מושגים לחג הפסח (ב)

רבני שלום לעם תגובות: 0

ארבע קושיות

ארבע הקושיות הם ארבע שאלות מרכזיות על השינויים המרכזיים שנקבעו לסדרי הלילה הזה. בזמן המקדש הייתה שאלה נוספת העוסקת באכילת קרבן הפסח.
מטרת השינויים הנעשים במשך כל הלילה היא לעורר עניין אצל הילדים ולספר להם על יציאת מצרים כמצוות התורה 'והגדת לבנך'.
בתורה כתוב 'והיה כי ישאלך בנך', ולכן נקבעו הדברים בצורה של שאלה ותשובה.

ארבעה בנים

ארבעה בנים הם ארבעה טיפוסים שונים של בנים המסובים לשולחן הסדר, חכם, רשע, תם, ושאינו יודע לשאול, ועל האב לתת לכל אחד מהם תשובה הולמת על סדרי הלילה. המקור לארבעת הבנים הוא מארבעת המקומות שבהם מוזכרת בתורה שאלתו של הבן, כל פעם בניסוח שונה.

סימני הסדר

כדי לאפשר לכולם לזכור את מהלך ליל הסדר המורכב נקבעו ארבעה עשר סימנים מחורזים:
קדש, ורחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא-מצה, מרור, כורך, שולחן עורך, צפון, ברך, הלל, נרצה.

ליל הפסח משלב בין תחושת העבדות שבה היו שרויים בני ישראל במצרים ובין תודעת החירות שלה זכינו בניסים ובנפלאות.
אנו אוכלים לחם עוני (מצות) ובה בעת מסובים על כרים וכסתות כבני חורין.
אוכלים מרור, ושותים ארבע כוסות של יין אדום ומשובח.
וכל זה כדי להזכיר לנו מאין באנו, לבל נשכח לספר בניסים ובנפלאות שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא.

סיפור יציאת מצרים
המצווה המרכזית של ליל הסדר היא סיפור יציאת מצרים. העבדות, הניסים והנפלאות, והשחרור.

ההגדה של פסח מרכזת את עיקרי הסיפור. חשוב שלא רק לומר אותה, אלא גם לחוות את האירועים, ולהמחיש את הסיפור ככל האפשר. בקהילות רבות נהגו במנהגים שונים שהביאו להמחשת היציאה ממצרים בהצגה קטנה לחדוות הילדים.

אפיקומן

המילה 'אפיקומן' מורכבת משתי מילים יווניות - 'אפיקו' ו-'מן' שפירושן: הוציאו קינוח, מילים אלו מורות על סיום הסעודה ותחילת הקינוח. בליל הפסח היו אוכלים לקינוח את בשר הקרבן, כדי להישאר עם טעם המצווה, ובימינו אוכלים חתיכת מצה זכר לקרבן הפסח.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר