בית המדרש

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

זכויות בניה

באספת הדיירים של הבניין בשכונת רוממה בירושלים, התקבלה החלטה של כלל הדיירים להוציא היתרי בנייה כדי להרחיב את הדירות לכל הדיירים. הם שכרו אדריכל שיטפל בכל נושא ההיתרים וקבלן כדי שיבנה בפועל את המעטפת החיצונית. כולם הסכימו, למעט אדון צוקרמן הזקן שלא היה שייך שישתתף בעניין בגלל גילו המבוגר. כיוון שכך, הסכימו כלל הדיירים לבנות את המעטפת גם עבור אדון צוקרמן ובבוא היום אם ירצה להשתמש, ישלם את הסכום ששילמו כולם. לאחר שנה הלך אדון צוקרמן לעולמו והבית נמכר על ידי היורשים. הקונה, כמובן רצה להשתמש בהוספה והיה מוכן לשלם לשאר השכנים את הוצאות הבניה, אלא שעל דבר אחד הוא אל היה מוכן לשלם. על ההשתתפות בהוצאת היתרי הבניה, בטענה שעל ההיתרים הוא לא התחייב כיוון שבאותו זמן לא התגורר בבניין ולכן הוא נהנה מההפקר. מה דעתכם? האם הוא צריך לשלם כמו כולם? או שישלם רק על הוצאות הבנייה?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן רס'ד סעיף ד' בדין: 'שנים שנתפסו ואחד הוציא הוצאות'. סימן קנ'ח סעיף ו' במילים 'וכן שגילה דעתו' ובסימן קנ'ז סעיף ג'.

תשובה לשאלה 'נזק למעלית' (שאלה מס' 567)

תקציר השאלה השבועית: רוני נסע לשבת ובדירה שלו התפוצץ צינור מים שגרם לנזילת המים למדרגות הבניין, כתוצאה מכך נגרם נזק של 14,000 שקלים למעלית. רוני ביקש מכל הדיירים להשתתף איתו בעלות התיקון, אבל הם סרבו בטענה שהצינור התפוצץ בביתו. האם הוא חייב לתקן את הנזק לבד, או שעליו להתחלק בתשלום ביחד עם כל הדיירים?

תשובה בקצרה: אם רוני לא ידע שישנה נזילה בבית, הוא לא חייב לשלם את הנזק, אלא כל הדיירים יתחלקו בתשלום הנזק של המעלית.

תשובה בהרחבה: כל אדם מישראל מצווה לשמור על ממונו שלא יזיק אנשים אחרים, לכן מים שזורמים מתוך בית של אדם ומזיקים לאנשים אחרים תוך כדי שהם זורמים, הם מוגדרים כ'אש' שהולכת ומזיקה. כמו כן אם המים עמדו במקומם ואדם הגיע וניזוק מהם יש להם דין של 'בור המזיק' והדין הוא שבעל הבור חייב ואם נגרם נזק לכלים בעל ה'בור' פטור. ואם זה מוגדר כ'אש' הוא פטור במקרה של 'טמון' (כלים שהיו מוטמנים בתוך התבואה וכדו') אבל הצד השווה שבהן, שאם האדם שמר על ממונו ולא ידע על הנזק, או שהנזק קרה באונס הוא לא חייב לשלם.

במקרה שלנו

רוני פטור מתשלום הנזק ועליו להשתתף ביחד עם שאר הדיירים בעלויות התיקון, כיוון שגם אם נניח שכל המים שיצאו מביתו, שייכים לו על ידי 'קניין חצר' הנזק עצמו נעשה ב'אונס' – אבל ברגע שנודע לו על הנזק, הוא חייב לתקן אותו כדי שלא יינזקו אנשים נוספים. ואם הוא מתרשל בתיקון הנזק ברגע שנודע לו ממנו, הוא יהיה חייב בתשלום, לפי הדינים המבוארים.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר