חודש אלול

תגובות: 0

אף כי בכל השנה יכול אדם לחזור בתשובה ולהתקרב אל ה', יש משהו מיוחד בחודש אלול שעוזר גם למי שלא עשה זאת עד כה, להזדרז ולהצטרף לאווירת הימים הנוראים הממשמשים ובאים, להלן ננסה לגעת קצת באווירת חודש אלול, קצת להבין, וגם קצת רמזים, על החודש ועל התהליך.

מזל בתולה

חודש אלול הוא במזל בתולה, ואין זה מקרה, הבתולה היא כנסת ישראל המשתוקקת להתקרב אל הקב'ה ולזכות בקשר אהבה אמיתי אתו, לשם כך היא צריכה לשוב בתשובה, וכמו שנרמז בפסוק (ירמיה לא, כ) : 'שׁוּבִי בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל...'.

חודש אלול של משה רבנו

ימי החודש הזה הם ימי רצון כבר מזמנו של משה רבנו.
כאשר חטאו בני ישראל בחטא העגל, שבר משה את הלוחות הראשונים, ואז, עלה משה אל הר סיני והתנפל לפני הקדוש ברוך הוא בתחנונים שיסלח לבני ישראל על החטא, ונתרצה לו הקב'ה ואמר: 'פְּסָל לְךָ שְׁנֵי לֻחֹת אֲבָנִים כָּרִאשֹׁנִים'. ובראש חודש אלול עלה משה אל ההר ושהה שם עוד ארבעים יום, עד ליום העשירי בתשרי (הוא יום הכיפורים). ובעשירי בתשרי הוריד לבני ישראל את הלוחות השניים, שניתנו ברצון ובשמחה. וכבר נקבעו ארבעים ימים אלה לימי רצון מאז ולדורות, לזמן של התעוררות לתשובה ותפילה.

סליחות ושופרות

מנהג קהילות עדות המזרח להשכים לסליחות ולהרבות בתחנונים בכל ימי חודש אלול.
ומנהג הרבה קהילות בישראל לתקוע בשופר לאחר תפילת שחרית החל מראש חודש אלול, לעורר את הלב לתשובה, כלשון הכתוב (עמוס ג, ו): 'אִם יִתָּקַע שׁוֹפָר בְּעִיר וְעָם לֹא יֶחֱרָדוּ?!'.

רמזים וראשי תיבות

במילים 'אֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי לִי' שבשיר השירים (ו) – מסתתר לו 'אלול' בראשי התיבות.
ללמד שבחודש זה כנסת ישראל מתחזקת בתשובה ומתקרבת אל הדוד שהוא הקדוש ברוך הוא: ואף הוא  פושט ידו כנגדה ומתקרב אליה.
גם בפסוק (דברים ל, ו): 'וּמָל ה' אֱלֹקֶיךָ אֶת לְבָבְךָ וְאֶת לְבַב זַרְעֶךָ' – נרמז אלול בראשי תיבות.
ללמד כי בחודש אלול עת רצון היא לשוב אל ה', והוא מסייע בידי החפצים בכך.
'אלול' – מקורו בלשון זרה, ובלשון הארמית משמעותו התבוננות וחקירה, כמו שנאמר (במדבר יג) 'וַיָּתֻרוּ אֶת הָאָרֶץ', ובלשון התרגום הארמי: 'ויאללון ית ארעא' .
כי זו עיקר ההתעוררות בחודש זה, לתור ולבדוק אחר החטאים, לחפש ולפשפש במעשים ולשוב אל ה' בכל לב.
ואין דבר העומד בפני הרצון ובפני התשובה.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר