מתנדב בתשלום

יהודה היה אדם ירא שמיים ורחב לב, באחד הימים כשהגיע לבית הכנסת וראה שהנער שלמה מתקשה בהבנת הגמרא, הוא החליט מיוזמתו ללמוד איתו באופן קבוע והשקיע בו את כל מרצו, ואכן הנער לא אכזב ולאחר כמה חודשים הפך לאחד הבחורים הטובים ביותר בישיבה. לאחר ששלמה עלה על דרך המלך, פנה יהודה לאביו של הנער וביקש ממנו תשלום עבור הקידום שהעניק לו באופן פרטי. אבל האב טען: 'מה אתה רוצה ממני? אתה מיוזמתך ניגשת אליו ועשית את זה בשביל המצווה. למה אני צריך לשלם לך כסף?' מה דעתכם? האם האב צריך לשלם ליהודה על הקידום שהעניק לבנו?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן רמ'ו סעיף י'ז וב'פתחי תשובה' על המקום סעיף קטן ג'.

תשובה לשאלה 'נזק מתגלגל' (שאלה מס' 578)

תקציר השאלה השבועית: עמיחי לבש את בגדי הספורט החדשים שלו ויצא לריצה סביב הפארק. במהלך הריצה על השביל, החליק עמיחי כתוצאה מגללי כלב שהיו על השביל ובגדי הספורט שלו נקרעו, בהמשך השביל הוא הבחין בדביר שיצא לטיול עם כלבו. כשהבין שהוא החליק בגלל גללי הכלב של דביר הוא תבע ממנו לשלם לו את הנזק של הבגדים, אבל דביר צחק: 'מה אני קשור? תתבע את הכלב שישלם, אני אשם שהוא עשה באמצע השביל?' האם דביר חייב לשלם נזק שנגרם בגלל הכלב שלו?

תשובה בקצרה: כיוון שהנזק של עמיחי מוגדר כ'כלים' ובנזק כזה בעל הכלב פטור ולכן דביר פטור מתשלום.

תשובה בהרחבה: לפני שאנחנו נכנסים להגדרת החיוב מבחינה ממונית, חשוב לציין שקיימים איסורים נוספים, כגון: 'לא תונו' ואיסור לצער את חברו וכל מי שגורם צער לחברו, חייב לפייס את חברו עד שימחל לו בלב שלם.

ממון אדם שגרם נזק

כלב שחפר בור ברחוב או גרם כל נזק אחר שמוגדר כ'בור' ההגדרה ההלכתית היא כ'שור שחפר בור' ובדין זה נפסק להלכה (שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ת'י סעיף ה') שבעליו של השור פטור, מכיוון שכתוב בתורה 'כי יכרה איש בור' ודרשו חכמים אם יכרה איש בור ולא שור שכרה בור ודין הוא זה הוא גזרה בלא טעם. ואם כן לכאורה היה מקום לדמות את עשיית הצרכים כדין בור שמזיק.

האם עשיית צרכים של הכלב נחשבת ל'בור'

הגמרא אומרת (תלמוד בבלי מסכת 'בבא קמא' דף מ'ח עמוד א') שאם בעל חיים עשה גללים והתלכלכו חפציו של בעל הבית, רק במקרה שהכלים עצמם ניזוקו הבעלים פטור. אבל אם נגרם נזק לאדם עצמו, הבעלים חייב מדין 'בור' כיוון שהבעל חיים, שבמקרה שלנו הוא הכלב שייך לבעל הבית ולכן צרכיו נחשבים לממון בעל הבית והבעלים חייב לשלם את הנזק.

אבל, היות ואנו מדמים את הנזק הזה לדין 'בור' והדין בזה הוא ש'שור ולא אדם חמור ולא כלים' לכן אם ניזקו רק כלים כגון בגדים למשל שנקרעו, בעל הכלב פטור אבל אם האדם עצמו ניזוק לכאורה בעל הכלב חייב לשלם, אבל הדבר תלוי בכל מקרה לגופו והדבר תלוי במקרים נוספים בהלכה.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

מתוך העלון

<iframe src=https://yonlen.tiiny.site/>

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר