ציצית (ב)

תגובות: 0

טלית

הטלית היא בגד עליון בעל ארבע כנפות (זוויות) העשוי בדרך כלל מצמר או פשתן, ובקצוותיו משתלשלים חוטי הציצית.
בטלית נוהגים להתעטף בשעת התפילה (בדרך כלל תפילת שחרית).
ברוב קהילות אשכנז נוהגים שרק אדם נשוי מתעטף בטלית.
ואילו בקהילות עדות המזרח נוהגים שכל נער מגיל בר מצוה מתעטף בטלית.

טלית קטן

בגד בעל ארבע כנפות הנלבש בדרך כלל מתחת לבגדים במשך כל שעות היום, כדי לאפשר את קיום מצוות ציצית.
[בעבר היו בני אדם לובשים בגדים בעלי ארבע כנפות מדי יום וקיימו בהם את מצוות הציצית].

סגולות ועוד

חז'ל מייחסים לציצית כמה סגולות רוחניות:
הזריז במצוות ציצית יזכה לקבל את פני השכינה הקדושה.
(עפ'י פסחים קי'ג)

כל מי שיש לו ציצית בכוחו להתחזק ולהמנע מן החטא
(עפ'י מנחות מד)

הזהיר במצוות ציצית בבגדו ייזכה ללבוש בגדים נאים.
(עפ'י שבת כג)

בפסוק כתוב 'זה אלי ואנוהו' ודרשו חכמים, שיתנאה אדם במצוות נאות, וילבש ציצית נאה.                    (עפ'י שבת קלג)

על 'שם' בנו של נח, שכיסה את ערוות אביו אמרו חכמים:
בזכות שם בן נח שכיסה ערות אביו, פרע הקדוש ברוך הוא ליוצאי חלציו שכרו: מצות תכלת ותפילין שיהיה מכסה בהן.                     (מדרש תנחומא)


מעניין לדעת

בן ציצית הכסת (מי זה?)
איש עשיר מתושבי ירושלים בזמן בית מקדש השני שנקרא כך בגלל שבכל מקום שבו היה הולך היו משרתיו מניחים כסתות, וציציותיו המשתלשלות היו נגררות על הכסתות שנפרשו לרגליו.

טלית שכולה תכלת (או שלא)

ביטוי שמקורו במדרש המספר על קורח, האיש שבא לחלוק על משה רבנו בשאלות קנטרניות ושאל: האם טלית שכולה תכלת חייבת בציצית עם פתיל תכלת? והיום משתמשים בביטוי זה לומר על אדם שיש בו פגמים שהוא אינו טלית שכולה תכלת.

דמות השבוע:

רבי רבי יהודה הנשיא

מחבר המשנה, חי בציפורי לפני כ-1800 שנה
רבי יהודה הנשיא, המוכר בתואר 'רבי', או 'רבנו הקדוש', שימש כנשיא הסנהדרין, סידר את ה'משנה' והיה מגדולי חכמי התנאים.

בנו של רבן שמעון בן גמליאל הנשיא, ודור שביעי להלל הזקן נשיא ישראל מצאצאי דוד המלך.     

על פי המסורת נולד רבי יהודה ביום פטירתו של רבי עקיבא, וקראו עליו את הפסוק 'וזרח השמש ובא השמש'    

למד תורה מפי חמשת תלמידי רבי עקיבא המפורסמים (רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה בר אילעי, רבי יוסי ורבי אלעזר)      

רבי יהודה ראה שאנשים אינם זוכרים את התורה שבעל פה והורה כי 'עת לעשות לה' הפרו תורתך' ויש לכתוב את התורה שבעל פה, והוא זה שסידר את המשנה שהיא תמצית וליקוט של כל ההלכות       

זכהכי לנוי 'רבנו הקדוש' בשל אורחות חייו הקדושים 

נהג בענווה וזכה להערצת העם      

היה ידידו הטוב והקרוב של אנטונינוס הקיסר הרומי וניהל עמו שיחות מעמיקות בהשקפת עולמה של היהדות                  
היה עשיר גדול ותמך בעניים, ובמותו הרים את עשר אצבעותיו ואמר: 'ריבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותי בתורה ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה'     

בביתו הקפיד לדבר בלשון הקודש וגם שפחתו ידעה את השפה היטב    

בשעת פטירתו הכריזו: 'נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש'

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר