.

תשובה בהרחבה: בשביל להבין מה הדין בשאלה שלנו, נצטרך לחלק את השאלה לשני חלקים:   א') ישנו כלל בגמרא ש'גזלן משלם כשעת הגזלה'. כלומר, הגנב צריך להחזיר את הגניבה לפי ערכה בשעת הגניבה ואף אם מחירו של החפץ השתנה, הוא משלם את המחיר שהחפץ היה שווה באותו רגע של גניבה. (בבא קמא דף צ'ג, שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן שס'ב) ולכן אם נוכיח שאכן הדולרים המזויפים לא שווים מאומה, רפי לא יצטרך לשלם עליהם לאוריאל.                         ב') אוריאל טוען שהוא תכנן לנסוע עם הכסף למזרח הרחוק ששם בוודאי לא ידעו להבחין בדולרים המזויפים, אבל האם מותר לו לעשות זאת? נפסק להלכה (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן שנ'ט) שגזל הגוי אסור ולכן אסור לאוריאל להשתמש בכסף מזויף גם במדינה שכולה גוים.     מצד שני, גם אם אוריאל יבוא ויטען שזאת החלטה פרטית שלו האם להשתמש בכסף המזויף, אינו יכול לטעון טענה כזאת מכיוון שמצאנו מפורש בהלכה ('נתיבות המשפט' סימן ר'ז סעיף קטן ח') שאדם שתבע מחברו לשלם לו על נזק שגרם לו כאשר שחט את הפרה שלו וכתוצאה מכך היא התגלתה כ'טרפה' בטענה שהיה יכול למכור אותה לאדם אחר ולרמות אותו שהיא כשרה, ההלכה קובעת במקרים מעין אלו שתשלום הנזק הוא רק לפי השווי האמיתי של החפץ ולא לפי הרווח האפשרי במקרה של מעשה מרמה. ולכן, במקרה שלנו למרות שאוריאל היה יכול אולי להרוויח מהשטרות המזויפים, בכל זאת רפי לא צריך לשלם על דולרים מזויפים שבאמת אינם שווים כלום.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר