דין התפילה

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

דין התפילה

רפי הגיע להתארח בשבת חתן חגיגית שנערכה באחד המושבים שבדרום הארץ. כתושב העיר שאינו רגיל לריחות הרפתות והלולים, מיד כשנכנס למושב הרגיש בריח החזק של הלולים שהיו פזורים בכל רחבי המושב, אבל השיא מבחינתו היה בתפילה: כשהגיע לבית הכנסת הריח היה כל כך חזק ורפי שידע את ההלכה שאומרת שאסור להתפלל היכן שיש ריח רע, הרגיש שהריח מפריע לו מאד וניגש לשאול את רב המושב מה דין התפילה. מה לדעתכם פסק לו הרב?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'אורח חיים' סעיפים ז' –ט' וב'משנה ברורה' על המקום.

תשובה לשאלה 'השותף שחזר בתשובה' (שאלה מס' 564)

תקציר השאלה השבועית: ניר וירון היו שותפים בעסק מצליח, באחד הימים ירון התחזק והחל לחזור בתשובה. הוא פנה לשותפו ניר וביקש ממנו שייתן לו ללמוד, בעוד שניר ימשיך לנהל את העסק וניר הסכים. במשך שלוש שנים זה עבד, אלא שיום אחד השותפות עלתה על שרטון והם החליטו לפרק אותה. ירון טען לבעלות בחמישים אחוז מהעסק, אבל ניר טען שתי טענות: א') שבמשך שלוש שנים ירון למד תורה ולא היה מעורב בניהול העסק, אז קודם כל מגיע לו שכר כמנכ'ל על אותם שלוש שנים. ב') בזכותו שווי החברה עלה בעשרות אחוזים ולכן מגיע לו הרבה יותר מחמישים אחוז בחלוקת העסק. מה דעתכם?

תשובה בקצרה: ניר לא יכול לדרוש משכורת מנכ'ל על השנים שבהם עבד לבד והוא צריך לחלוק את שווי העסק חצי חצי עם ירון. ואם הוא מוחזק בממון השותפות, הוא יכול לדרוש משכורת שמגיעה לו לפי שווי השוק.

תשובה בהרחבה: נכתב בהלכה (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן קע'ח סעיף ג') ששותף שירד לשדה השותפות ועבד בה לבדו, בלי להודיע לשותפו, לוקח את מה שמגיע לו בעבור מה שהשביחה השדה לפי מה שמקובל לתת בשוק. כלומר משכורת שנותנים לפועל שעובד בנכסי חברו כדי להשביחם. ולפי אומדן זה, משערים את השכר המגיע לניר מלבד חלקו בשותפות גם את החלק בהעלאת השווי של העסק, לפי משכורת חודשית או אחוזים כפי המקובל לתת וכך נפסק להלכה (שו'ת יעב'ץ, שו'ת 'רב פעלים')

אמנם, מצאנו בהלכה ('נתיבות המשפט' סימנים קע'ו, רפ'ז) ששותף שעבד לבדו ולא הודיע לשותפו ולא דרש ממנו לבוא ולעבוד אתו, לא מגיע לו שכר על העבודה אלא רק מתחלק עם השותף שלו שווה בשווה בהשבחת העסק. כיוון שמסתמא מחל לשותפו, שהרי השותף שלו יכל לטעון: אם היית מעדכן שאתה רוצה כסף על העבודה הזאת, הייתי מגיע לעבוד אתך ביחד כדי להפחית את העלויות. ורק אם עשה מלאכה שהשותף שלו אינו יודע לעשות, רק אז מגיעה לו משכורת על העבודה, שאז יכול לומר לשותפו שגם אם היה מודיע לו מראש עדיין הוא לא היה יודע כיצד לבצע את העבודה ולכן הוא לא מוחל על שכרו. ומה שנכתב לעיל ב'שולחן ערוך' ששותף מגיע לו חלק בריווח, זה רק אם עבד בדבר שלא היה אמור לעשות מכוח השותפות, אבל אם זו מלאכה שהוא מחויב לה מכוח השותפות הוא לא יכול לתבוע שכר על העבודה.

במקרה שלנו

ניר עבד בעסק את העבודה שהיה אמור לבצע מכוח השותפות והרי הוא הסכים לירון לשבת וללמוד ולא דרש שכר מלכתחילה, במקרה כזה יש מחלוקת הפוסקים האם מגיע לו שכר בנפרד מלבד חלקו בשותפות ולמעשה אינו יכול לתבוע כסף משותפו על העבודה, אבל חלוקת העסק צריכה להתבצע שווה בשווה. אבל אם הוא מוחזק בכסף, הוא יכול לעכב את הכסף אצלו בטענת 'קים לי' שמגיעה לו משכורת עבור העבודה.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר