מצוות התלויות בארץ

תגובות: 0

לכבוד ט'ו בשבט לקט קצר על כמה מצוות התלויות בארץ ובאדמה 

מה זה 'מצוות התלויות בארץ'?

בתורה ישנן תרי'ג (613) מצוות ומתוכן מצוות רבות שאפשר לקיימן רק בארץ ישראל, ולכן הן נקראות 'מצוות התלויות בארץ', כלומר, שמציאות הקיום שלהן תלויה בארץ.

תרומות ומעשרות

התורה מצווה על האדם להפריש מן היבול שבשדהו ולתת ממנו לכוהנים, ללוויים ולעניים.
'תרומות ומעשרות' הוא שם כולל לכל סוגי ההפרשות הללו.
מעשר ראשון
עשירית מהיבול הניתנת ללווויים.

תרומת מעשר

הלווי נותן עשירית ממה שקיבל לכהנים

מעשר שני

אחת למספר שנים יש להפריש עשירית מהיבול. מעשר זה נאכל על ידי הבעלים בירושלים ובטהרה.

מעשר עני

מעשר מן היבול הניתן לעניים בשנים שבהן אין מעשר שני.
תרומה  התרומה היא מתנה הניתנת מתוך היבול לכהנים. חז'ל קבעו כי יש לתת לפחות 1/60 מתוך היבול.
בימינו, בשל חורבן הבית ותוצאות הגלות, אין נותנים את התרומה לכהן.

מה עושים היום?

כיום, הפרשת תרומות ומעשרות שונה מן הדין המקורי, וזאת מכמה סיבות הלכתיות, וביניהן הספק לגבי יחוס הכוהנים והלווים, והאפשרות לאכול את היבול בטהרה.
ולכן, כיום מפרישים תרומות ומעשרות לפי הכמות המינימאלית, ומאחר שאי אפשר לאכול אותם מצניעים את הכמות שהופרשה בצורה מכובדת. לגבי כל אחד מהמעשרות ישנם פרטים מיוחדים המופיעים בספרי ההלכה השונים.
ערלה
בשלוש השנים הראשונות של העץ אין לאכול את הפרי והוא נקרא 'ערלה', בשנה הרביעית הוא נקרא 'נטע רבעי' ומותר לאכול אותו בירושלים בטהרה. (ובימינו מחללים את קדושת הפרי על מטבע).
מצוות ערלה למרות היותה מן המצוות התלויות בארץ נוהגת גם בחו'ל.

ט'ו בשבט הגיע

ובלי להתחשב בכל מה שאתם יודעים או לא יודעים על ט'ו בשבט, הוא לא כל כך קשור לשקדיה, וגם לא לפירות מיובשים מתורכיה.
ט'ו בשבט קשור דווקא בקשר הדוק לכל המצוות שהזכרנו, וזו המשמעות הכי חשובה שלו, כי הוא מציין את 'ראש השנה לאילן', ובכל ט'ו בשבט מתחילה שנה חדשה לאילנות, מה שעוזר לנו למנות את שנות הערלה, ובו מתחילה עונה חדשה תרומה ומעשרות.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר