הצבע שנשפך

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

בית המדרש

שאלה מס' 574

הצבע שנשפך

דני מיהר לצאת לעבודתו כצבעי, הוא הבטיח ללקוח שיתחיל בצביעת הבית כבר בשעה מוקדמת בבוקר. תוך כדי ריצה, נשפך קצת מהצבע על המדרכה ודני לא ייחס לכך חשיבות. לאחר מספר דקות, עברו במקום מספר ילדים שקפצו בתוך הצבע בצהלה. אחד מהם, היה הבן של איציק שכשהגיע הביתה התחיל לקפוץ על הספה בהתלהבות. הנעליים של הילד המלאות בצבע, השאירו כתמים על הספה החדשה של איציק והרסו אותה לחלוטין. איציק שעשה בירור קצר וגילה מהו מקור הצבע, תבע מדני לשלם לו את הנזק שנגרם לספה. מה דעתכם? האם דני חייב לשלם לאיציק את הנזק?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ש'צ סעיף י' בדברי הרמ'א בדין: 'הפקיר כליו והזיקו' ובסימן תי'ב בדין: 'מפקיר נזקיו לאחר נפילה'.

תשובה לשאלה 'הקמצן המדליק' (שאלה מס' 572)

תקציר השאלה השבועית: הרשל'ה היה קמצן גדול. כדי לקיים את מצוות הדלקת נרות חנוכה, הוא היה מכבה את הנרות של השכן לאחר חצי שעה שהם דלקו, לוקח אותם לעצמו ומדליק את הנרות ביתרת השמן. כשהשכן תפס אותו, הוא תבע ממנו לשלם על השמן. אבל הרשל'ה טען שהרי הוא כבר יצא ידי חובת הדלקת נרות והשמן גם ככה סתם נשרף, אז מה אכפת לך שאני משתמש בו להדלקת נרות. האם הרשל'ה צריך לשלם את עלות השמן?

תשובה בקצרה: הרשל'ה חייב לשלם על השמן ובכל מקרה עליו להדליק שוב נרות חנוכה בלי ברכה.

תשובה בהרחבה: ההלכה קובעת שגזלן ברגע שהגביה את החפץ שגזל, החפץ עבר לרשותו. ולכן ברגע שהרשל'ה הרים את השמן או החנוכייה והזיז אותם ממקומם, הוא נקרא גזלן וחייב לשלם על מה שגזל. והטענה שלו ש'זה נהנה וזה לא חסר' אינה טענה, שהרי מבואר בהלכה שזמן הדלקת נרות הוא רק שעה שאז יש עוברים ושבים ברחוב ויש פרסום הנס. (שולחן ערוך 'אורח חיים' סימן תרע'ג) אבל כתבו הפוסקים בזמננו, שיש עניין להדר ולהוסיף שמן כדי שידלקו הנרות כל זמן שיש עוברים ושבים ברחוב ויש פרסום הנס. ומכיוון שברור לנו שהשכן לא הפקיר את השמן ולכן המשתמש גזלן ודעת ה'משנה ברורה' שיש ספק האם הוא יוצא ידי חובה, כיוון שדעת רוב הפוסקים שצריך להדליק בשמן שלו דווקא ולכן הוא חייב להדליק שוב בביתו בלי ברכה.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר