ספר התורה והקריאה בתורה (ב)

תגובות: 0

טעמי המקרא

מערכת סימנים המלמדים את הפיסוק הנכון, טעם המילה, וצורת הנגינה בתנ'ך.
טעמי המקרא מופיעים בספרי התנ'ך  מעל או מתחת למילים המנוקדות, ומסמנות לקורא את צורת הקריאה וההטעמה הנכונה.
לספרי התנ'ך השונים מנגינות מיוחדות, ולכל קהילה צורת נגינה מיוחדת משלה.
לטעמים יש גם השפעה מכרעת על פירוש הפסוקים לפי אופן הפיסוק.

טעמי אמ'ת

לספרים איוב משלי ותהילים יש מערכת טעמים מיוחדת, ובקהילות אשכנז נעלמה מסורת הקריאה של טעמים אלו. אך אצל התימנים ועדות המזרח נשתמרה צורת הנגינה של טעמים אלו.

הגבהה

פעולת ההגבהה של ספר התורה הנעשית לפני הקריאה או לאחריה.
מנהג קדום בקהילות ישראל להגביה את ספר התורה לפני הקריאה בתורה או לאחריה, ולהציג את הספר הפתוח לעיני הציבור, המכריז 'וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל'.

גלילה

סגירת ספר התורה, קשירתו ועיטופו.
בקהילות רבות נוהגים לכבד את אחד המתפללים (ובדרך כלל את הצעירים) בגלילת ספר התורה. טקס הגלילה נעשה על ידי סגירת הספר (תהליך הקרוי גלילה) וקשירתו ברצועת בד, ולאחר מכן עיטוף במעיל מיוחד דמוי פרוכת.
בספרי תורה ספרדיים אין גלילה מכיוון שהספר מאוחסן בתיבת עץ.

החלוקה

פרקי החלוקה המקוריים של ספר התורה שונים מהחלוקה לפרקים שמודפסת בספרי התנ'ך שלנו.
החלוקה האמיתית היא חלוקה לפי נושאים המסומנת בספר התורה במרווחים מיוחדים (פרשה פתוחה ופרשה סתומה), המסמנים את הרווח שבין נושא לנושא.
החלוקה לפרקים המופיעה בספרים שלנו נעשתה על ידי הנוצרים, ואומצה גם אצל היהודים לצורך ניהול הויכוחים המפורסמים עם הנוצרים.

ספר שמות

הספר השני מחמשת חומשי התורה, עוסק בעיקר בגלות מצרים, יציאת מצרים, מעמד הר סיני והמשכן.
ספר שמות נקרא כך בגלל המילה השנייה שבתחילתו 'ואלה שמות בני ישראל'. הוא נקרא גם בשם 'ספר הגאולה'.
בספר שמות 11 פרשיות.

דמות השבוע

רש'י רבי שלמה יצחקי
חי בצרפת לפני כ- 950 שנה

רש'י הוא כינויו המפורסם של רבי שלמה בן יצחק המכונה רש'י. מגדולי חכמי ישראל בצרפת בתקופת הראשונים, רש'י זכה לפרסום רב בעולם היהודי ולהערצה גדולה בעיקר בשל פירושו המפורסם על התורה ועל התלמוד הבבלי.

נולד בערך בשנת ד' ת'ת (1040) ונפטר כעבור 65 שנה.

חיבר פירוש מקיף למקרא ולתלמוד הבבלי, ועד היום פירושו הוא אבן יסוד לכל לומד מקרא וגמרא, וספרים רבים נכתבו סביב פירושו. מלבד זאת חיבר עוד ספרים שונים.   

על פי המסורת היה רש'י בן למשפחה מיוחסת מצאצאי דוד המלך.    

בין נכדיו נמנים חכמים מפורסמים ובהם רשב'ם, ריב'ן, רבנו תם, ועוד.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר