'הנך מוזמן למשפט בפני בית הדין הגבוה ביום א' תשרי תש'ע, בראש ההרכב יעמוד הקדוש ברוך הוא ולפניו הקטגורים והסנגורים. נא להצטייד בשופר ובמעשים טובים'.

חז'ל מלמדים אותנו שראש השנה הוא

יום דין, יום שבו כל בני העולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא, וביום זה הוא בוחן את מעשיהם, מחשבותיהם וכוונותיהם, וכותב לכל אחד את גזר הדין לשנה הקרובה.
יש הרבה מה ללמוד על היום הזה. אנחנו ננסה להבין למה נבחר דווקא ראש השנה ליום הדין? מה המיוחד שביום הזה?
הרבה הסברים נאמרו בעניין:

העולם כמעט נברא במידת הדין

המחשבה הראשונה שעלתה לפני הקדוש ברוך הוא הייתה לברוא את העולם במידת דין, עולם קשוח שבו אין רחמים ואין חנינה, אין מחילה לחטאים ואין סליחה לפשעים, אבל הבעיה היא שעולם כזה לא היה יכול להתקיים (מי שמחלל שבת מתחשמל), ולכן שיתף הקב'ה את מידת הרחמים ובעזרתה הוא ברא עולם שיש לו אפשרות קיום.
א' בתשרי, יום ראש השנה, הוא היום שבו סיים הקב'ה לברוא את העולם, ולכן אין מתאים ממנו ליום הדין.
ביום זה אנו מלאים בתקווה שישתף הקב'ה את מידת הרחמים בדין ויחון אותנו במידת הרחמים.
ויש גם רמז בפסוק שיום בריאת העולם הוא יום הדין (תהלים קיט): 'כּוֹנַנְתָּ אֶרֶץ וַתַּעֲמֹד. לְמִשְׁפָּטֶיךָ עָמְדוּ הַיּוֹם כִּי הַכֹּל עֲבָדֶיךָ', - ביום שנשלמה הבריאה ועמד העולם על מכונו, עומדים הכל למשפט כעבד לפני אדונו.

אדם הראשון קיבל חנינה

ביום סיום הבריאה, א' בתשרי, חטא אדם הראשון בחטא עץ הדעת ועמד לדין לפני הקב'ה, אדם הבין את משמעות החטא, חזר בתשובה וסלח לו הקב'ה ברחמיו. המשפט הראשון שבו נידון אדם על מעשיו היה ביום זה, ולכן הוא נקבע כיום דין לדורות, ואנו מקווים כי כשם שדן הקב'ה את אדם הראשון ברחמים, כן ידון גם אותנו ברחמים.

מזל מאזניים

כוכבי השמים בחודש זה עומדים במצב 'מאזניים', זהו המזל האסטרולוגי של חודש זה, ומה מתאים יותר בחודש שמזלו מאזניים, מאשר משפט שבו שוקלים את מעשיו של כל אדם ואדם.
הרב 'אבודרהם' מדגיש כי משקל זה אינו לפי כמות המצוות או העבירות, אלא לפי האיכות של המצווה או העבירה, כי יש מצווה שמשקלה יותר מכמה עבירות שכנגדה...

זמן של רחמים

הרמב'ם רואה בחודש תשרי זמן של הזדמנות למשפט מוצלח, יותר מכל חודש אחר, והסיבה היא שחודש תשרי הוא חודש מלא בימים טובים: ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות ושמיני עצרת, ועמוס במצוות: שופר, תענית, סוכה, לולב ואתרוג. אין מתאים מחודש מלא במצוות שהוא זמן של רצון ואהבה, לדון ברחמים את בני ישראל מחבבי המצוות.
ואמרו כי על כן נקרא חודש תשרי 'חודש השביעי' כי הוא שׂבע במצות.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

מתוך העלון

<iframe src=https://yonlen.tiiny.site/>

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר