עיר מקלט

תגובות: 0

עיר מקלט היא עיר שאליה יכול אדם שרצח בשגגה להימלט מפני 'גואל הדם', ולהיות מוגן מפניו.
רוצח בשגגה – אדם שהביא למותו של אדם בלא כוונת זדון. (לדוגמה: אדם חוטב עצים והגרזן ניתק מן הקת, עף לאחור ופוגע באדם אחר והורג אותו). על פי דין התורה הרוצח בשגגה פטור מעונש, אולם 'גואל הדם' יכול לפגוע בו ולהורגו.
גואל הדם -  קרוב משפחה של המת, המבקש לנקום נקמת דם ולהרוג את הרוצח.
על הרוצח בשגגה לשבת בעיר המקלט ולא לצאת ממנה עד יום מותו של הכהן הגדול. בעיר המקלט אין רשות כניסה לגואל הדם, אך אם יצא ממנה הרוצח קודם זמנו, יכול גואל הדם לפגוע בו.
בכל שנה בט'ו באדר יוצאים שלוחי בית הדין לבדוק את הדרכים המובילות לערי המקלט, ולהכשיר אותן. הדרכים חיבות להיות מוכנות, וסימוני דרך מיוחדים מורים בצורה ברורה על ערי המקלט.
ששה ערי מקלט הוקמו. שלושה בעבר הירדן המזרחי על ידי משה רבנו: 1.  בֶּצֶר בנחלת שבט ראובן.  2. רָאמוֹת בנחלת שבט גד.
3. גּוֹלָן בנחלת שבט מנשה.  ושלושה בעברו המערבי של הירדן: 4. קֶדֶש בהרי נפתלי. 5. שְׁכֶם בהר אפרים.  6. קִרְיַת אַרְבַּע (חברון) בנחלת שבט יהודה.
לעיון נוסף ראו: במדבר לה, דברים ד, דברים יט. תלמוד בבלי מסכת מכות, פרק שני. רמב'ם יד החזקה,  הלכות רוצח ושמירת נפש פרק ח.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר